Rating • 50 Horse Trainer Owner Points Total prize
  1 Baltik Queen Yurchenko V Bukhtoyarov V 200 602 100
  2 Prince Faust Yurchenko V Bukhtoyarov V 195 445 500
  3 Irbis Semenov S Chakshov D 193 1 715 000
  4 Peremeria Semenov S Tsihankova T 180 267 200
  5 Avonmouth Derov A Mordukhovich E 166 1 887 500
  6 Sarbon Bochkalov V Sagemueller K 165 145 000
  7 Zabava Tersk Vasilenko V Tersk Stud 159 173 500
  8 Tudor Mindzhiya D Abhazava B 156 408 400
  9 Akbay Podkuiko A Bukhtoyarov V 154 134 940
  10 Gai Mindzhiya D Abhazava B 151 107 700
  11 Harakan Derov A Mordukhovich E 148 695 500
  12 Pankration Podkuiko A Bukhtoyarov V 148 634 250
  13 Gobelen Yurchenko A Hahalev R 147 465 500
  14 Gidon Chuksin V Samovolov stud 145 260 100
  15 Kalashnikov Yurchenko V Bukhtoyarov V 141 401 000
  16 Abu Sakhib Abdulgamidov S Bukhtoyarov V 141 395 800
  17 Hockey Tersk Avramenko D Tersk Stud 138 397 958
  18 Belaya Princessa Semenov S 136 97 700
  19 Prikhot Dubai Tersk Vasilenko V Tersk Stud 132 121 900
  20 Konrosso Cukanova L Bochkaryov I 129 87 500
  21 Welt Tersk Avramenko D Tersk Stud 128 166 741
  22 Lissabon Podkuiko A Bukhtoyarov V 127 304 250
  23 Kavaler Kavkaz Samohina O Andruhaev B 124 120 700
  24 Ceylon Podkuiko A Bukhtoyarov V 121 119 800
  25 Pancer Faust Kappushev S Bukhtoyarov V 119 675 000
  26 Prince Karmel Perishkov I Storchakov P 116 244 300
  27 John Power Semeyonov R Mozuliaka S 115 217 500
  28 Daga Bena Popivskiy A Muradian N 115 19 200
  29 Programist Kondrashov A Kondrashov Y 115 114 800
  30 Toscanella Yurchenko V Bukhtoyarov V 115 145 400
  31 Bobsley Chuksin V Samovolov stud 112 210 600
  32 Prokrust Podkuiko A Bukhtoyarov V 110 58 980
  33 Malinoviy Zvon Belov M Tomchina M 108 62 500
  34 May-Bey Strel'tsova D Kamaev R 108 48 300
  35 Dairon de Faust Cukanova L Shevtsov A 108 340 000
  36 Sagdiana Tersk Avramenko D Tersk Stud 105 193 792
  37 Royal Blade Yurchenko V Bukhtoyarov V 104 78 900
  38 Piedestal Abdulgamidov S Bukhtoyarov V 104 191 000
  39 Vipassana Siver Bedoev K Ermolov S 104 101 600
  40 Proza Kavkaz Kobylinskaia L Shokan A 102 128 000
  41 Entuziast EM Derov A Mordukhovich E 101 57 000
  42 Peneloppa Led Sokolovskiy S Ledenyov A 101 47 748
  43 Gromoverjec Tersk Vasilenko V private in country 101 55 526
  44 Brig Tersk Avramenko D Tersk Stud 101 14 358
  45 Svoboda Tersk Avramenko D Tersk Stud 100 41 551
  46 Askhad Abdulgamidov S Bukhtoyarov V 100 90 000
  47 Zapros Tersk Vasilenko V Tersk Stud 100 45 694
  48 Kumparsita Mihayluk V Kentavr Stud 100 44 600
  49 Njard Tersk Avramenko D Tersk Stud 98 107 685
  50 Pikard Shaptukaev S Sagemueller K 97 191 800
 • 50 Trainer Points Total prize
  1 Vasilenko V 564 618 984
  2 Yurchenko V 546 1 732 900
  3 Avramenko D 490 1 221 931
  4 Podkuiko A 489 1 351 120
  5 Semenov S 442 2 163 200
  6 Derov A 392 2 841 000
  7 Chuksin V 303 695 700
  8 Mindzhiya D 254 544 100
  9 Bochkalov V 226 224 198
  10 Abdulgamidov S 195 676 800
  11 Cukanova L 144 437 500
  12 Kobylinskaia L 139 250 000
  13 Semeyonov R 118 264 688
  14 Yurchenko A 102 480 500
  15 Usmanov L 97 85 300
  16 Kondrashov A 96 141 344
  17 Samohina O 92 120 700
  18 Mihayluk V 81 50 320
  19 Perishkov I 70 246 300
  20 Kappushev S 69 675 000
  21 Garbuzov E 69 77 350
  22 Bedoev K 68 114 652
  23 Popivskiy A 65 19 200
  24 Izosimov S 65 59 300
  25 Belov M 64 62 500
  26 Strel'tsova D 58 48 300
  27 Sergeev V 58 48 200
  28 Bidzhiev T 56 69 500
  29 Sokolovskiy S 51 47 748
  30 Shaptukaev S 47 191 800
  31 Suvorov I 45 49 600
  32 Hapaev A 44 54 400
  33 Neumyvakin E 41 11 200
  34 Shlinskiy D 40 30 000
  35 Grigorov I 39 30 870
  36 Chomaev A 37 11 400
  37 Kostushin M 36 13 060
  38 Vaziev R 34 25 200
  39 Kobalian G 34 38 000
  40 Kozemaslov V 32 40 000
  41 Alberdiev A 30 0
  42 Tutukova Y 23 15 000
  43 Mihaylyuk A 19 9 172
  44 Tolasov T 18 868
  45 Ruhtin R 18 9 000
  46 Dubova D 14 15 000
  47 Phillipov M 11 3 000
  48 Lavrikov S 9 45 000
  49 Paduchev A 9 0
  50 Silkin N 9 0
 • 50 Owner Points Total prize
  1 Bukhtoyarov V 1299 4 435 820
  2 Tersk Stud 1092 1 871 785
  3 Mordukhovich E 353 2 802 000
  4 Samovolov stud 313 695 700
  5 Abhazava B 249 544 100
  6 Chakshov D 219 1 794 000
  7 Tsihankova T 130 267 200
  8 Shevtsov A 123 408 500
  9 Usmanov L 117 103 300
  10 Bochkalov V 115 145 000
  11 Mozuliaka S 108 237 500
  12 Hahalev R 106 489 350
  13 106 118 000
  14 private in country 101 206 800
  15 Kondrashov Y 96 141 344
  16 Andruhaev B 92 120 700
  17 Shokan A 90 199 000
  18 Bochkaryov I 79 87 500
  19 Kentavr Stud 69 53 772
  20 Ermolov S 68 114 652
  21 Storchakov P 66 244 300
  22 Samara Stud 66 63 300
  23 Muradian N 65 19 200
  24 Kamaev R 58 48 300
  25 Tomchina M 58 62 500
  26 Ledenyov A 51 47 748
  27 Konyaev V 49 34 892
  28 Belov Stud 46 8 408
  29 Suvorov B 45 49 600
  30 Ashumov R 44 54 400
  31 Botashev D 43 99 500
  32 Zilov A 41 11 200
  33 Morozov I 40 39 000
  34 Ahmadov E 37 11 400
  35 Afaunov M 36 16 846
  36 Chotchaev A 36 13 060
  37 Vaziev R 34 25 200
  38 Urtenov H 33 13 800
  39 33 20 500
  40 Shaier E 32 40 000
  41 Sagemueller K 32 51 000
  42 Alberdiev A 30 0
  43 25 27 700
  44 Tatarstan Company 18 9 000
  45 Kaloev F 18 868
  46 Temirkanov R 16 14 100
  47 Dubova D 14 15 000
  48 Batrukov A 14 50 000
  49 Zakirov R 11 3 000
  50 Dumanishev A 11 13 360
 • 48 Breeder Points
  1 Bukhtoyarov V 1228
  2 Tersk Stud 1152
  3 Samovolov Stud 634
  4 Giniyatullin S.Sh. Stud 342
  5 279
  6 Sagemueller K 231
  7 Chakshov D 228
  8 Belov Stud 197
  9 Afaunov M 181
  10 Shevtsov S 123
  11 Markaryan B 118
  12 Usmanov L 117
  13 Veles Stud 105
  14 Kondrashov Y 99
  15 Bochkarev I 79
  16 Kentavr Stud 76
  17 Ermolov S 71
  18 Samara Stud 66
  19 Storchakov P 66
  20 Kazakov Stud 61
  21 Mordukhovich E 51
  22 Ledenev A 51
  23 49
  24 Konyaev V 49
  25 Kurasov V 49
  26 Citadel Derbent JSC 44
  27 Tchernyshev N 42
  28 Morozov I 40
  29 Loiko V 37
  30 Ignatieva L 34
  31 Eroshkin A 32
  32 Kulaev V 18
  33 Tatarstan SHP 18
  34 Kulov V 16
  35 Dubovaia D 14
  36 Shevtsov A 12
  37 Zakirov R 11
  38 Dumanishev A 11
  39 Kamagurov V.P. 11
  40 Stavropol PE Stud 9
  41 Hmara V 9
  42 Lisnevich L 6
  43 Urozjai Farm 4
  44 Hahalev R 4
  45 Urchukov A 2
  46 Dugulubgov M 1
  47 Papshev D 1
  48 Dugulubgov M 0
 • 50 Horse Owner Points
  1 Karmel de Faust Bukhtoyarov V 1265
  2 Benedick Bukhtoyarov V 652
  3 Dubai Heros Mordukhovich E 557
  4 Dilijans W'rsan Stud 391
  5 Moabit Giniyatullin S.Sh. Stud 324
  6 Zakbar Giniyatullin S.Sh. Stud 273
  7 Grand Ecran Chakshov D 265
  8 Pegasus Ermolov S 194
  9 Aising Giniyatullin S.Sh. Stud 161
  10 Dahess private abroad 145
  11 Vasilij Tersk Stud 135
  12 Bern Giniyatullin S.Sh. Stud 127
  13 Magic Power Kurasov V 123
  14 Takador Bukhtoyarov V 121
  15 Cambrydge private abroad 116
  16 Senjermen Kentavr Stud 105
  17 Mudrec Kondrashov Y 96
  18 Valentino G privat abroad 78
  19 Gusliar Arzimanov A 62
  20 Nash privat abroad 59
  21 Blagodarniy Kurasov V 58
  22 Armagedon Sagemueller K 51
  23 Pobratim Homenko A 46
  24 Arbat Tsitadel Derbent company 44
  25 Arc Kossack Belov Stud 43
  26 Turin privat abroad 43
  27 Mishel private in country 42
  28 Perlis private in country 38
  29 Deputat private in country 37
  30 Marcipan Tersk Stud 36
  31 Dreib private in country 34
  32 Meneg Equiline Stud 33
  33 Munjiz private abroad 32
  34 Bramin private in country 32
  35 Stendal Ermolov S 26
  36 Madiar Tersk Stud 25
  37 No Risk Al Maury 23
  38 Bolian 20
  39 Newmarket Bichkanov M 19
  40 Angleter Tersk Stud 18
  41 Atlant 18
  42 Dailer Sagemueller K 16
  43 Asmur Urozjai Farm 15
  44 Abzats private in country 14
  45 Mongrant Belov Stud 14
  46 Neptun Ermolov S 9
  47 Vlastelin Alan Stud 9
  48 Gangut Samovolov stud 8
  49 Teddi Tersk Stud 8
  50 Magmal Giniyatullin S.Sh. Stud 6