Rating • 50 Horse Trainer Owner Points Total prize
  1 Legioner Yurchenko A Bukhtoyarov V 211 1 279 700
  2 Blok Pshizov A Khasanova S 190 758 900
  3 Poker Podkuiko A Bukhtoyarov V 172 560 000
  4 Seiful Muluk Szelągowska N Hahalev R 170 1 042 247
  5 Cranberry Yurchenko A Bukhtoyarov V 169 486 500
  6 Smerch Bochkalov V Markaryan B 164 258 100
  7 Akkerland Bayramkulov M Mordukhovich E 159 1 449 025
  8 Kamal Kavkaz Kobylinskaia L Sagemueller K 158 551 250
  9 Dinamika Yurchenko A Bukhtoyarov V 154 386 250
  10 Bronx Podkuiko A Bukhtoyarov V 149 156 000
  11 Kapitan Flint Yurchenko A Chuev S 137 213 600
  12 Programist Kondrashov A Kondrashov Y 136 78 300
  13 Saahar Bayramkulov M Mordukhovich E 135 213 700
  14 Welt Tersk Vasilenko V Tersk Stud 130 292 000
  15 Great Victor Kappushev S Bukhtoyarov V 127 704 000
  16 Vipassana Siver Haturcieva A Ermolov S 125 670 000
  17 Harakan Bayramkulov M Sagemueller K 121 293 140
  18 Nord Fox Tersk Vasilenko V Tersk Stud 119 197 300
  19 Prescott Kondrashov A Kondrashov Y 119 72 820
  20 Didan Kulinich V Mozuliaka S 118 84 600
  21 Memoralia Podkuiko A Bukhtoyarov V 115 211 400
  22 Gelika Kulinich V Mozuliaka S 115 121 300
  23 Maikan Kondrashov A Kondrashov Y 113 46 940
  24 Molnia Tersk Vasilenko V Tersk Stud 113 76 500
  25 Kadril Tersk Vasilenko V Tersk Stud 110 142 100
  26 Savan Mihayluk V Talaschenko Y 108 36 300
  27 Djurana Kulinich V Mozuliaka S 108 197 700
  28 Darek Kulinich V Mozuliaka S 106 58 000
  29 Akkord Tersk Vasilenko V Tersk Stud 101 126 500
  30 Nevada Tersk Vasilenko V Tersk Stud 101 55 000
  31 Prost Podkuiko A Bukhtoyarov V 100 54 200
  32 Trivia Rudik S Mokov A 99 54 000
  33 Kassandra Kavkaz Bayramkulov M Sagemueller K 99 156 000
  34 Graf Maximus Mihayluk V Talaschenko Y 98 22 040
  35 Stark Mindzhiya D Ashuba A 98 250 000
  36 Molnienosnaia Avramenko D Tersk Stud 97 92 160
  37 Nirion Tersk Karachiev D Karachiev G 97 32 180
  38 Vencenosniy Mihayluk V Talaschenko Y 97 29 700
  39 Bereginia Suvorov I Suvorov B 96 42 600
  40 Damask Kavkaz Vorokov A private in country 94 25 320
  41 Vlast Dubaia Vasilenko V Tersk Stud 93 180 120
  42 Apsny Lady Mihaylenko A Pachaliya A 93 80 250
  43 Glubina Chuksin V Samovolov stud 91 132 000
  44 Pochet Suntsov P Giniyatullin S.Sh. Stud 90 19 500
  45 Dragon Fly Tersk Bayramkulov M Mordukhovich E 88 16 400
  46 Mamir-Sul Pshukov I Akhaev S 88 76 400
  47 Driopa Kulinich V Mozuliaka S 87 97 050
  48 Francia Tersk Vasilenko V Tersk Stud 86 100 150
  49 Princessa Maximus Mihayluk V Talaschenko Y 86 64 300
  50 Grab Kulinich U Nadir SHPK 85 39 000
 • 50 Trainer Points Total prize
  1 Vasilenko V 549 1 418 770
  2 Bayramkulov M 468 2 713 000
  3 Yurchenko A 398 2 170 450
  4 Podkuiko A 336 981 600
  5 Kondrashov A 259 225 260
  6 Kulinich V 233 515 150
  7 Mihayluk V 231 174 230
  8 Avramenko D 211 256 150
  9 Bochkalov V 163 297 160
  10 Semenov S 146 244 600
  11 Samohina O 145 341 100
  12 Chuksin V 135 265 500
  13 Szelągowska N 120 1 042 247
  14 Grigorov I 116 159 640
  15 Mindzhiya D 109 319 500
  16 Pshizov A 96 434 500
  17 Kappushev S 77 704 000
  18 Derov A 69 163 240
  19 Kulinich V 68 84 600
  20 Haturcieva A 67 571 000
  21 Abregov A 61 349 400
  22 Pshukov I 52 85 040
  23 Chernetsov V 49 196 000
  24 Rudik S 49 54 000
  25 Karachiev D 47 32 180
  26 Suvorov I 46 42 600
  27 Bekanov A 44 33 800
  28 Vorokov A 44 25 320
  29 Mihaylenko A 43 80 250
  30 Belov M 40 45 000
  31 Suntsov P 40 19 500
  32 Sergeev V 39 31 000
  33 Rogozenko S 36 10 000
  34 Hrusheva A 34 20 000
  35 Storcheus V 27 30 500
  36 Kobalian G 21 0
  37 Kardanov V 21 7 800
  38 Yurchenko V 21 44 500
  39 Cukanova L 16 0
  40 Perishkov I 14 0
  41 Karachiev D 12 11 900
  42 Kobylinskaia L 10 17 500
  43 Ruhtin R 9 3 000
  44 Kurbanmagometov S 7 0
  45 Fakhrutdinov N 7 7 400
  46 Garbuzov E 6 15 000
  47 Malysheva A 5 0
  48 Kopytko V 5 5 000
  49 Usmanov L 4 5 000
  50 Bedoev K 3 1 160
 • 50 Owner Points Total prize
  1 Tersk Stud 859 1 792 810
  2 Bukhtoyarov V 797 3 838 050
  3 Mordukhovich E 455 2 580 240
  4 Mozuliaka S 301 599 750
  5 Kondrashov Y 249 216 560
  6 Talaschenko Y 227 172 230
  7 Markaryan B 158 293 800
  8 Chakshov D 145 240 600
  9 Khasanova S 140 758 900
  10 Samovolov stud 135 265 500
  11 Hahalev R 117 1 042 247
  12 Ashuba A 109 319 500
  13 Chuev S 87 213 600
  14 Ermolov S 86 696 000
  15 Sagemueller K 69 182 200
  16 Karachiev G 59 44 080
  17 Mokov A 49 54 000
  18 Suvorov B 46 42 600
  19 Belov Stud 44 48 500
  20 Kumykov K 44 25 320
  21 Bekanov A 44 33 800
  22 Giniyatullin S.Sh. Stud 40 19 500
  23 39 31 000
  24 Akhaev S 38 76 400
  25 Pachaliya A 37 66 750
  26 Volkova A 35 45 000
  27 Konyaev V 34 20 000
  28 Morozov I 33 140 000
  29 Andruhaev B 32 76 000
  30 Haturcieva A 30 71 000
  31 Abhazava B 27 5 000
  32 Samokhina O 26 51 500
  33 Shokan A 21 44 500
  34 Samara Stud 21 0
  35 Aidarov A 21 7 800
  36 Blimgotov M 17 25 000
  37 Pshukov I 14 8 640
  38 Murashkin V 11 0
  39 Terbish B 11 25 250
  40 Rudenko G 9 5 000
  41 Batdalov Farm 9 3 000
  42 Kochomanov N 7 0
  43 Fakhrutdinov N 7 7 400
  44 Pleskanovskiy A 7 0
  45 Alan Stud 6 13 500
  46 private in country 6 16 500
  47 Shevtsov A 6 15 000
  48 Evloev M 5 0
  49 Afaunov M 5 3 360
  50 Protsenko N 5 5 000
 • 44 Breeder Points
  1 Tersk Stud 898
  2 Bukhtoyarov V 732
  3 Belov Stud 350
  4 Sagemueller K 284
  5 Kondrashov Y 282
  6 Samovolov Stud 280
  7 Markaryan B 187
  8 180
  9 Talashenko Y 180
  10 Mandore Stud 150
  11 Kurasov V 137
  12 Chakshov D 117
  13 Hahalev R 117
  14 Ermolov S 107
  15 Kirilenko A 87
  16 Giniyatullin S.Sh. Stud 86
  17 Serdukov Farm (ex Kentavr Stud) 65
  18 Afaunov M 54
  19 Mordukhovich E 54
  20 Shevtsov S 45
  21 Bekanov A 44
  22 Alan Stud 43
  23 Sergeev Stud Farm 39
  24 Morozov I 38
  25 Kulov V 38
  26 Petina E 35
  27 Konyaev V 34
  28 Garanina D 30
  29 Zakirov R 22
  30 Shokan A 21
  31 Karachiev M 12
  32 Murashkin V 11
  33 Hasnullin M 9
  34 Kochomanov N 7
  35 Pleskanovskiy A 7
  36 Ignatieva L 7
  37 Shevtsov A 6
  38 Bochkarev I 4
  39 Usmanov L 4
  40 Ledenev A 3
  41 Urozjai Farm 3
  42 Timchenko Farm 3
  43 Filippov M 0
  44 Equiline Stud (ex Lada Konsul)
 • 50 Horse Owner Points
  1 Karmel de Faust Bukhtoyarov V 936
  2 Benedick Bukhtoyarov V 230
  3 Caprior Du Pouy Giniyatullin S.Sh. Stud 217
  4 Dubai Heros Mordukhovich E 200
  5 Magic Power privat abroad 188
  6 Folastello PY Terbish B 183
  7 Dhobiani al Mels Karaev M 180
  8 Sunrise Tersk Kulov V 165
  9 Nash privat abroad 150
  10 Vasilij Tersk Stud 129
  11 Danakor Timchenko Farm 126
  12 Senjermen privat abroad 123
  13 Mudrec Kondrashov Y 117
  14 General 109
  15 Maximus d`Alep Mordukhovich E 95
  16 Pegasus Ermolov S 90
  17 Banzai private in country 86
  18 Nizam 85
  19 Valentino G privat abroad 80
  20 Mahabb 77
  21 Zakbar Giniyatullin S.Sh. Stud 74
  22 Dahess private abroad 71
  23 Teddi private in country 69
  24 Munjiz private abroad 65
  25 Dostatok W'rsan Stud 64
  26 Aising Giniyatullin S.Sh. Stud 61
  27 Arbat Tsitadel Derbent company 59
  28 Mongol Sagemueller K 58
  29 Kurier Tersk Stud 57
  30 Madiar Tersk Stud 55
  31 Pit Charli Tersk Amarsaikhan B 54
  32 Vestnik Abhazava B 49
  33 Bobrik Segiev Farm 39
  34 Garus Inalov R 38
  35 Grand Ecran Chakshov D 38
  36 Nonet Tersk Stud 37
  37 Bagrein Sagemueller K 36
  38 Prapor private in country 35
  39 Armagedon Sagemueller K 35
  40 Diomed Chakshov D 30
  41 Neptun Ermolov S 24
  42 Totti Afaunov M 24
  43 Gandbol Zakirov R 22
  44 Deputat private in country 20
  45 Marcipan Tersk Stud 18
  46 Blagodarniy Kurasov V 17
  47 Gdansk Samovolov stud 14
  48 Bern Giniyatullin S.Sh. Stud 11
  49 Gandagar Murashkin V 11
  50 Podium private in country 9