Rating • 50 Horse Trainer Owner Points Total prize
  1 Blok Abregov A Khasanova S 190 783 900
  2 Legioner Yurchenko A Bukhtoyarov V 172 1 102 200
  3 Smerch Bochkalov V Markaryan B 159 260 900
  4 Poker Podkuiko A Bukhtoyarov V 155 514 000
  5 Akkerland Bayramkulov M Mordukhovich E 153 1 464 250
  6 Saahar Bayramkulov M Mordukhovich E 137 274 500
  7 Programist Kondrashov A Kondrashov Y 132 79 250
  8 Kamal Kavkaz Kobylinskaia L Sagemueller K 131 513 600
  9 Seiful Muluk Szelągowska N Hahalev R 130 744 554
  10 Cranberry Yurchenko A Bukhtoyarov V 129 372 500
  11 Dinamika Yurchenko A Bukhtoyarov V 128 251 250
  12 Prescott Kondrashov A Kondrashov Y 124 81 820
  13 Great Victor Kappushev S Bukhtoyarov V 123 691 300
  14 Bronx Podkuiko A Bukhtoyarov V 122 136 500
  15 Nord Fox Tersk Vasilenko V Tersk Stud 121 240 300
  16 Kassandra Kavkaz Bayramkulov M Sagemueller K 119 217 000
  17 Kapitan Flint Yurchenko A Chuev S 118 155 100
  18 Harakan Bayramkulov M Sagemueller K 114 289 900
  19 Sirius Mindzhiya D Ashuba A 112 121 200
  20 Vipassana Siver Haturcieva A Ermolov S 112 670 000
  21 Vronsky Mindzhiya D Ashuba A 111 179 000
  22 Pochet Suntsov P Gimadutdinov I 110 38 700
  23 Akkord Tersk Vasilenko V Tersk Stud 109 180 000
  24 Stark Mindzhiya D Ashuba A 107 398 500
  25 Prost Podkuiko A Bukhtoyarov V 107 71 450
  26 Memoralia Podkuiko A Bukhtoyarov V 107 204 400
  27 Princessa Maximus Mihayluk V Talaschenko Y 103 89 800
  28 Savan Mihayluk V Talaschenko Y 103 30 700
  29 Graf Maximus Mihayluk V Talaschenko Y 103 27 440
  30 Djurana Kulinich V Mozuliaka S 102 182 700
  31 Maikan Kondrashov A Kondrashov Y 102 35 540
  32 Infant Semenov S Chakshov D 102 107 600
  33 Dragon Fly Tersk Bayramkulov M Mordukhovich E 101 60 400
  34 Molnia Tersk Vasilenko V Tersk Stud 101 60 000
  35 Welt Tersk Vasilenko V private in country 100 222 000
  36 Trivia Rudik S Mokov A 98 54 000
  37 Kadril Tersk Vasilenko V Tersk Stud 97 114 600
  38 Nevada Tersk Vasilenko V Tersk Stud 96 45 000
  39 Bereginia Suvorov I Suvorov B 96 42 600
  40 Molnienosnaia Avramenko D Tersk Stud 94 90 000
  41 Apsny Lady Pimonenko R Pimonenko R 94 77 250
  42 Francia Tersk Vasilenko V Tersk Stud 92 125 150
  43 Nirion Tersk Karachiev D Karachiev G 92 29 000
  44 Dobriak Abregov A Gappoev K 91 105 000
  45 Verba Tersk Avramenko D Tersk Stud 91 63 600
  46 Vlast Dubaia Vasilenko V Tersk Stud 90 178 000
  47 Grab Kulinich U Nadir SHPK 90 108 300
  48 Vencenosniy Mihayluk V Talaschenko Y 90 24 000
  49 Mamir-Sul Pshukov I Akhaev S 89 74 150
  50 Premia Kavkaz Samohina O Samokhina O 86 67 500
 • 50 Trainer Points Total prize
  1 Vasilenko V 545 1 488 650
  2 Bayramkulov M 533 3 050 150
  3 Yurchenko A 381 1 915 950
  4 Podkuiko A 313 938 725
  5 Avramenko D 278 310 330
  6 Mihayluk V 273 214 355
  7 Kondrashov A 224 202 010
  8 Semenov S 184 322 400
  9 Mindzhiya D 181 698 700
  10 Grigorov I 168 217 460
  11 Bochkalov V 156 287 320
  12 Kulinich V 141 326 150
  13 Pshizov A 94 459 500
  14 Samohina O 90 190 600
  15 Abregov A 85 429 400
  16 Szelągowska N 80 744 554
  17 Kulinich U 76 215 100
  18 Sergeev V 75 91 000
  19 Kappushev S 73 691 300
  20 Chuksin V 70 138 000
  21 Haturcieva A 69 551 000
  22 Suntsov P 60 38 700
  23 Hrusheva A 58 39 010
  24 Storcheus V 56 76 500
  25 Derov A 56 155 000
  26 Pshukov I 53 78 510
  27 Bekanov A 51 35 200
  28 Rudik S 48 54 000
  29 Garbuzov E 47 67 000
  30 Suvorov I 46 42 600
  31 Karachiev D 42 29 000
  32 Kulinich V 40 39 600
  33 Kobalian G 39 63 000
  34 Mihaylenko A 37 66 750
  35 Chernetsov V 33 185 000
  36 Belov M 33 30 000
  37 Nasibulin K 31 11 220
  38 Vorokov A 31 18 600
  39 Mahinenko P 24 33 000
  40 Mihaylyuk A 24 18 990
  41 Hamizov R 24 20 000
  42 Cukanova L 23 18 500
  43 Perishkov I 21 0
  44 Usmanov L 20 21 600
  45 Kardanov V 16 7 800
  46 Rogozenko S 15 0
  47 Yurchenko V 11 19 500
  48 Rizatdinov R 10 22 500
  49 Kobylinskaia L 10 17 500
  50 Ruhtin R 9 3 000
 • 50 Owner Points Total prize
  1 Tersk Stud 976 1 985 690
  2 Bukhtoyarov V 706 3 467 975
  3 Mordukhovich E 463 2 776 150
  4 Talaschenko Y 283 222 545
  5 Kondrashov Y 219 196 610
  6 Chakshov D 211 388 900
  7 Mozuliaka S 199 373 370
  8 Ashuba A 180 698 700
  9 Markaryan B 153 283 960
  10 Khasanova S 138 783 900
  11 Hahalev R 110 799 554
  12 Sagemueller K 91 239 900
  13 Samovolov stud 86 165 600
  14 84 102 400
  15 Ermolov S 70 685 000
  16 Chuev S 68 155 100
  17 Nadir SHPK 68 194 300
  18 Belov Stud 54 43 100
  19 Bekanov A 51 35 200
  20 Mokov A 48 54 000
  21 Karachiev G 47 35 400
  22 Suvorov B 46 42 600
  23 Konyaev V 43 27 760
  24 Giniyatullin S.Sh. Stud 40 19 500
  25 Akhaev S 39 74 150
  26 Pachaliya A 37 66 750
  27 Samokhina O 36 67 500
  28 Morozov I 33 140 000
  29 Kumykov K 31 18 600
  30 Volkova A 31 40 000
  31 Haturcieva A 30 51 000
  32 Gappoev K 26 80 000
  33 Farm Serdiukov V.N. 24 18 870
  34 Emkushev H 20 17 760
  35 Osmanov A 20 72 000
  36 Usmanov L 20 21 600
  37 Gimadutdinov I 20 19 200
  38 Protsenko N 19 15 000
  39 Samara Stud 18 0
  40 Shevtsov A 17 22 000
  41 Kubashichev A 16 28 000
  42 Aidarov A 16 7 800
  43 Blimgotov M 15 25 000
  44 Yurchenko V 14 0
  45 Shokan A 14 19 500
  46 Abhazava B 13 0
  47 Pleskanovskiy A 13 18 500
  48 Rostovcev N 12 35 000
  49 Murashkin V 11 0
  50 Storchakov P 11 0
 • 50 Breeder Points
  1 Tersk Stud 1007
  2 Bukhtoyarov V 649
  3 Samovolov Stud 345
  4 Belov Stud 307
  5 Sagemueller K 297
  6 Talashenko Y 243
  7 Kondrashov Y 234
  8 Markaryan B 198
  9 Chakshov D 183
  10 Mandore Stud 154
  11 Serdukov Farm (ex Kentavr Stud) 147
  12 Kurasov V 124
  13 Giniyatullin S.Sh. Stud 106
  14 van Dalfsen B 103
  15 Hahalev R 100
  16 Ermolov S 95
  17 69
  18 Shevtsov S 69
  19 Kirilenko A 68
  20 Afaunov M 51
  21 Bekanov A 51
  22 Sergeev Stud Farm 49
  23 Alan Stud 44
  24 Konyaev V 43
  25 Morozov I 39
  26 Kulov V 39
  27 Mordukhovich E 35
  28 Petina E 31
  29 Dokhoyan R 28
  30 Emkuzhev H 20
  31 Garanina D 20
  32 Usmanov L 20
  33 Zakirov R 19
  34 Shevtsov A 17
  35 Shokan A 14
  36 Zhurba O 13
  37 Karachiev M 13
  38 Murashkin V 11
  39 Kazakov N 10
  40 Hasnullin M 9
  41 Pleskanovskiy A 9
  42 Gochiaev M 9
  43 Kochomanov N 7
  44 Ignatieva L 7
  45 Dzhatdoev N 5
  46 Kalabekov K 5
  47 Bochkarev I 4
  48 Di Francesco J 4
  49 Vorokov J 4
  50 Timchenko Farm 3
 • 50 Horse Owner Points
  1 Karmel de Faust Bukhtoyarov V 890
  2 Benedick Bukhtoyarov V 320
  3 Dubai Heros Mordukhovich E 215
  4 Senjermen privat abroad 211
  5 Folastello PY Terbish B 204
  6 Caprior Du Pouy Giniyatullin S.Sh. Stud 201
  7 Dhobiani al Mels Karaev M 180
  8 Maximus d`Alep Mordukhovich E 174
  9 Magic Power privat abroad 171
  10 Sunrise Tersk Kulov V 149
  11 Grand Ecran Chakshov D 136
  12 Vasilij Tersk Stud 131
  13 Arbat Tsitadel Derbent company 110
  14 Nash privat abroad 110
  15 Banzai private in country 106
  16 General 103
  17 Mudrec Kondrashov Y 93
  18 Danakor Timchenko Farm 92
  19 Nizam 87
  20 Aising Giniyatullin S.Sh. Stud 80
  21 Mongol Sagemueller K 78
  22 Mahabb 73
  23 Zakbar Giniyatullin S.Sh. Stud 72
  24 Dahess private abroad 69
  25 Pegasus Ermolov S 67
  26 Madiar Tersk Stud 62
  27 Munjiz private abroad 61
  28 Kurier Tersk Stud 59
  29 Dostatok W'rsan Stud 59
  30 Pit Charli Tersk Amarsaikhan B 58
  31 Valentino G privat abroad 50
  32 Deputat private in country 50
  33 Nonet Tersk Stud 49
  34 Teddi private in country 49
  35 Bobrik Segiev Farm 49
  36 Vestnik Abhazava B 48
  37 Garus Inalov R 39
  38 Armagedon Sagemueller K 35
  39 Prapor private in country 31
  40 Gandbol Zakirov R 30
  41 Bagrein Sagemueller K 25
  42 Vid private in country 21
  43 Diomed Chakshov D 20
  44 Neptun Ermolov S 16
  45 Sakmagon Tersk Tersk Stud 16
  46 Takador Bukhtoyarov V 15
  47 Totti Afaunov M 13
  48 Sibarit Samovolov stud 12
  49 Bern Giniyatullin S.Sh. Stud 11
  50 Gandagar Murashkin V 11