Rating • 50 Horse Trainer Owner Points Total prize
  1 Seiful Muluk Szelągowska N Hahalev R 183 1 284 700
  2 Toscanella Yurchenko V Bukhtoyarov V 181 521 300
  3 Kamal Kavkaz Bayramkulov M Mordukhovich E 175 807 050
  4 Pancer Faust Yurchenko V Bukhtoyarov V 172 416 900
  5 Memoralia Podkuiko A Bukhtoyarov V 147 130 100
  6 Pankration Podkuiko A Bukhtoyarov V 143 94 000
  7 Programist Kondrashov A Kondrashov Y 139 51 500
  8 Bronx Podkuiko A Bukhtoyarov V 139 102 000
  9 Tudor Rogozenko S Abhazava B 138 1 390 000
  10 Titan Kavkaz Samohina O Andruhaev B 137 139 500
  11 Legioner Yurchenko A Bukhtoyarov V 136 266 500
  12 Kavaler Kavkaz Samohina O Andruhaev B 136 232 700
  13 Dubai Sapsan Derov A Morozov I 136 595 000
  14 Cranberry Yurchenko A Bukhtoyarov V 135 234 000
  15 Kladenec Tersk Derov A Mordukhovich E 135 394 500
  16 Pro E Contra Podkuiko A Bukhtoyarov V 134 233 800
  17 Avonmouth Derov A Mordukhovich E 132 1 687 500
  18 Vipassana Siver Bedoev K Ermolov S 129 103 100
  19 Dama Tref Tersk Vasilenko V Tersk Stud 124 54 300
  20 Zabava Tersk Vasilenko V Tersk Stud 119 25 400
  21 Great Viktor Kappushev S Bukhtoyarov V 116 73 200
  22 Konrosso Cukanova L Bochkaryov I 115 52 500
  23 War Blade Podkuiko A Bukhtoyarov V 114 37 900
  24 Kapitan Flint Samohina O Chuev S 114 116 500
  25 Taya Rogozenko S Afaunov M 112 124 000
  26 Blok Pshizov A Khasanova S 111 101 000
  27 Poker Podkuiko A Bukhtoyarov V 110 72 400
  28 Entuziast EM Bayramkulov M Mordukhovich E 108 62 100
  29 Priisk Kondrashov A Kondrashov Y 108 15 300
  30 Peremeria Semenov S Tsihankova T 105 131 400
  31 Proza Kavkaz Alberdiev A Shokan A 101 51 500
  32 Vlast Dubaia Vasilenko V Tersk Stud 100 2 120
  33 May-Bey Strel'tsova D Kamaev R 99 35 000
  34 Infant Semenov S Chakshov D 98 37 000
  35 Kudesnica Tersk Vasilenko V Tersk Stud 97 29 000
  36 Kvant Tersk Avramenko D private in country 97 70 586
  37 Prometey Tersk Avramenko D Tersk Stud 97 250 577
  38 Nevada Tersk Vasilenko V Tersk Stud 97 38 000
  39 Bereginia Suvorov I Suvorov B 95 36 000
  40 Nastoichiviy AST Hrusheva A Konyaev V 94 8 400
  41 Dairon de Faust Cukanova L Shevtsov A 94 33 000
  42 Povelitel AST Hrusheva A Konyaev V 93 21 600
  43 Moabitka Suvorov I Suvorov B 93 30 000
  44 Smerch Bochkalov V Markaryan B 91 57 670
  45 Svetlica Tersk Avramenko D Tersk Stud 91 237 009
  46 Welt Tersk Vasilenko V Tersk Stud 88 78 887
  47 Pokhvalnaya Kondrashov A Kondrashov Y 87 72 500
  48 Volga-Volga Tersk Vasilenko V Tersk Stud 87 67 700
  49 No Problem Tutukova Y Chotchaev A 87 12 800
  50 Samarkand Mihayluk V Talaschenko Y 87 76 030
 • 50 Trainer Points Total prize
  1 Vasilenko V 625 772 568
  2 Podkuiko A 613 794 550
  3 Yurchenko V 463 2 071 200
  4 Derov A 344 3 002 740
  5 Samohina O 237 488 700
  6 Kondrashov A 224 183 000
  7 Avramenko D 210 701 324
  8 Rogozenko S 194 1 548 000
  9 Semenov S 163 243 100
  10 Bochkalov V 160 108 970
  11 Bayramkulov M 139 822 050
  12 Mihayluk V 127 93 990
  13 Cukanova L 119 100 500
  14 Kopytko V 114 1 284 700
  15 Yurchenko A 96 257 500
  16 Pshizov A 94 101 000
  17 Suvorov I 88 66 000
  18 Abdulgamidov S 86 50 930
  19 Bedoev K 77 103 100
  20 Kappushev S 66 73 200
  21 Chuksin V 64 122 000
  22 Grigorov I 58 101 040
  23 Alberdiev A 51 51 500
  24 Strel'tsova D 49 35 000
  25 Sergeev V 42 178 500
  26 Kulinich V 40 76 000
  27 Kobalian G 39 59 500
  28 Tutukova Y 37 12 800
  29 Al Alawi H 23 0
  30 Semeyonov R 22 12 000
  31 Sampilon A 20 9 500
  32 Szelągowska N 19 0
  33 Usmanov L 19 7 000
  34 Kardanov V 17 9 000
  35 Perishkov I 15 57 500
  36 Mindzhiya D 15 36 000
  37 Kulinich V 14 43 500
  38 Suntsov P 13 19 000
  39 Vorokov A 11 28 300
  40 Bekanov A 10 30 000
  41 Haturcieva A 10 20 000
  42 Pshukov I 10 13 200
  43 Mironov B 8 8 000
  44 Karachiev D 7 5 500
  45 Belov M 7 15 000
  46 Bishtov A 6 0
  47 Karachiev D 5 3 180
  48 Shlinskiy D 3 12 500
  49 Chernetsov V 3 11 000
  50 Hrusheva A 2 0
 • 50 Owner Points Total prize
  1 Bukhtoyarov V 1283 3 209 930
  2 Tersk Stud 842 1 514 932
  3 Mordukhovich E 397 3 229 790
  4 Kondrashov Y 219 179 700
  5 Andruhaev B 173 372 200
  6 Hahalev R 131 1 284 700
  7 Abhazava B 128 1 419 000
  8 Chakshov D 105 101 700
  9 Suvorov B 88 66 000
  10 Konyaev V 87 30 000
  11 Morozov I 86 595 000
  12 Ermolov S 79 114 100
  13 Talaschenko Y 75 93 990
  14 Belov Stud 74 25 500
  15 Bochkaryov I 65 52 500
  16 Samovolov stud 64 122 000
  17 Chuev S 64 116 500
  18 Afaunov M 62 124 000
  19 62 188 000
  20 Khasanova S 61 101 000
  21 Markaryan B 57 78 970
  22 Tsihankova T 55 138 400
  23 Shokan A 51 51 500
  24 Kamaev R 49 35 000
  25 Mozuliaka S 47 106 000
  26 Shevtsov A 46 33 000
  27 Amarsaikhan B 43 37 450
  28 Samara Stud 39 59 500
  29 Chotchaev A 37 12 800
  30 privat abroad 30 30 000
  31 Ali bin Haidar S 23 0
  32 Zhurba O 21 30 000
  33 private in country 20 0
  34 Usmanov L 19 7 000
  35 Dumanishev A 18 0
  36 Mokov A 17 9 000
  37 Urozjai Farm 16 63 000
  38 Ashuba A 15 36 000
  39 Dubova D 13 19 000
  40 Karachiev G 12 8 680
  41 Batrukov A 11 0
  42 Kumykov K 11 28 300
  43 Haturcieva A 10 20 000
  44 Pleskanovskiy A 10 15 000
  45 Bekanov A 10 30 000
  46 Akhaev S 9 9 000
  47 8 8 000
  48 Volkova A 7 15 000
  49 Khuako A 6 0
  50 Sagemueller K 6 7 500
 • 46 Breeder Points
  1 Bukhtoyarov V 1163
  2 Tersk Stud 881
  3 Sagemueller K 366
  4 294
  5 Kondrashov Y 230
  6 Giniyatullin S.Sh. Stud 192
  7 Afaunov M 184
  8 Samovolov Stud 165
  9 Hahalev R 131
  10 Belov Stud 124
  11 Chakshov D 105
  12 Kurasov V 95
  13 Konyaev V 87
  14 Morozov I 86
  15 Ermolov S 77
  16 Talashenko Y 75
  17 Bochkarev I 65
  18 Markaryan B 64
  19 Kirilenko A 64
  20 Sergeev Stud Farm 62
  21 Mordukhovich E 61
  22 Veles Stud 60
  23 Shevtsov S 49
  24 Samara Stud 28
  25 Zhurba O 21
  26 Usmanov L 19
  27 Zakirov R 19
  28 Dumanishev A 18
  29 Urozjai Farm 14
  30 Dubovaia D 13
  31 Bekanov A 10
  32 Garanina D 10
  33 Kulov V 9
  34 Karachiev M 7
  35 Petina E 7
  36 Serdukov Farm 7
  37 Equiline Stud (ex Lada Konsul) 6
  38 Ledenev A 3
  39 Murashkin V 2
  40 Shevtsov A 2
  41 Kochomanov N 0
  42 Mandore Stud 0
  43 Timchenko Farm 0
  44 Alan Stud -1
  45 Tatarstan SHP -1
  46 Shokan A
 • 50 Horse Owner Points
  1 Karmel de Faust Bukhtoyarov V 1431
  2 Dubai Heros Mordukhovich E 351
  3 Grand Ecran Chakshov D 248
  4 Benedick Bukhtoyarov V 233
  5 Mudrec Kondrashov Y 184
  6 Vasilij Tersk Stud 163
  7 Magic Power privat abroad 140
  8 Nash privat abroad 128
  9 Dhobiani al Mels Karaev M 111
  10 Munjiz private abroad 107
  11 Moabit Giniyatullin S.Sh. Stud 106
  12 Senjermen Kentavr Stud 101
  13 Aising Giniyatullin S.Sh. Stud 96
  14 Pegasus Ermolov S 89
  15 Dostatok W'rsan Stud 85
  16 Zakbar Giniyatullin S.Sh. Stud 83
  17 Cambrydge private abroad 82
  18 Nonet Tersk Stud 78
  19 Bern Giniyatullin S.Sh. Stud 72
  20 Mahabb 66
  21 Folastello PY Mordukhovich E 64
  22 Armagedon Sagemueller K 60
  23 Dahess private abroad 55
  24 Asmur Urozjai Farm 53
  25 Madiar Tersk Stud 50
  26 Teddi private in country 46
  27 Banzai private in country 45
  28 Valentino G privat abroad 38
  29 No Risk Al Maury 37
  30 Danakor Timchenko Farm 35
  31 Kurier Tersk Stud 34
  32 Caprior Du Pouy Giniyatullin S.Sh. Stud 29
  33 Totti Afaunov M 28
  34 Takador Bukhtoyarov V 26
  35 Sunrise Tersk Kulov V 25
  36 Bobrik Segiev Farm 23
  37 Bankir Segiev Farm 20
  38 Pobratim Homenko A 19
  39 Gandbol Zakirov R 19
  40 Marcipan Tersk Stud 18
  41 Stendal Ermolov S 18
  42 Vestnik Abhazava B 17
  43 Mongol Sagemueller K 16
  44 Dilijans W'rsan Stud 16
  45 Pit Charli Tersk Amarsaikhan B 14
  46 Gusliar Arzimanov A 14
  47 Abzats private in country 13
  48 Mongrant Belov Stud 11
  49 Diomed Chakshov D 10
  50 Maximus d`Alep Mordukhovich E 9