Rating • 50 Horse Trainer Owner Points Total prize
  1 Kavaler Kavkaz Samohina O Andruhaev B 192 490 300
  2 Ceylon (Tedjei) Podkuiko A Bukhtoyarov V 178 451 819
  3 Avonmouth Derov A Mordukhovich E 174 992 500
  4 Tudor Mindzhiya D Abhazava B 161 894 000
  5 Pancer Faust Kappushev S Bukhtoyarov V 155 1 065 500
  6 Batenisa Sergeev V 149 811 816
  7 Baltik Queen Yurchenko V Bukhtoyarov V 145 425 100
  8 Viliam Garbuzov E Shevtsov A 142 260 000
  9 Royal Blade Yurchenko V Bukhtoyarov V 136 161 400
  10 Pankration Podkuiko A Bukhtoyarov V 136 138 750
  11 Djesar Shlinskiy D Mozuliaka S 135 36 500
  12 Sakmagon Tersk Avramenko D Tersk Stud 134 371 434
  13 Prince Faust Yurchenko V Bukhtoyarov V 134 147 500
  14 Tukan Silkin N Samovolov stud 134 437 600
  15 Martinia Semenov S Chakshov D 131 92 200
  16 Gidon Chuksin V Samovolov stud 131 184 291
  17 Sarbon Bochkalov V Bochkalov V 130 78 500
  18 Sarmat Silkin N Samovolov stud 128 121 900
  19 Pressa Kavkaz Kobylinskaia L Sagemueller K 128 45 000
  20 Olymp Tersk Vasilenko V Tersk Stud 128 27 000
  21 Blektaks Usmanov L Usmanov L 127 132 018
  22 Irbis Semenov S Chakshov D 127 161 900
  23 Kladenec Tersk Derov A Mordukhovich E 126 225 500
  24 Harakan Derov A Mordukhovich E 124 288 000
  25 Go-Go Tersk Avramenko D Tersk Stud 123 106 378
  26 Palm Giniyatullin F Giniyatullin S.Sh. Stud 122 109 200
  27 Gradinka Giniyatullin F Giniyatullin S.Sh. Stud 121 416 358
  28 Gobelen Yurchenko A Hahalev R 120 349 500
  29 Welt Tersk Avramenko D Tersk Stud 119 152 443
  30 Mascate Derov A Mordukhovich E 119 421 500
  31 Prikhot Dubai Tersk Vasilenko V Tersk Stud 117 66 200
  32 Malinoviy Zvon Belov M Tomchina M 116 153 000
  33 Tutti Frutti Tersk Vasilenko V Tersk Stud 115 135 200
  34 Beikona Usmanov L Usmanov L 114 57 300
  35 Sidi Jmour Cukanova L Pleskanovskiy A 112 345 000
  36 Dormeur du Loup Mindzhiya D Afaunov M 110 269 000
  37 Iman Giniyatullin F Giniyatullin S.Sh. Stud 106 221 700
  38 Gai Mindzhiya D Abhazava B 105 107 200
  39 Daiga Kulinich U Eclipce Stud 105 196 600
  40 Vetrogon Tersk Avramenko D Tersk Stud 105 50 374
  41 Zapros Tersk Vasilenko V Tersk Stud 105 15 600
  42 Avard Chomaev A Ahmadov E 104 23 400
  43 Gromoverjec Tersk Vasilenko V Tersk Stud 104 21 400
  44 Pasha Giniyatullin F Giniyatullin S.Sh. Stud 103 42 100
  45 John Power Shlinskiy D Mozuliaka S 103 56 600
  46 Molnienosny Bidzhiev T Batrukov A 101 140 000
  47 Zabava Tersk Vasilenko V Tersk Stud 100 29 600
  48 Abu Sakhib Abdulgamidov S Bukhtoyarov V 99 159 000
  49 Daga Bena Popivskiy A Muradian N 97 103 500
  50 Hockey Tersk Avramenko D Tersk Stud 94 260 486
 • 50 Trainer Points Total prize
  1 Vasilenko V 685 537 520
  2 Avramenko D 531 1 485 869
  3 Giniyatullin F 385 1 020 008
  4 Silkin N 376 1 107 491
  5 Derov A 363 1 953 500
  6 Semenov S 337 426 300
  7 Neumyvakin E 324 532 700
  8 Podkuiko A 316 689 089
  9 Mindzhiya D 219 1 173 000
  10 Yurchenko V 207 588 300
  11 Garbuzov E 184 405 950
  12 Kobylinskaia L 171 119 000
  13 Sergeev V 164 854 816
  14 Samohina O 145 490 300
  15 Usmanov L 141 190 518
  16 Bidzhiev T 114 213 500
  17 Bochkalov V 111 95 210
  18 Kappushev S 105 1 065 500
  19 Kulinich U 96 233 100
  20 Kobalian G 93 119 000
  21 Chuksin V 92 204 500
  22 Cukanova L 84 360 000
  23 Yurchenko A 81 364 500
  24 Mihayluk V 73 82 660
  25 Kappushev R 66 16 500
  26 Izosimov S 65 46 200
  27 Perishkov I 59 145 800
  28 Kondrashov A 57 116 688
  29 Chomaev A 54 23 400
  30 Akhmoldin A 50 82 300
  31 Logvin I 48 123 000
  32 Strel'tsova D 48 39 100
  33 Popivskiy A 47 103 500
  34 Kozemaslov V 41 35 800
  35 Shlinskiy D 40 30 000
  36 Grigorov I 37 33 710
  37 Semeyonov R 36 41 100
  38 Kardanov V 33 160 550
  39 Abdulgamidov S 33 161 000
  40 Ermolov S 32 13 200
  41 Bedoev K 26 23 792
  42 Pronina I 25 10 000
  43 Uzdeniv H 25 5 800
  44 Phillipov M 25 56 345
  45 Belov M 21 30 000
  46 Mardanov D 20 14 000
  47 Garbuzov E 19 60 000
  48 Vaziev R 18 14 200
  49 Sokolovskiy S 17 9 150
  50 Kurzhev A 15 0
 • 50 Owner Points Total prize
  1 Tersk Stud 1262 2 072 099
  2 Bukhtoyarov V 873 2 835 489
  3 Samovolov stud 469 1 311 991
  4 Giniyatullin S.Sh. Stud 378 1 015 208
  5 Mordukhovich E 347 1 929 500
  6 Chakshov D 251 336 900
  7 Shevtsov A 165 412 100
  8 Usmanov L 160 203 518
  9 private in country 158 248 300
  10 Abhazava B 148 904 000
  11 Andruhaev B 142 490 300
  12 Mozuliaka S 138 93 100
  13 137 839 516
  14 Sagemueller K 133 95 000
  15 Hahalev R 114 474 150
  16 Eclipce Stud 96 233 100
  17 Bochkalov V 80 78 500
  18 78 69 300
  19 Afaunov M 75 271 610
  20 Belov breeding farm 68 103 160
  21 Dokhoyan R 66 78 000
  22 Pleskanovskiy A 62 345 000
  23 Kondrashov Y 57 116 688
  24 Ahmadov E 54 23 400
  25 Batrukov A 51 140 000
  26 Kamaev R 48 39 100
  27 Zilov A 48 89 200
  28 Muradian N 47 103 500
  29 Samara Stud 45 46 300
  30 Shaier E 41 35 800
  31 Bochkaryov I 41 5 000
  32 Tsihankova T 36 48 000
  33 Ermolov S 35 23 792
  34 Storchakov P 34 84 000
  35 Urchukov A 33 160 550
  36 Sibgatulin D 30 13 200
  37 Urtenov H 29 7 400
  38 Duguzhev A 27 34 700
  39 Talaschenko Y 25 6 500
  40 Urozjai Farm 25 61 800
  41 Phillipov M 25 56 345
  42 Pronina I 25 10 000
  43 22 15 300
  44 Kentavr Stud 20 17 400
  45 Ashumov R 20 14 000
  46 Nazarenko N 19 60 000
  47 Vaziev R 18 14 200
  48 Tomchina M 18 30 000
  49 Agbaev R 15 0
  50 Chipchikov B 14 33 000
 • 50 Breeder Points
  1 Tersk Stud 1310
  2 Samovolov Stud 773
  3 Bukhtoyarov V 767
  4 Giniyatullin S.Sh. Stud 545
  5 437
  6 Sagemueller K 283
  7 Chakshov D 241
  8 Belov Stud 231
  9 Usmanov L 185
  10 Afaunov M 160
  11 143
  12 Shevtsov S 113
  13 Tchernyshev N 92
  14 Kazakov Stud 91
  15 Veles Stud 91
  16 Markaryan B 80
  17 Kurasov V 73
  18 Samara Stud 69
  19 Kondrashov Y 60
  20 Kamagurov V.P. 56
  21 Loiko V 54
  22 Bochkarev I 51
  23 Zhurba O 42
  24 Eroshkin A 41
  25 Eklips Stud Farm 41
  26 Hmara V 41
  27 Ermolov S 38
  28 Storchakov P 34
  29 Urchukov A 33
  30 Hahalev R 33
  31 Kentavr Stud 31
  32 Sibgatulin D 30
  33 Urozjai Farm 25
  34 Citadel Derbent JSC 20
  35 Filimonov P 19
  36 Ignatieva L 18
  37 Uzdenov H 13
  38 Abdurakhmanov A 12
  39 Equiline Stud (ex Lada Konsul) 12
  40 Ledenev A 12
  41 Kulov V 10
  42 Stavropol Stud 7
  43 Timchenko Farm 7
  44 Morozov I 7
  45 Konyaev V 6
  46 Shevtsov A 6
  47 Lisnevich L 5
  48 Mordukhovich E 4
  49 Papshev D 3
  50 Dugulubgov M 1
 • 50 Horse Owner Points
  1 Karmel de Faust Bukhtoyarov V 935
  2 Benedick Bukhtoyarov V 557
  3 Moabit Giniyatullin S.Sh. Stud 507
  4 Grand Ecran Chakshov D 483
  5 Dilijans W'rsan Stud 364
  6 Dubai Heros Mordukhovich E 333
  7 Zakbar Giniyatullin S.Sh. Stud 242
  8 Vasilij Tersk Stud 236
  9 Aising Giniyatullin S.Sh. Stud 197
  10 Magic Power Kurasov V 180
  11 Takador Bukhtoyarov V 144
  12 Munjiz private abroad 131
  13 Turin privat abroad 124
  14 Cambrydge private abroad 124
  15 Gusliar Arzimanov A 106
  16 Magmal Giniyatullin S.Sh. Stud 105
  17 Bern Giniyatullin S.Sh. Stud 103
  18 Mishel private in country 92
  19 Arc Kossack 85
  20 Maklaud private in country 84
  21 Madiar Tersk Stud 73
  22 Marcipan Tersk Stud 72
  23 Senjermen Kentavr Stud 70
  24 Valentino G privat abroad 69
  25 Bramin private in country 65
  26 Mombland Giniyatullin S.Sh. Stud 64
  27 Dahess private abroad 61
  28 Dormane private abroad 60
  29 Pegasus Ermolov S 60
  30 Mudrec Kondrashov Y 57
  31 Akcent private in country 55
  32 Deputat private in country 54
  33 Mongrant Belov breeding farm 51
  34 Blagodarniy Kurasov V 47
  35 Meneg Equiline Stud 39
  36 Asmur Urozjai Farm 39
  37 Pobratim Homenko A 38
  38 Edzhon Averin V 33
  39 Nash privat abroad 30
  40 Perlis private in country 29
  41 Neptun 28
  42 Gangut Samovolov stud 27
  43 John private in country 25
  44 Arbat Tsitadel Derbent company 20
  45 No Risk Al Maury 19
  46 Gostomel private in country 19
  47 Dreib private in country 18
  48 Stendal Ermolov S 18
  49 Diplom Belov breeding farm 16
  50 Newmarket Bichkanov M 12