Rating • 50 Horse Trainer Owner Points Total prize
  1 Baltik Queen Yurchenko V Bukhtoyarov V 200 602 100
  2 Irbis Semenov S Chakshov D 193 1 715 000
  3 Prince Faust Yurchenko V Bukhtoyarov V 184 417 900
  4 Peremeria Semenov S Tsihankova T 180 267 200
  5 Avonmouth Derov A Mordukhovich E 166 1 887 500
  6 Sarbon Bochkalov V Sagemueller K 165 145 000
  7 Gobelen Yurchenko A Hahalev R 163 540 500
  8 Gidon Chuksin V Samovolov stud 163 364 991
  9 Zabava Tersk Vasilenko V Tersk Stud 160 173 500
  10 Gai Mindzhiya D Abhazava B 155 132 700
  11 Akbay Podkuiko A Bukhtoyarov V 154 134 940
  12 Tudor Mindzhiya D Abhazava B 152 414 400
  13 Ceylon Podkuiko A Bukhtoyarov V 149 288 619
  14 Pankration Podkuiko A Bukhtoyarov V 148 634 250
  15 Harakan Derov A Mordukhovich E 148 695 500
  16 Abu Sakhib Abdulgamidov S Bukhtoyarov V 141 395 800
  17 Kalashnikov Yurchenko V Bukhtoyarov V 141 401 000
  18 Hockey Tersk Avramenko D Tersk Stud 138 397 958
  19 Belaya Princessa Semenov S 136 97 700
  20 Prikhot Dubai Tersk Vasilenko V Tersk Stud 132 121 900
  21 Kavaler Kavkaz Samohina O Andruhaev B 129 140 700
  22 Konrosso Cukanova L Bochkaryov I 129 87 500
  23 Welt Tersk Avramenko D Tersk Stud 128 166 741
  24 Lissabon Podkuiko A Bukhtoyarov V 127 304 250
  25 Pancer Faust Kappushev S Bukhtoyarov V 119 675 000
  26 Prince Karmel Perishkov I Storchakov P 116 244 300
  27 Toscanella Yurchenko V Bukhtoyarov V 115 145 400
  28 Programist Kondrashov A Kondrashov Y 115 114 800
  29 John Power Semeyonov R Mozuliaka S 115 217 500
  30 Daga Bena Popivskiy A Muradian N 115 19 200
  31 Bobsley Chuksin V Samovolov stud 112 210 600
  32 Prokrust Podkuiko A Bukhtoyarov V 110 58 980
  33 May-Bey Strel'tsova D Kamaev R 108 48 300
  34 Dairon de Faust Cukanova L Shevtsov A 108 340 000
  35 Sagdiana Tersk Avramenko D Tersk Stud 105 193 792
  36 Vipassana Siver Bedoev K Ermolov S 104 101 600
  37 Piedestal Abdulgamidov S Bukhtoyarov V 104 191 000
  38 Royal Blade Yurchenko V Bukhtoyarov V 104 78 900
  39 Malinoviy Zvon Belov M Tomchina M 104 62 500
  40 Proza Kavkaz Kobylinskaia L Shokan A 102 128 000
  41 Peneloppa Led Sokolovskiy S Ledenyov A 101 47 748
  42 Brig Tersk Avramenko D Tersk Stud 101 14 358
  43 Entuziast EM Derov A Mordukhovich E 101 57 000
  44 Gromoverjec Tersk Vasilenko V Tersk Stud 101 55 526
  45 Kumparsita Mihayluk V Kentavr Stud 100 44 600
  46 Svoboda Tersk Avramenko D Tersk Stud 100 41 551
  47 Zapros Tersk Vasilenko V Tersk Stud 100 45 694
  48 Askhad Abdulgamidov S Bukhtoyarov V 100 90 000
  49 Viliam Garbuzov E Shevtsov A 99 73 000
  50 Njard tersk Avramenko D Tersk Stud 98 107 685
 • 50 Trainer Points Total prize
  1 Vasilenko V 563 618 984
  2 Yurchenko V 546 1 735 300
  3 Avramenko D 522 1 559 569
  4 Podkuiko A 517 1 519 939
  5 Semenov S 442 2 163 200
  6 Derov A 392 2 841 000
  7 Chuksin V 296 699 300
  8 Mindzhiya D 250 530 100
  9 Bochkalov V 226 224 198
  10 Abdulgamidov S 195 676 800
  11 Cukanova L 144 437 500
  12 Kobylinskaia L 139 250 000
  13 Yurchenko A 118 555 500
  14 Semeyonov R 118 264 688
  15 Usmanov L 97 85 300
  16 Samohina O 97 140 700
  17 Kondrashov A 96 141 344
  18 Garbuzov E 85 107 350
  19 Mihayluk V 81 50 320
  20 Perishkov I 70 246 300
  21 Kappushev S 69 675 000
  22 Bedoev K 68 114 652
  23 Izosimov S 65 59 300
  24 Popivskiy A 65 19 200
  25 Bidzhiev T 61 89 500
  26 Belov M 60 62 500
  27 Strel'tsova D 58 48 300
  28 Sergeev V 58 48 200
  29 Silkin N 54 176 291
  30 Sokolovskiy S 51 47 748
  31 Shaptukaev S 47 191 800
  32 Suvorov I 45 49 600
  33 Hapaev A 44 54 400
  34 Neumyvakin E 41 11 200
  35 Shlinskiy D 40 30 000
  36 Grigorov I 39 30 870
  37 Chomaev A 37 11 400
  38 Kostushin M 36 13 060
  39 Vaziev R 34 25 200
  40 Kobalian G 34 38 000
  41 Kozemaslov V 32 40 000
  42 Alberdiev A 30 0
  43 Tutukova Y 23 15 000
  44 Mihaylyuk A 19 9 172
  45 Ruhtin R 18 9 000
  46 Tolasov T 18 868
  47 Dubova D 14 15 000
  48 Kulinich U 13 50 000
  49 Phillipov M 11 3 000
  50 Paduchev A 9 0
 • 50 Owner Points Total prize
  1 Bukhtoyarov V 1316 4 577 039
  2 Tersk Stud 1142 2 224 423
  3 Samovolov stud 351 875 591
  4 Mordukhovich E 334 2 787 000
  5 Abhazava B 236 530 100
  6 Chakshov D 219 1 794 000
  7 Hahalev R 133 594 350
  8 Tsihankova T 130 267 200
  9 Shevtsov A 130 438 500
  10 private in country 122 251 800
  11 Usmanov L 117 103 300
  12 Bochkalov V 115 145 000
  13 Mozuliaka S 108 237 500
  14 106 118 000
  15 Andruhaev B 97 140 700
  16 Kondrashov Y 96 141 344
  17 Bochkaryov I 79 87 500
  18 Kentavr Stud 69 53 772
  19 Ermolov S 68 114 652
  20 Storchakov P 66 244 300
  21 Samara Stud 66 63 300
  22 Muradian N 65 19 200
  23 Kamaev R 58 48 300
  24 Tomchina M 54 62 500
  25 Shokan A 52 128 000
  26 Ledenyov A 51 47 748
  27 Konyaev V 49 34 892
  28 Sagemueller K 49 77 000
  29 Belov Stud 46 8 408
  30 Suvorov B 45 49 600
  31 Ashumov R 44 54 400
  32 Botashev D 43 99 500
  33 Zilov A 41 11 200
  34 Morozov I 40 39 000
  35 Afaunov M 39 16 846
  36 Ahmadov E 37 11 400
  37 Chotchaev A 36 13 060
  38 Vaziev R 34 25 200
  39 Urtenov H 33 13 800
  40 33 20 500
  41 Shaier E 32 40 000
  42 Alberdiev A 30 0
  43 25 27 700
  44 Batrukov A 19 70 000
  45 Tatarstan Company 18 9 000
  46 Kaloev F 18 868
  47 Temirkanov R 16 14 100
  48 Dubova D 14 15 000
  49 Eclipce Stud 13 50 000
  50 Mindzgia G 11 0
 • 49 Breeder Points
  1 Bukhtoyarov V 1217
  2 Tersk Stud 1183
  3 Samovolov Stud 708
  4 Giniyatullin S.Sh. Stud 342
  5 282
  6 Sagemueller K 236
  7 Chakshov D 228
  8 Belov Stud 197
  9 Afaunov M 175
  10 Shevtsov S 133
  11 Markaryan B 118
  12 Usmanov L 117
  13 Veles Stud 105
  14 Kondrashov Y 99
  15 Bochkarev I 88
  16 Kentavr Stud 82
  17 Ermolov S 71
  18 Samara Stud 66
  19 Storchakov P 66
  20 Kazakov Stud 57
  21 Kurasov V 54
  22 Mordukhovich E 51
  23 Ledenev A 51
  24 49
  25 Konyaev V 49
  26 Tchernyshev N 49
  27 Citadel Derbent JSC 44
  28 Morozov I 40
  29 Loiko V 37
  30 Ignatieva L 34
  31 Eroshkin A 32
  32 Tatarstan SHP 18
  33 Kulaev V 18
  34 Kulov V 16
  35 Hahalev R 15
  36 Dubovaia D 14
  37 Shevtsov A 12
  38 Kamagurov V.P. 11
  39 Dumanishev A 11
  40 Zakirov R 11
  41 Hmara V 9
  42 Stavropol PE Stud 9
  43 Lisnevich L 6
  44 Urozjai Farm 4
  45 Eklips Stud Farm 3
  46 Urchukov A 2
  47 Papshev D 1
  48 Dugulubgov M 1
  49 Dugulubgov M 0
 • 50 Horse Owner Points
  1 Karmel de Faust Bukhtoyarov V 1274
  2 Benedick Bukhtoyarov V 671
  3 Dubai Heros Mordukhovich E 555
  4 Dilijans W'rsan Stud 438
  5 Moabit Giniyatullin S.Sh. Stud 324
  6 Zakbar Giniyatullin S.Sh. Stud 270
  7 Grand Ecran Chakshov D 266
  8 Pegasus Ermolov S 194
  9 Aising Giniyatullin S.Sh. Stud 161
  10 Dahess private abroad 145
  11 Vasilij Tersk Stud 135
  12 Bern Giniyatullin S.Sh. Stud 127
  13 Magic Power Kurasov V 123
  14 Takador Bukhtoyarov V 121
  15 Senjermen Kentavr Stud 120
  16 Cambrydge private abroad 116
  17 Mudrec Kondrashov Y 96
  18 Valentino G privat abroad 78
  19 Gusliar Arzimanov A 62
  20 Nash privat abroad 59
  21 Blagodarniy Kurasov V 58
  22 Armagedon Sagemueller K 51
  23 Mishel private in country 49
  24 Pobratim Homenko A 46
  25 Arbat Tsitadel Derbent company 44
  26 Arc Kossack Belov Stud 43
  27 Turin privat abroad 43
  28 Perlis private in country 38
  29 Deputat private in country 37
  30 Marcipan Tersk Stud 36
  31 Dreib private in country 34
  32 Meneg Equiline Stud 33
  33 Munjiz private abroad 32
  34 Maklaud private in country 32
  35 Bramin private in country 32
  36 Stendal Ermolov S 26
  37 Madiar Tersk Stud 25
  38 No Risk Al Maury 23
  39 Bolian 20
  40 Mongrant Belov Stud 19
  41 Newmarket Bichkanov M 19
  42 Atlant 18
  43 Angleter Tersk Stud 18
  44 Dailer Sagemueller K 16
  45 Asmur Urozjai Farm 15
  46 Abzats private in country 14
  47 Akcent private in country 10
  48 Neptun Ermolov S 9
  49 Vlastelin Alan Stud 9
  50 Teddi Tersk Stud 8