Rating • 50 Horse Trainer Owner Points Total prize
  1 Tudor Rogozenko S Abhazava B 192 934 400
  2 Irbis Semenov S Chakshov D 179 1 674 000
  3 Kalashnikov Yurchenko V Bukhtoyarov V 175 548 500
  4 Gai Rogozenko S Abhazava B 160 121 700
  5 Baltik Queen Yurchenko V Bukhtoyarov V 160 469 500
  6 Peremeria Semenov S Tsihankova T 159 233 200
  7 Zabava Tersk Vasilenko V Tersk Stud 155 173 500
  8 Avonmouth Derov A Mordukhovich E 154 1 525 500
  9 Harakan Derov A Mordukhovich E 149 716 500
  10 Konrosso Cukanova L Bochkaryov I 140 114 500
  11 Sarbon Bochkalov V Sagemueller K 140 107 500
  12 Pancer Faust Yurchenko V Bukhtoyarov V 139 801 000
  13 Akbay Podkuiko A Bukhtoyarov V 136 124 700
  14 Prince Faust Yurchenko V Bukhtoyarov V 135 298 000
  15 Pankration Podkuiko A Bukhtoyarov V 128 605 000
  16 Lissabon Podkuiko A Bukhtoyarov V 126 294 250
  17 Toscanella Yurchenko V Bukhtoyarov V 124 185 900
  18 Belaya Princessa Semenov S 123 84 000
  19 Kavaler Kavkaz Samohina O Andruhaev B 120 137 200
  20 Programist Kondrashov A Kondrashov Y 119 100 700
  21 Gobelen Yurchenko A Hahalev R 115 309 000
  22 Abu Sakhib Abdulgamidov S Bukhtoyarov V 113 240 800
  23 Daga Bena Popivskiy A Muradian N 110 15 600
  24 Gidon Chuksin V Samovolov stud 108 189 600
  25 Prikhot Dubai Tersk Vasilenko V Tersk Stud 107 90 700
  26 Sagdiana Tersk Avramenko D Tersk Stud 107 174 735
  27 Prokrust Podkuiko A Bukhtoyarov V 107 54 500
  28 Hockey Tersk Avramenko D Tersk Stud 105 143 073
  29 Vipassana Siver Bedoev K Ermolov S 104 100 020
  30 Piedestal Abdulgamidov S Bukhtoyarov V 103 185 000
  31 Entuziast EM Derov A Mordukhovich E 102 55 000
  32 Dairon de Faust Cukanova L Shevtsov A 100 325 000
  33 Prince Karmel Perishkov I Storchakov P 100 169 300
  34 Askhad Abdulgamidov S Bukhtoyarov V 100 90 000
  35 Pikard Shaptukaev S Sagemueller K 97 191 800
  36 Welt Tersk Avramenko D Tersk Stud 95 65 130
  37 May-Bey Strel'tsova D Kamaev R 95 40 000
  38 Proza Kavkaz Kobylinskaia L Shokan A 95 110 000
  39 Moabitka Suvorov I Suvorov B 95 50 600
  40 Dubai Sapsan Derov A Morozov I 95 131 000
  41 Aliamir Hapaev A Ashumov R 94 54 400
  42 Bobsley Chuksin V Samovolov stud 92 156 600
  43 Great Viktor Kappushev S Bukhtoyarov V 92 70 000
  44 Kamal Kavkaz Bayramkulov M Mordukhovich E 91 30 000
  45 Seiful Muluk Kopytko V Hahalev R 91 100 500
  46 Kumparsita Mihayluk V Kentavr Stud 91 40 100
  47 Njard Tersk Avramenko D Tersk Stud 90 68 841
  48 Ceylon Podkuiko A Bukhtoyarov V 90 31 800
  49 Peneloppa Led Sokolovskiy S Ledenyov A 90 40 998
  50 Malinoviy Zvon Belov M Tomchina M 90 32 500
 • 50 Trainer Points Total prize
  1 Vasilenko V 580 606 556
  2 Yurchenko V 548 1 836 900
  3 Podkuiko A 438 1 236 650
  4 Avramenko D 382 684 326
  5 Semenov S 379 2 066 700
  6 Derov A 369 2 523 000
  7 Chuksin V 234 491 200
  8 Mindzhiya D 212 469 100
  9 Abdulgamidov S 205 535 800
  10 Bochkalov V 182 175 588
  11 Cukanova L 153 454 500
  12 Rogozenko S 120 685 000
  13 Samohina O 119 208 200
  14 Semeyonov R 115 242 428
  15 Kobylinskaia L 112 195 000
  16 Kondrashov A 94 118 348
  17 Kappushev S 88 727 000
  18 Usmanov L 87 74 800
  19 Mihayluk V 68 58 160
  20 Yurchenko A 65 309 000
  21 Bedoev K 61 103 572
  22 Popivskiy A 60 15 600
  23 Perishkov I 55 171 300
  24 Suvorov I 50 55 600
  25 Shaptukaev S 47 191 800
  26 Strel'tsova D 45 40 000
  27 Pshizov A 44 36 000
  28 Belov M 44 32 500
  29 Hapaev A 44 54 400
  30 Kopytko V 41 100 500
  31 Kobalian G 41 20 000
  32 Sokolovskiy S 40 40 998
  33 Grigorov I 40 23 620
  34 Neumyvakin E 34 0
  35 Kostushin M 33 13 060
  36 Alberdiev A 31 0
  37 Izosimov S 30 32 000
  38 Garbuzov E 29 33 000
  39 Chomaev A 29 6 000
  40 Kozemaslov V 25 25 000
  41 Tutukova Y 23 15 000
  42 Vaziev R 23 21 000
  43 Bidzhiev T 19 8 000
  44 Tolasov T 18 868
  45 Ruhtin R 18 9 000
  46 Sergeev V 18 7 200
  47 Dubova D 14 15 000
  48 Mihaylyuk A 11 6 272
  49 Bayramkulov M 11 15 000
  50 Phillipov M 11 3 000
 • 50 Owner Points Total prize
  1 Bukhtoyarov V 1283 4 338 962
  2 Tersk Stud 995 1 299 502
  3 Mordukhovich E 335 2 407 000
  4 Abhazava B 332 1 154 100
  5 Samovolov stud 240 491 200
  6 Chakshov D 193 1 744 500
  7 private in country 118 293 800
  8 Tsihankova T 109 233 200
  9 Hahalev R 107 409 500
  10 Andruhaev B 99 157 200
  11 Kondrashov Y 94 118 348
  12 Usmanov L 91 79 800
  13 Bochkaryov I 90 114 500
  14 Bochkalov V 90 107 500
  15 Shokan A 82 180 000
  16 80 94 000
  17 Shevtsov A 78 358 000
  18 Samara Stud 63 42 000
  19 Ermolov S 61 103 572
  20 Muradian N 60 15 600
  21 Mozuliaka S 59 162 500
  22 Kentavr Stud 52 46 372
  23 Storchakov P 50 169 300
  24 Konyaev V 50 34 892
  25 Suvorov B 45 50 600
  26 Morozov I 45 131 000
  27 Kamaev R 45 40 000
  28 Belov Stud 44 22 248
  29 Ashumov R 44 54 400
  30 Ledenyov A 40 40 998
  31 Tomchina M 40 32 500
  32 Zilov A 34 0
  33 Chotchaev A 33 13 060
  34 Botashev D 32 62 240
  35 Alberdiev A 31 0
  36 Sagemueller K 30 15 000
  37 Ahmadov E 29 6 000
  38 Shaier E 25 25 000
  39 Vaziev R 23 21 000
  40 21 10 200
  41 Afaunov M 21 14 236
  42 Batrukov A 20 0
  43 Kaloev F 18 868
  44 Tatarstan Company 18 9 000
  45 Dubova D 17 21 500
  46 Pleskanovskiy A 13 15 000
  47 Zakirov R 12 3 000
  48 Urtenov H 11 8 000
  49 Dumanishev A 9 13 360
  50 Talaschenko Y 8 13 500
 • 50 Breeder Points
  1 Bukhtoyarov V 1154
  2 Tersk Stud 1008
  3 Samovolov Stud 528
  4 334
  5 Giniyatullin S.Sh. Stud 287
  6 Afaunov M 223
  7 Sagemueller K 222
  8 Chakshov D 196
  9 Belov Stud 135
  10 Markaryan B 122
  11 Shevtsov S 110
  12 Veles Stud 102
  13 Kondrashov Y 94
  14 Usmanov L 91
  15 Bochkarev I 90
  16 Kurasov V 69
  17 Ermolov S 64
  18 Samara Stud 63
  19 Kentavr Stud 54
  20 Mordukhovich E 52
  21 Storchakov P 50
  22 Konyaev V 50
  23 Morozov I 45
  24 Citadel Derbent JSC 44
  25 Hahalev R 42
  26 Ledenev A 40
  27 Kazakov Stud 40
  28 Loiko V 29
  29 Eroshkin A 25
  30 Ignatieva L 24
  31 Tchernyshev N 22
  32 22
  33 Kirilenko A 20
  34 Kulaev V 18
  35 Tatarstan SHP 18
  36 Dubovaia D 17
  37 Zakirov R 12
  38 Dumanishev A 9
  39 Talashenko Y 8
  40 Hmara V 8
  41 Zhurba O 7
  42 Kulov V 6
  43 Shevtsov A 6
  44 Urozjai Farm 5
  45 Saint Faust Stud 3
  46 Equiline Stud (ex Lada Konsul) 3
  47 Stavropol PE Stud 2
  48 Lisnevich L 1
  49 Papshev D 1
  50 Dugulubgov M 0
 • 50 Horse Owner Points
  1 Karmel de Faust Bukhtoyarov V 1263
  2 Benedick Bukhtoyarov V 544
  3 Dubai Heros Mordukhovich E 474
  4 Dilijans W'rsan Stud 312
  5 Grand Ecran Chakshov D 285
  6 Moabit Giniyatullin S.Sh. Stud 268
  7 Zakbar Giniyatullin S.Sh. Stud 232
  8 Aising Giniyatullin S.Sh. Stud 165
  9 Pegasus Ermolov S 159
  10 Dahess private abroad 146
  11 Vasilij Tersk Stud 145
  12 Cambrydge private abroad 104
  13 Takador Bukhtoyarov V 104
  14 Senjermen Kentavr Stud 104
  15 Mudrec Kondrashov Y 94
  16 Bern Giniyatullin S.Sh. Stud 94
  17 Nash privat abroad 80
  18 Magic Power Kurasov V 80
  19 No Risk Al Maury 62
  20 Gusliar Arzimanov A 55
  21 Armagedon Sagemueller K 51
  22 Blagodarniy Kurasov V 47
  23 Valentino G privat abroad 45
  24 Arbat Tsitadel Derbent company 44
  25 Mahabb 42
  26 Munjiz private abroad 38
  27 Marcipan Tersk Stud 33
  28 Turin privat abroad 32
  29 Deputat private in country 29
  30 Asmur Urozjai Farm 28
  31 Bramin private in country 26
  32 Madiar Tersk Stud 25
  33 Arc Kossack Belov Stud 24
  34 Dreib private in country 23
  35 Dhobiani al Mels Karaev M 22
  36 Mishel private in country 22
  37 Pobratim Homenko A 21
  38 Nonet Tersk Stud 21
  39 Mongrant Belov Stud 20
  40 Bolian 20
  41 Atlant 18
  42 Angleter Tersk Stud 18
  43 Abzats private in country 17
  44 Perlis private in country 17
  45 Stendal Ermolov S 16
  46 Newmarket Bichkanov M 16
  47 Meneg Equiline Stud 14
  48 Dostatok W'rsan Stud 11
  49 Folastello PY Mordukhovich E 8
  50 Neptun Ermolov S 7