Rating • 50 Horse Trainer Owner Points Total prize
  1 Seiful Muluk Szelągowska N Hahalev R 177 1 353 910
  2 Cranberry Yurchenko A Bukhtoyarov V 163 505 000
  3 Kamal Kavkaz Bayramkulov M Mordukhovich E 153 790 050
  4 Legioner Yurchenko A Bukhtoyarov V 151 421 500
  5 Pancer Faust Yurchenko V Bukhtoyarov V 145 332 900
  6 Toscanella Yurchenko V Bukhtoyarov V 141 384 800
  7 Programist Kondrashov A Kondrashov Y 135 49 750
  8 Vipassana Siver Chernetsov V Ermolov S 133 97 600
  9 Memoralia Podkuiko A Bukhtoyarov V 132 104 600
  10 Blok Pshizov A Khasanova S 131 203 500
  11 Pankration Podkuiko A Bukhtoyarov V 130 79 000
  12 Dubai Sapsan Derov A Morozov I 128 530 000
  13 Titan Kavkaz Samohina O Andruhaev B 126 119 500
  14 Bronx Podkuiko A Bukhtoyarov V 124 66 000
  15 Kapitan Flint Samohina O Chuev S 121 132 000
  16 Kladenec Tersk Derov A Mordukhovich E 121 379 500
  17 Zabava Tersk Vasilenko V Tersk Stud 119 25 400
  18 Entuziast EM Bayramkulov M Mordukhovich E 117 72 725
  19 Kavaler Kavkaz Samohina O Andruhaev B 114 180 700
  20 Poker Podkuiko A Bukhtoyarov V 111 81 900
  21 Avonmouth Derov A Mordukhovich E 109 1 522 500
  22 Great Viktor Kappushev S Bukhtoyarov V 109 58 200
  23 Nevada Tersk Vasilenko V Tersk Stud 108 48 000
  24 Welt Tersk Vasilenko V Tersk Stud 108 136 055
  25 Tudor Rogozenko S Abhazava B 108 875 000
  26 Dama Tref Tersk Vasilenko V Tersk Stud 106 40 800
  27 Smerch Bochkalov V Markaryan B 104 70 470
  28 Didan Kulinich V Mozuliaka S 102 79 500
  29 Dinamika Yurchenko A Bukhtoyarov V 100 185 000
  30 Konrosso Cukanova L Bochkaryov I 98 37 500
  31 Kadril Tersk Vasilenko V Tersk Stud 98 154 420
  32 Vlast Dubaia Avramenko D Tersk Stud 97 22 120
  33 War Blade Podkuiko A Bukhtoyarov V 95 6 400
  34 Dairon de Faust Cukanova L Shevtsov A 94 33 000
  35 Nastoichiviy AST Hrusheva A Konyaev V 94 8 400
  36 Molnia Tersk Vasilenko V Tersk Stud 94 16 500
  37 Infant Semenov S Chakshov D 93 32 000
  38 Pro E Contra Podkuiko A Bukhtoyarov V 91 56 000
  39 May-Bey Strel'tsova D Kamaev R 89 32 000
  40 Taya Rogozenko S Afaunov M 89 59 000
  41 Gelika Kulinich V Mozuliaka S 88 75 000
  42 No Problem Tutukova Y Chotchaev A 87 12 800
  43 Savan Mihayluk V Talaschenko Y 87 17 300
  44 Pokhvalnaya Kondrashov A Kondrashov Y 87 68 500
  45 Kudesnica Tersk Vasilenko V Tersk Stud 86 26 800
  46 Povelitel AST Hrusheva A Konyaev V 86 21 600
  47 Peremeria Semenov S Tsihankova T 85 117 900
  48 Kvant Tersk Avramenko D private in country 84 51 740
  49 Priisk Kondrashov A Kondrashov Y 82 0
  50 Nord Fox Tersk Vasilenko V Tersk Stud 82 74 750
 • 50 Trainer Points Total prize
  1 Vasilenko V 590 1 059 232
  2 Podkuiko A 490 495 300
  3 Yurchenko V 348 1 693 200
  4 Derov A 287 2 492 740
  5 Kondrashov A 221 186 850
  6 Samohina O 211 432 200
  7 Avramenko D 205 396 636
  8 Yurchenko A 201 873 500
  9 Bochkalov V 178 124 770
  10 Bayramkulov M 177 896 750
  11 Mihayluk V 144 111 830
  12 Kulinich V 125 356 100
  13 Rogozenko S 119 944 000
  14 Chuksin V 104 198 000
  15 Semenov S 101 167 100
  16 Pshizov A 94 228 500
  17 Kopytko V 92 1 191 200
  18 Cukanova L 92 70 500
  19 Abdulgamidov S 75 41 930
  20 Bedoev K 71 98 760
  21 Grigorov I 63 118 200
  22 Kappushev S 59 58 200
  23 Suvorov I 45 39 000
  24 Sergeev V 42 178 500
  25 Szelągowska N 40 167 710
  26 Strel'tsova D 39 32 000
  27 Kobalian G 39 44 500
  28 Mindzhiya D 38 71 000
  29 Tutukova Y 37 12 800
  30 Kulinich V 36 67 500
  31 Kardanov V 33 16 800
  32 Al Alawi H 23 0
  33 Haturcieva A 23 56 000
  34 Pshukov I 20 42 980
  35 Usmanov L 19 7 000
  36 Perishkov I 18 57 500
  37 Sampilon A 17 6 000
  38 Alberdiev A 17 10 000
  39 Chernetsov V 17 11 000
  40 Semeyonov R 16 12 000
  41 Vorokov A 16 31 720
  42 Belov M 13 15 000
  43 Bekanov A 13 31 500
  44 Karachiev D 7 5 500
  45 Mihaylenko A 6 13 500
  46 Karachiev D 5 3 180
  47 Bishtov A 3 0
  48 Storcheus V 3 9 000
  49 Shlinskiy D 3 12 500
  50 Suntsov P 2 13 000
 • 50 Owner Points Total prize
  1 Bukhtoyarov V 1123 3 099 680
  2 Tersk Stud 828 1 514 068
  3 Mordukhovich E 375 2 823 490
  4 Kondrashov Y 217 183 550
  5 Mozuliaka S 161 423 600
  6 Andruhaev B 140 300 200
  7 Hahalev R 124 1 353 910
  8 Samovolov stud 104 198 000
  9 Talaschenko Y 100 109 830
  10 Ermolov S 84 108 600
  11 Markaryan B 83 94 770
  12 Khasanova S 81 203 500
  13 Konyaev V 80 30 000
  14 Morozov I 78 530 000
  15 Chuev S 71 132 000
  16 Abhazava B 71 880 000
  17 Chakshov D 63 39 200
  18 59 184 500
  19 Belov Stud 58 21 000
  20 Bochkaryov I 48 37 500
  21 Suvorov B 45 39 000
  22 Shevtsov A 43 33 000
  23 Amarsaikhan B 43 37 450
  24 Samara Stud 39 44 500
  25 Afaunov M 39 59 000
  26 Kamaev R 39 32 000
  27 Ashuba A 38 71 000
  28 Chotchaev A 37 12 800
  29 Tsihankova T 35 124 900
  30 Haturcieva A 23 56 000
  31 Ali bin Haidar S 23 0
  32 Usmanov L 19 7 000
  33 Urozjai Farm 19 63 000
  34 Mokov A 18 9 000
  35 Shokan A 17 10 000
  36 privat abroad 17 30 000
  37 Dumanishev A 17 0
  38 Aidarov A 16 7 800
  39 Akhaev S 16 36 500
  40 Kumykov K 16 31 720
  41 Sagemueller K 15 39 300
  42 Zhurba O 13 30 000
  43 Blimgotov M 13 25 000
  44 Bekanov A 13 31 500
  45 Karachiev G 12 8 680
  46 Yurchenko V 10 25 000
  47 Rudenko G 9 5 000
  48 Volkova A 8 15 000
  49 Alan Stud 6 13 500
  50 Zharina L 5 0
 • 46 Breeder Points
  1 Bukhtoyarov V 1025
  2 Tersk Stud 868
  3 Sagemueller K 296
  4 Kondrashov Y 236
  5 Belov Stud 224
  6 221
  7 Samovolov Stud 192
  8 Hahalev R 124
  9 Giniyatullin S.Sh. Stud 119
  10 Afaunov M 115
  11 Ermolov S 101
  12 Markaryan B 95
  13 Talashenko Y 93
  14 Kurasov V 86
  15 Konyaev V 80
  16 Mordukhovich E 79
  17 Morozov I 78
  18 Kirilenko A 71
  19 Chakshov D 63
  20 Veles Stud 60
  21 Shevtsov S 60
  22 Sergeev Stud Farm 59
  23 Bochkarev I 48
  24 Mandore Stud 31
  25 Zakirov R 30
  26 Garanina D 23
  27 Usmanov L 19
  28 Serdukov Farm 18
  29 Dumanishev A 17
  30 Urozjai Farm 17
  31 Kulov V 16
  32 Bekanov A 13
  33 Zhurba O 13
  34 Samara Stud 11
  35 Shokan A 10
  36 Petina E 8
  37 Karachiev M 7
  38 Alan Stud 6
  39 Equiline Stud (ex Lada Konsul) 3
  40 Ledenev A 3
  41 Murashkin V 2
  42 Dubovaia D 2
  43 Kochomanov N 0
  44 Timchenko Farm 0
  45 Shevtsov A -1
  46 Tatarstan SHP -1
 • 50 Horse Owner Points
  1 Karmel de Faust Bukhtoyarov V 1288
  2 Dubai Heros Mordukhovich E 315
  3 Benedick Bukhtoyarov V 224
  4 Grand Ecran Chakshov D 178
  5 Mudrec Kondrashov Y 154
  6 Vasilij Tersk Stud 153
  7 Nash privat abroad 143
  8 Magic Power privat abroad 141
  9 Dhobiani al Mels Karaev M 127
  10 Caprior Du Pouy Giniyatullin S.Sh. Stud 104
  11 Senjermen Kentavr Stud 103
  12 Folastello PY Mordukhovich E 97
  13 Pegasus Ermolov S 93
  14 Zakbar Giniyatullin S.Sh. Stud 92
  15 Dostatok W'rsan Stud 86
  16 Munjiz private abroad 82
  17 Danakor Timchenko Farm 81
  18 Nonet Tersk Stud 77
  19 Sunrise Tersk Kulov V 68
  20 Mahabb 59
  21 Cambrydge private abroad 59
  22 Bern Giniyatullin S.Sh. Stud 59
  23 Valentino G privat abroad 58
  24 Aising Giniyatullin S.Sh. Stud 52
  25 Moabit Giniyatullin S.Sh. Stud 52
  26 Teddi private in country 46
  27 Kurier Tersk Stud 43
  28 No Risk Al Maury 37
  29 Nizam 31
  30 Dahess private abroad 30
  31 Gandbol Zakirov R 30
  32 Banzai private in country 30
  33 Asmur Urozjai Farm 27
  34 Takador Bukhtoyarov V 26
  35 Totti Afaunov M 24
  36 Maximus d`Alep Mordukhovich E 24
  37 Diomed Chakshov D 23
  38 Bobrik Segiev Farm 23
  39 Pit Charli Tersk Amarsaikhan B 22
  40 Madiar Tersk Stud 21
  41 Armagedon Sagemueller K 20
  42 Pobratim Homenko A 19
  43 Neptun Ermolov S 19
  44 Arbat Tsitadel Derbent company 18
  45 Vestnik Abhazava B 18
  46 Mongol Sagemueller K 18
  47 Marcipan Tersk Stud 18
  48 Bankir Segiev Farm 17
  49 Stendal Ermolov S 17
  50 Garus Inalov R 16