Rating • 50 Horse Trainer Owner Points Total prize
  1 Prescott Kondrashov A Kondrashov Y 169 190 200
  2 Shiru Storcheus V Hahalev R 168 320 000
  3 Legioner Yurchenko V Bukhtoyarov V 153 1 009 000
  4 Blok Abregov A Khasanova S 149 385 400
  5 Vronsky Mindzhiya D Ashuba A 147 554 000
  6 Princessa Maxim Mihayluk V Talaschenko Y 145 151 200
  7 Dragon Fly Tersk Derov A Mordukhovich E 139 284 000
  8 Dinamika Yurchenko A Bukhtoyarov V 138 323 600
  9 Kassandra Kavkaz Bayramkulov M Sagemueller K 137 441 000
  10 Fantastika Tersk Vasilenko V Tersk Stud 133 241 250
  11 Prost Podkuiko A Bukhtoyarov V 133 134 600
  12 Sirius Mindzhiya D Ashuba A 132 204 600
  13 Smerch Bochkalov V Markaryan B 120 337 900
  14 Grab Silkin N Samovolov stud 120 218 200
  15 Verba Tersk Avramenko D Tersk Stud 119 70 900
  16 Saahar Derov A Mordukhovich E 119 1 360 625
  17 Dobriak Bidzhiev T Gappoev K 118 94 400
  18 Stark Mindzhiya D Ashuba A 118 311 000
  19 Programist Kondrashov A Kondrashov Y 117 63 300
  20 Seiful Muluk Szelągowska N Hahalev R 116 242 279
  21 Garkun Silkin N Samovolov stud 115 136 400
  22 Mamir-Sul Pshukov I Akhaev S 113 108 750
  23 Bakila Garbuzov E Samovolov stud 113 162 700
  24 Poker Podkuiko A Bukhtoyarov V 113 531 600
  25 Volya Dubai Tersk Vasilenko V Tersk Stud 111 160 500
  26 Akkord Tersk Bayramkulov M Tersk Stud 110 136 000
  27 Kapitan Flint Yurchenko V Chuev S 109 96 000
  28 Nord Fox Tersk Vasilenko V Tersk Stud 108 243 375
  29 Djilli Grand Kobalian G Chakshov D 106 157 100
  30 Games Bond Vasilenko V Tersk Stud 106 161 500
  31 Burbon SER Sergeev V 104 88 700
  32 Sekunda Tersk Avramenko D Tersk Stud 104 41 150
  33 Vizantia Tersk Grigorov I Tersk Stud 102 42 800
  34 Gichka Mahinenko P 101 56 700
  35 Burevestnik Tersk Avramenko D Tersk Stud 98 51 500
  36 Straj Tersk Grigorov I Tersk Stud 98 114 490
  37 Takonit Sergeev V 97 67 500
  38 Kupidon Kavkaz Derov A Mordukhovich E 96 103 500
  39 Admiral Bekanov A Bekanov A 95 107 600
  40 Danara Grand Semenov S Chakshov D 93 53 300
  41 Ramil' Dokh Pshizov A Kubashichev A 92 100 500
  42 Apsny Lady Pimonenko R Pimonenko R 92 10 500
  43 Volny Don Yurchenko A Yurchenko V 92 79 600
  44 Pennsilvania Podkuiko A Bukhtoyarov V 92 28 880
  45 Kaddafi Siver Haturcieva A Haturcieva A 91 0
  46 Vanil Maximus Mihayluk V Talaschenko Y 90 35 250
  47 Grand Princ Kavkaz Bayramkulov M Mordukhovich E 90 135 000
  48 Zagadka Tersk Vasilenko V Tersk Stud 89 30 000
  49 Sorbona Storcheus V 88 63 300
  50 Drifter Hamizov R Emkushev H 88 22 400
 • 50 Trainer Points Total prize
  1 Vasilenko V 544 1 325 125
  2 Bayramkulov M 438 2 610 850
  3 Avramenko D 386 460 130
  4 Yurchenko A 354 1 608 200
  5 Mihayluk V 282 274 730
  6 Mindzhiya D 247 1 069 600
  7 Grigorov I 243 288 470
  8 Kondrashov A 218 274 600
  9 Storcheus V 212 552 200
  10 Podkuiko A 201 704 080
  11 Sergeev V 142 204 700
  12 Kulinich U 130 318 700
  13 Semenov S 114 158 700
  14 Bochkalov V 102 356 770
  15 Abregov A 92 329 800
  16 Fraisl C 92 1 057 105
  17 Kobalian G 90 170 600
  18 Pshizov A 87 164 050
  19 Haturcieva A 76 28 800
  20 Mihaylyuk A 75 40 090
  21 Garbuzov E 71 77 300
  22 Szelągowska N 66 242 279
  23 Cukanova L 64 185 500
  24 Pshukov I 63 108 750
  25 Mahinenko P 62 68 500
  26 Nasibulin K 57 14 740
  27 Garbuzov E 56 158 900
  28 Samohina O 47 60 500
  29 Bekanov A 45 107 600
  30 Pimonenko R 42 10 500
  31 Hamizov R 39 22 400
  32 Karachiev D 37 31 860
  33 Usmanov L 35 18 300
  34 Perishkov I 34 37 000
  35 Hrusheva A 30 8 560
  36 Kalabekov K 30 12 800
  37 Derov A 29 93 825
  38 Kappushev S 25 131 300
  39 Suntsov P 24 7 200
  40 Bedoev K 22 43 400
  41 Rizatdinov R 21 31 500
  42 Mamaev M 21 50 000
  43 Yurchenko V 20 49 000
  44 Kulinich V 19 52 500
  45 Silkin N 17 25 500
  46 Shadov A 16 24 000
  47 Obrazcova O 14 25 000
  48 Lavrikov S 11 45 000
  49 Bidzhiev T 10 0
  50 Babayan A 10 0
 • 50 Owner Points Total prize
  1 Tersk Stud 1187 2 085 075
  2 Bukhtoyarov V 493 2 307 980
  3 Talaschenko Y 302 279 170
  4 Mordukhovich E 300 2 052 325
  5 270 470 600
  6 Ashuba A 247 1 069 600
  7 Chakshov D 222 371 700
  8 Kondrashov Y 218 274 600
  9 Hahalev R 204 586 179
  10 Nadir SHPK 122 297 900
  11 Khasanova S 106 405 400
  12 Sagemueller K 102 459 000
  13 Markaryan B 94 353 070
  14 The Samonlau OA Partnership 92 1 057 105
  15 Samovolov stud 76 172 200
  16 Gappoev K 68 94 400
  17 Chuev S 64 105 000
  18 Akhaev S 63 108 750
  19 Haturcieva A 56 0
  20 Osmanov A 52 185 700
  21 Urozjai Farm 47 102 500
  22 Konyaev V 46 14 060
  23 Bekanov A 45 107 600
  24 Kubashichev A 42 100 500
  25 Pimonenko R 42 10 500
  26 Yurchenko V 42 79 600
  27 Emkushev H 38 22 400
  28 Belov Stud 38 15 340
  29 Karachiev M 37 31 860
  30 Pleskanovskiy A 36 38 500
  31 Farm Serdiukov V.N. 35 20 470
  32 Usmanov L 35 18 300
  33 Bakakina L 30 12 800
  34 Mozuliaka S 28 8 900
  35 Gimadutdinov I 24 7 200
  36 Shevtsov A 21 7 000
  37 Kondratieva E 21 120 000
  38 Kazakov N 21 31 500
  39 Storchakov P 20 12 000
  40 Rostovcev N 19 32 000
  41 Shokan A 18 38 300
  42 Arzamasceva A 17 35 000
  43 17 37 500
  44 Samokhina O 16 0
  45 Giniyatullin S.Sh. Stud 16 14 200
  46 Kochomanov N 16 4 050
  47 Volkova A 16 24 000
  48 Djatdoev N 13 9 680
  49 Nuriev Farm 11 11 800
  50 Afaunov M 11 0
 • 50 Breeder Points
  1 Tersk Stud 1234
  2 Samovolov Stud 519
  3 Bukhtoyarov V 493
  4 Talashenko Y 290
  5 Sagemueller K 257
  6 Serdukov Farm (ex Kentavr Stud) 226
  7 Chakshov D 221
  8 Kondrashov Y 218
  9 Hahalev R 195
  10 Belov Stud 173
  11 Markaryan B 162
  12 Mandore Stud 97
  13 Kolk van Meerveld R 92
  14 Sergeev Stud Farm 78
  15 Shevtsov S 68
  16 Kulov V 63
  17 Dokhoyan R 61
  18 Kirilenko A 59
  19 Zhurba O 56
  20 Alan Stud 53
  21 Ermolov S 51
  22 Giniyatullin S.Sh. Stud 47
  23 Konyaev V 46
  24 Bekanov A 45
  25 Urozjai Farm 42
  26 Emkuzhev H 38
  27 Karachiev M 37
  28 Usmanov L 35
  29 Pleskanovskiy A 33
  30 Kalabekov K 30
  31 25
  32 Shevtsov A 21
  33 Morozov I 21
  34 Kazakov N 21
  35 Shokan A 18
  36 Petina E 16
  37 Kochomanov N 16
  38 Dzhatdoev N 13
  39 Afaunov M 11
  40 Di Francesco J 10
  41 Chuev S 5
  42 Mordukhovich E 3
  43 van Dalfsen B 3
  44 Korneenkova G 2
  45 Maeve Janet Hamilton al Aidarous 1
  46 Pyryaev M 1
  47 Koshel A 1
  48 Privat i 0
  49 Saint Faust Stud 0
  50 Vorokov K -1
 • 50 Horse Owner Points
  1 Karmel de Faust Bukhtoyarov V 890
  2 Benedick Bukhtoyarov V 528
  3 Grand Ecran Terbish B 338
  4 Maximus d`Alep Talaschenko Y 330
  5 Senjermen privat abroad 291
  6 Dhobiani al Mels Karaev M 219
  7 Folastello PY Terbish B 219
  8 Dubai Heros Mordukhovich E 203
  9 Arbat Tsitadel Derbent company 177
  10 Sunrise Tersk Kulov V 138
  11 Caprior Du Pouy Giniyatullin S.Sh. Stud 129
  12 Vid private in country 123
  13 Nonet Tersk Stud 104
  14 Zakbar privat abroad 101
  15 Al Mamoun Monlau 92
  16 Deputat private in country 83
  17 Magic Power privat abroad 81
  18 Bobrik Segiev Farm 78
  19 Nizam 69
  20 Mudrec Kondrashov Y 67
  21 Nash privat abroad 66
  22 Garus Inalov R 63
  23 Pit Charli Tersk Amarsaikhan B 62
  24 Vasilij Tersk Stud 61
  25 Kurier Tersk Stud 60
  26 Daos Siver Ermolov S 41
  27 Sakmagon Tersk Tersk Stud 38
  28 Mongol Sagemueller K 37
  29 Valensio Alan Stud 34
  30 Dmitry Donskoy Pleskanovskiy A 33
  31 Asmur Urozjai Farm 31
  32 Madiar Tersk Stud 31
  33 Aising Giniyatullin S.Sh. Stud 29
  34 Af Albahar 28
  35 Gandbol Zakirov R 28
  36 Sibarit Samovolov stud 27
  37 Mahabb 25
  38 Dahess private abroad 25
  39 Banzai private in country 24
  40 Singapur Tatneft Company 21
  41 Manas 21
  42 Podarok Sudby Shokan A 18
  43 Hyyaf al Khalediah Polska AKF SP z.o.o. 17
  44 Probel private in country 16
  45 Prapor private in country 16
  46 Marcipan Tersk Stud 12
  47 Takador Bukhtoyarov V 12
  48 Gidon Samovolov stud 11
  49 Gangut Samovolov stud 11
  50 Munjiz private abroad 10