Rating • 50 Horse Trainer Owner Points Total prize
  1 Blok Abregov A Khasanova S 176 610 900
  2 Legioner Yurchenko A Bukhtoyarov V 174 658 700
  3 Cranberry Yurchenko A Bukhtoyarov V 165 429 500
  4 Bronx Podkuiko A Bukhtoyarov V 156 152 500
  5 Welt Tersk Vasilenko V Tersk Stud 141 256 055
  6 Kapitan Flint Samohina O Chuev S 141 213 600
  7 Programist Kondrashov A Kondrashov Y 140 64 550
  8 Dinamika Yurchenko A Bukhtoyarov V 131 326 250
  9 Kamal Kavkaz Bayramkulov M Mordukhovich E 128 761 250
  10 Smerch Bochkalov V Markaryan B 126 101 100
  11 Kadril Tersk Vasilenko V Tersk Stud 125 169 620
  12 Poker Podkuiko A Bukhtoyarov V 122 162 000
  13 Seiful Muluk Szelągowska N Hahalev R 120 1 167 710
  14 Vipassana Siver Chernetsov V Ermolov S 120 199 200
  15 Nevada Tersk Vasilenko V Tersk Stud 116 48 000
  16 Memoralia Podkuiko A Bukhtoyarov V 115 56 400
  17 Vlast Dubaia Vasilenko V Tersk Stud 111 90 120
  18 Titan Kavkaz Samohina O Andruhaev B 111 119 500
  19 Gelika Kulinich V Mozuliaka S 110 116 800
  20 Didan Kulinich V Mozuliaka S 110 67 500
  21 Great Viktor Kappushev S Bukhtoyarov V 108 74 000
  22 Nord Fox Tersk Vasilenko V Tersk Stud 105 195 800
  23 Molnienosnaia Avramenko D Tersk Stud 105 202 022
  24 Trivia Rudik S Mokov A 105 63 000
  25 Djurana Kulinich V Mozuliaka S 103 186 900
  26 Prescott Kondrashov A Kondrashov Y 100 46 660
  27 Prost Podkuiko A Bukhtoyarov V 100 54 200
  28 Molnia Tersk Vasilenko V Tersk Stud 98 16 500
  29 Glubina Chuksin V Samovolov stud 98 88 000
  30 Stark Mindzhiya D Ashuba A 98 250 000
  31 Darek Kulinich V Mozuliaka S 97 58 000
  32 Maikan Kondrashov A Kondrashov Y 97 34 100
  33 Saahar Bayramkulov M Mordukhovich E 95 83 700
  34 Entuziast EM Bayramkulov M Mordukhovich E 93 35 225
  35 Apsny Lady Mihaylenko A Pachaliya A 93 80 250
  36 Pokhvalnaya Kondrashov A Kondrashov Y 92 68 500
  37 Njard Tersk Vasilenko V Tersk Stud 91 73 284
  38 Savan Mihayluk V Talaschenko Y 90 36 300
  39 Dubai Sapsan Derov A Morozov I 90 507 500
  40 Pancer Faust Yurchenko V Bukhtoyarov V 87 88 500
  41 Svetlica Tersk Avramenko D Tersk Stud 86 212 463
  42 Grab Chuksin V Samovolov stud 85 39 000
  43 Akustika Bekanov A Bekanov A 85 41 100
  44 Akkord Tersk Vasilenko V Tersk Stud 84 74 000
  45 Akkerland Bayramkulov M Mordukhovich E 83 32 775
  46 Zabava Tersk Vasilenko V Tersk Stud 82 12 600
  47 Pro E Contra Podkuiko A Bukhtoyarov V 82 32 000
  48 Globalist Chuksin V Samovolov stud 82 32 500
  49 Driopa Kulinich V Mozuliaka S 82 88 500
  50 Prometey Tersk Avramenko D Tersk Stud 80 0
 • 50 Trainer Points Total prize
  1 Vasilenko V 654 1 402 702
  2 Podkuiko A 418 543 300
  3 Yurchenko A 311 1 414 450
  4 Kondrashov A 260 235 110
  5 Avramenko D 220 381 758
  6 Bayramkulov M 213 1 003 350
  7 Kulinich V 209 491 300
  8 Samohina O 176 413 200
  9 Mihayluk V 163 151 540
  10 Bochkalov V 157 154 160
  11 Derov A 156 2 350 240
  12 Chuksin V 148 244 000
  13 Yurchenko V 122 548 400
  14 Pshizov A 109 448 500
  15 Mindzhiya D 77 263 500
  16 Grigorov I 72 75 100
  17 Kappushev S 58 74 000
  18 Kulinich V 53 67 500
  19 Chernetsov V 49 196 000
  20 Abdulgamidov S 49 26 980
  21 Rogozenko S 49 760 000
  22 Bekanov A 49 63 800
  23 Semenov S 46 134 900
  24 Mihaylenko A 43 80 250
  25 Szelągowska N 40 167 710
  26 Pshukov I 39 54 380
  27 Rudik S 38 54 000
  28 Kardanov V 38 16 800
  29 Bedoev K 35 30 360
  30 Kopytko V 35 1 005 000
  31 Abregov A 34 187 400
  32 Haturcieva A 30 71 000
  33 Perishkov I 29 57 500
  34 Cukanova L 26 3 000
  35 Kobalian G 25 12 500
  36 Vorokov A 25 41 320
  37 Karachiev D 24 17 180
  38 Al Alawi H 23 0
  39 Sergeev V 19 167 500
  40 Belov M 14 15 000
  41 Karachiev D 12 11 900
  42 Suvorov I 11 15 000
  43 Alberdiev A 10 0
  44 Kurbanmagometov S 7 0
  45 Hrusheva A 7 0
  46 Sampilon A 7 5 000
  47 Semeyonov R 7 0
  48 Strel'tsova D 5 10 000
  49 Shlinskiy D 3 12 500
  50 Storcheus V 3 9 000
 • 50 Owner Points Total prize
  1 Tersk Stud 935 1 829 560
  2 Bukhtoyarov V 920 2 540 130
  3 Mordukhovich E 308 2 765 090
  4 Mozuliaka S 262 558 800
  5 Kondrashov Y 256 231 810
  6 Samovolov stud 148 244 000
  7 Talaschenko Y 147 149 540
  8 Khasanova S 126 610 900
  9 Markaryan B 115 136 800
  10 Chuev S 91 213 600
  11 Ermolov S 81 225 200
  12 Andruhaev B 78 172 600
  13 Ashuba A 77 263 500
  14 Hahalev R 67 1 167 710
  15 Mokov A 55 63 000
  16 Bekanov A 49 63 800
  17 Konyaev V 44 14 000
  18 Morozov I 40 507 500
  19 Abhazava B 40 755 000
  20 Pachaliya A 37 66 750
  21 Karachiev G 36 29 080
  22 Haturcieva A 30 71 000
  23 Akhaev S 28 47 900
  24 26 172 500
  25 Chakshov D 26 22 000
  26 Sagemueller K 25 84 300
  27 Samara Stud 25 12 500
  28 Belov Stud 25 9 000
  29 Kumykov K 25 41 320
  30 Ali bin Haidar S 23 0
  31 Yurchenko V 21 44 500
  32 Aidarov A 21 7 800
  33 Urozjai Farm 19 63 000
  34 Tsihankova T 19 110 900
  35 Bochkaryov I 18 0
  36 Amarsaikhan B 17 22 500
  37 Blimgotov M 17 25 000
  38 Murashkin V 13 7 000
  39 privat abroad 12 30 000
  40 Suvorov B 11 15 000
  41 Pshukov I 11 6 480
  42 Shokan A 10 0
  43 Volkova A 9 15 000
  44 Rudenko G 9 5 000
  45 Kochomanov N 7 0
  46 Samokhina O 7 27 000
  47 Shevtsov A 7 3 000
  48 Alan Stud 6 13 500
  49 Zharina L 5 0
  50 Kamaev R 5 10 000
 • 44 Breeder Points
  1 Tersk Stud 911
  2 Bukhtoyarov V 814
  3 Belov Stud 292
  4 Samovolov Stud 281
  5 Kondrashov Y 275
  6 Sagemueller K 235
  7 211
  8 Markaryan B 146
  9 Kurasov V 144
  10 Talashenko Y 119
  11 Ermolov S 102
  12 Kirilenko A 91
  13 Afaunov M 87
  14 Hahalev R 67
  15 Mordukhovich E 60
  16 Bekanov A 49
  17 Mandore Stud 45
  18 Konyaev V 44
  19 Alan Stud 43
  20 Morozov I 40
  21 Giniyatullin S.Sh. Stud 36
  22 Serdukov Farm 33
  23 Garanina D 30
  24 Kulov V 28
  25 Sergeev Stud Farm 26
  26 Chakshov D 26
  27 Shevtsov S 25
  28 Zakirov R 24
  29 Veles Stud 23
  30 Shokan A 21
  31 Bochkarev I 18
  32 Urozjai Farm 17
  33 Murashkin V 13
  34 Karachiev M 12
  35 Petina E 9
  36 Kochomanov N 7
  37 Timchenko Farm 3
  38 Ledenev A 3
  39 Dubovaia D 2
  40 Filippov M 1
  41 Hasnullin M 0
  42 Samara Stud 0
  43 Shevtsov A -1
  44 Equiline Stud (ex Lada Konsul)
 • 50 Horse Owner Points
  1 Karmel de Faust Bukhtoyarov V 969
  2 Benedick Bukhtoyarov V 263
  3 Dubai Heros Mordukhovich E 258
  4 Caprior Du Pouy Giniyatullin S.Sh. Stud 177
  5 Dhobiani al Mels Karaev M 168
  6 Folastello PY Mordukhovich E 166
  7 Nash privat abroad 158
  8 Mudrec Kondrashov Y 150
  9 Magic Power privat abroad 150
  10 Sunrise Tersk Kulov V 141
  11 Vasilij Tersk Stud 128
  12 Danakor Timchenko Farm 113
  13 Valentino G privat abroad 91
  14 Dostatok W'rsan Stud 88
  15 Senjermen Kentavr Stud 87
  16 Pegasus Ermolov S 85
  17 Grand Ecran Chakshov D 80
  18 Zakbar Giniyatullin S.Sh. Stud 67
  19 Munjiz private abroad 65
  20 Nonet Tersk Stud 61
  21 Mahabb 58
  22 Vestnik Abhazava B 55
  23 Maximus d`Alep Mordukhovich E 53
  24 Teddi private in country 52
  25 Dahess private abroad 48
  26 Nizam 45
  27 Kurier Tersk Stud 40
  28 Madiar Tersk Stud 38
  29 Pit Charli Tersk Amarsaikhan B 35
  30 General 33
  31 Bagrein Sagemueller K 33
  32 Diomed Chakshov D 30
  33 Cambrydge private abroad 30
  34 Mongol Sagemueller K 30
  35 Arbat Tsitadel Derbent company 29
  36 Garus Inalov R 28
  37 Moabit Giniyatullin S.Sh. Stud 27
  38 Asmur Urozjai Farm 26
  39 Gandbol Zakirov R 25
  40 Neptun Ermolov S 24
  41 Bobrik Segiev Farm 19
  42 Totti Afaunov M 19
  43 Marcipan Tersk Stud 18
  44 Blagodarniy Kurasov V 17
  45 Deputat private in country 14
  46 Gdansk Samovolov stud 14
  47 Aising Giniyatullin S.Sh. Stud 14
  48 Gandagar Murashkin V 13
  49 Gusliar Arzimanov A 13
  50 Armagedon Sagemueller K 10