Rating • 50 Horse Trainer Owner Points Total prize
  1 Seiful Muluk Kopytko V Hahalev R 179 1 326 700
  2 Pancer Faust Yurchenko V Bukhtoyarov V 175 426 500
  3 Toscanella Yurchenko V Bukhtoyarov V 174 685 300
  4 Kamal Kavkaz Bayramkulov M Mordukhovich E 171 805 650
  5 Avonmouth Derov A Mordukhovich E 155 1 720 500
  6 Tudor Rogozenko S Abhazava B 153 1 421 000
  7 Pankration Podkuiko A Bukhtoyarov V 152 103 000
  8 Memoralia Podkuiko A Bukhtoyarov V 147 128 700
  9 Kladenec Tersk Derov A Mordukhovich E 142 394 500
  10 Dubai Sapsan Derov A Morozov I 141 601 000
  11 Programist Kondrashov A Kondrashov Y 137 60 600
  12 Pro E Contra Podkuiko A Bukhtoyarov V 135 233 800
  13 Zabava Tersk Vasilenko V Tersk Stud 135 41 000
  14 Vipassana Siver Bedoev K Ermolov S 134 106 520
  15 Kavaler Kavkaz Samohina O Andruhaev B 132 223 100
  16 Bronx Podkuiko A Bukhtoyarov V 130 85 000
  17 Great Viktor Kappushev S Bukhtoyarov V 126 93 200
  18 Cranberry Yurchenko A Bukhtoyarov V 126 203 000
  19 War Blade Podkuiko A Bukhtoyarov V 121 43 900
  20 Dama Tref Tersk Vasilenko V Tersk Stud 121 56 580
  21 Konrosso Cukanova L Bochkaryov I 120 51 000
  22 Taya Rogozenko S Abhazava B 118 124 000
  23 Peremeria Semenov S Tsihankova T 113 142 400
  24 Entuziast EM Derov A Mordukhovich E 112 52 500
  25 Priisk Kondrashov A Kondrashov Y 111 17 092
  26 Poker Podkuiko A Bukhtoyarov V 110 80 900
  27 Bereginia Suvorov I Suvorov B.M. 110 41 000
  28 Prometey Tersk Avramenko D Tersk Stud 106 250 577
  29 Legioner Yurchenko V Bukhtoyarov V 105 194 000
  30 Infant Semenov S Chakshov D 102 152 500
  31 Proza Kavkaz Alberdiev A Shokan A 101 51 500
  32 Titan Kavkaz Samohina O Andruhaev B 101 41 000
  33 Topaz Tersk Vasilenko V Tersk Stud 97 4 480
  34 Kudesnica Tersk Vasilenko V Tersk Stud 97 32 600
  35 Vlast Dubaia Vasilenko V Tersk Stud 97 0
  36 Dairon de Faust Cukanova L Shevtsov A 97 33 000
  37 Kvant Tersk Avramenko D Tersk Stud 96 65 592
  38 May-Bey Strel'tsova D Kamaev R 96 35 000
  39 Harakan Derov A Mordukhovich E 94 304 000
  40 Samarkand Mihayluk V Talaschenko Y 94 89 530
  41 Nastoichiviy AST Bochkalov V Konyaev V 93 8 400
  42 Svetlica Tersk Avramenko D Tersk Stud 93 237 009
  43 Povelitel AST Bochkalov V Konyaev V 93 21 600
  44 Gaubica Chuksin V Samovolov stud 92 53 500
  45 Moabitka Suvorov I Suvorov B 91 31 000
  46 Irbis Semenov S Chakshov D 90 64 000
  47 Kapitan Flint Samohina O private in country 90 51 000
  48 Nevada Tersk Vasilenko V Tersk Stud 87 38 000
  49 No Problem Tutukova Y private in country 87 12 800
  50 Barboxin SER Sergeev V 87 168 500
 • 45 Trainer Points Total prize
  1 Podkuiko A 629 810 750
  2 Vasilenko V 594 701 756
  3 Yurchenko V 527 2 465 800
  4 Derov A 397 3 072 500
  5 Rogozenko S 247 1 639 000
  6 Avramenko D 228 704 768
  7 Semenov S 191 393 100
  8 Kondrashov A 185 172 192
  9 Samohina O 173 315 100
  10 Bochkalov V 138 75 870
  11 Cukanova L 130 99 000
  12 Kopytko V 129 1 326 700
  13 Bayramkulov M 121 805 650
  14 Mihayluk V 115 92 890
  15 Suvorov I 101 72 000
  16 Pshizov A 94 102 000
  17 Abdulgamidov S 93 53 170
  18 Bedoev K 81 106 520
  19 Kappushev S 76 93 200
  20 Sergeev V 54 178 500
  21 Alberdiev A 51 51 500
  22 Strel'tsova D 46 35 000
  23 Kobalian G 38 59 500
  24 Tutukova Y 37 12 800
  25 Sampilon A 36 14 500
  26 Grigorov I 29 73 540
  27 Chuksin V 27 50 500
  28 Semeyonov R 24 29 240
  29 Kardanov V 22 18 000
  30 Usmanov L 19 7 000
  31 Yurchenko A 17 35 000
  32 Suntsov P 16 25 500
  33 Perishkov I 16 57 500
  34 Mironov B 7 8 000
  35 Vorokov A 7 25 000
  36 Bishtov A 6 0
  37 Bekanov A 6 30 000
  38 Shlinskiy D 3 12 500
  39 Arzamastseva A 3 0
  40 Belov M 1 0
  41 Garbuzov E 0 0
  42 0 0
  43 Karachiev D 0 0
  44 Ivanov S -1 0
  45 Salomennik A -5 0
 • 48 Owner Points Total prize
  1 Bukhtoyarov V 1295 3 418 230
  2 Tersk Stud 807 1 405 063
  3 Mordukhovich E 427 3 277 150
  4 Abhazava B 247 1 639 000
  5 Kondrashov Y 185 172 192
  6 private in country 150 165 800
  7 Andruhaev B 133 264 100
  8 Hahalev R 130 1 326 700
  9 Chakshov D 122 240 700
  10 Morozov I 91 601 000
  11 Konyaev V 86 30 000
  12 Ermolov S 81 106 520
  13 Bochkaryov I 70 51 000
  14 Talaschenko Y 67 92 890
  15 Belov Stud 67 27 000
  16 Tsihankova T 66 149 400
  17 privat abroad 66 69 690
  18 Suvorov B.M. 60 41 000
  19 57 181 500
  20 Shokan A 51 51 500
  21 Shevtsov A 47 33 000
  22 Kamaev R 46 35 000
  23 Suvorov B 41 31 000
  24 Samara Stud 38 59 500
  25 Markaryan B 36 45 870
  26 Sergeev V.I. 32 9 500
  27 Samovolov stud 27 50 500
  28 Zhurba O 24 45 000
  29 Mokov A 22 18 000
  30 Batrukov A 20 0
  31 Usmanov L 19 7 000
  32 Urozjai Farm 17 63 000
  33 Dumanishev A 16 0
  34 Dubova D 16 25 500
  35 Pleskanovskiy A 13 15 000
  36 7 8 000
  37 Kumykov K 7 25 000
  38 Botashev D 6 2 240
  39 Bekanov A 6 30 000
  40 Khuako A 6 0
  41 Shevtsov S 3 3 000
  42 Murashkin V 2 7 000
  43 Kazakov N 1 2 000
  44 Kochomanov N 0 0
  45 Sheludko V 0 0
  46 Karachiev G 0 0
  47 Tatarstan Company -1 0
  48 Kurasov V -1 0
 • 39 Breeder Points
  1 Bukhtoyarov V 1168
  2 Tersk Stud 818
  3 335
  4 Sagemueller K 312
  5 Afaunov M 220
  6 Giniyatullin S.Sh. Stud 210
  7 Kondrashov Y 185
  8 Samovolov Stud 148
  9 Hahalev R 130
  10 Chakshov D 125
  11 Kurasov V 98
  12 Morozov I 91
  13 Konyaev V 86
  14 Sergeev Stud Farm 86
  15 Ermolov S 81
  16 Belov Stud 73
  17 Bochkarev I 70
  18 Talashenko Y 67
  19 Mordukhovich E 62
  20 Markaryan B 58
  21 Shevtsov S 50
  22 Kirilenko A 40
  23 Veles Stud 37
  24 Samara Stud 28
  25 Zhurba O 24
  26 Zakirov R 20
  27 Usmanov L 19
  28 Dubovaia D 16
  29 Dumanishev A 16
  30 Urozjai Farm 15
  31 Equiline Stud (ex Lada Konsul) 9
  32 Bekanov A 6
  33 Saint Faust Stud 3
  34 Murashkin V 2
  35 Ignatieva L 1
  36 Sheludko V 0
  37 Karachiev M 0
  38 Kochomanov N 0
  39 Tatarstan SHP -1
 • 50 Horse Owner Points
  1 Karmel de Faust Bukhtoyarov V 1398
  2 Dubai Heros Mordukhovich E 360
  3 Grand Ecran Chakshov D 256
  4 Benedick Bukhtoyarov V 246
  5 Vasilij Tersk Stud 186
  6 Mudrec Kondrashov Y 168
  7 Magic Power privat abroad 140
  8 Aising Giniyatullin S.Sh. Stud 113
  9 Moabit Giniyatullin S.Sh. Stud 111
  10 Munjiz private abroad 110
  11 Cambrydge private abroad 105
  12 Nash privat abroad 103
  13 Senjermen Kentavr Stud 93
  14 Zakbar Giniyatullin S.Sh. Stud 85
  15 Pegasus Ermolov S 84
  16 Nonet Tersk Stud 77
  17 Dhobiani al Mels Karaev M 77
  18 Mahabb 76
  19 Dostatok W'rsan Stud 76
  20 Bern Giniyatullin S.Sh. Stud 73
  21 Asmur Urozjai Farm 73
  22 Armagedon Sagemueller K 60
  23 Banzai private in country 60
  24 Folastello PY Mordukhovich E 58
  25 Madiar Tersk Stud 56
  26 Dahess private abroad 44
  27 Takador Bukhtoyarov V 38
  28 Bobrik Segiev Farm 37
  29 No Risk Al Maury 37
  30 Dilijans W'rsan Stud 32
  31 Bankir Segiev Farm 32
  32 Valentino G privat abroad 28
  33 Kurier Tersk Stud 24
  34 Vestnik Abhazava B 22
  35 Teddi private in country 22
  36 Mongrant Belov Stud 20
  37 Gandbol Zakirov R 20
  38 Totti Afaunov M 17
  39 Pobratim Homenko A 17
  40 Stendal Ermolov S 16
  41 Abzats private in country 16
  42 Danakor Timchenko Farm 15
  43 Kanion 6
  44 Gusliar Arzimanov A 6
  45 Blagodarniy Kurasov V 6
  46 Sunrise Tersk Kulov V 4
  47 Negus Samovolov stud 3
  48 Njewman private abroad 3
  49 Meneg 3
  50 Gandagar Murashkin V 2