Rating • 50 Horse Trainer Owner Points Total prize
  1 Legioner Yurchenko A Bukhtoyarov V 222 1 324 700
  2 Blok Abregov A Khasanova S 192 758 900
  3 Poker Podkuiko A Bukhtoyarov V 172 560 000
  4 Cranberry Yurchenko A Bukhtoyarov V 169 486 500
  5 Smerch Bochkalov V Markaryan B 169 267 100
  6 Akkerland Bayramkulov M Mordukhovich E 159 1 449 025
  7 Kamal Kavkaz Kobylinskaia L Sagemueller K 158 551 250
  8 Dinamika Yurchenko A Bukhtoyarov V 154 386 250
  9 Bronx Podkuiko A Bukhtoyarov V 149 156 000
  10 Welt Tersk Vasilenko V Tersk Stud 142 341 994
  11 Seiful Muluk Szelągowska N Hahalev R 142 789 683
  12 Kapitan Flint Samohina O Chuev S 138 213 600
  13 Programist Kondrashov A Kondrashov Y 136 78 300
  14 Saahar Bayramkulov M Mordukhovich E 135 213 700
  15 Great Viktor Kappushev S Bukhtoyarov V 127 704 000
  16 Didan Kulinich V Mozuliaka S 125 98 100
  17 Vipassana Siver Haturcieva A Ermolov S 125 670 000
  18 Harakan Bayramkulov M Sagemueller K 121 293 140
  19 Nord Fox Tersk Vasilenko V Tersk Stud 119 197 300
  20 Prescott Kondrashov A Kondrashov Y 119 72 820
  21 Memoralia Podkuiko A Bukhtoyarov V 115 211 400
  22 Gelika Kulinich V Mozuliaka S 115 121 300
  23 Molnia Tersk Vasilenko V Tersk Stud 113 76 500
  24 Maikan Kondrashov A Kondrashov Y 113 46 940
  25 Kadril Tersk Vasilenko V Tersk Stud 109 142 100
  26 Savan Mihayluk V Talaschenko Y 108 36 300
  27 Djurana Kulinich V Mozuliaka S 108 197 700
  28 Darek Kulinich V Mozuliaka S 106 58 000
  29 Nevada Tersk Vasilenko V Tersk Stud 101 55 000
  30 Akkord Tersk Vasilenko V Tersk Stud 101 126 500
  31 Molnienosnaia Avramenko D Tersk Stud 100 92 160
  32 Prost Podkuiko A Bukhtoyarov V 100 54 200
  33 Trivia Rudik S Mokov A 99 54 000
  34 Kassandra Kavkaz Bayramkulov M Sagemueller K 99 156 000
  35 Graf Maximus Mihayluk V Talaschenko Y 98 22 040
  36 Stark Mindzhiya D Ashuba A 98 250 000
  37 Vencenosniy Mihayluk V Talaschenko Y 97 29 700
  38 Damask Kavkaz Vorokov A Kumykov K 97 50 320
  39 Nirion Tersk Karachiev D Karachiev G 97 32 180
  40 Glubina Chuksin V Samovolov stud 96 150 000
  41 Bereginia Suvorov I Suvorov B 96 42 600
  42 Vlast Dubaia Vasilenko V Tersk Stud 93 180 120
  43 Apsny Lady Mihaylenko A Pachaliya A 93 80 250
  44 Titan Kavkaz Samohina O Andruhaev B 91 98 500
  45 Pochet Suntsov P Giniyatullin S.Sh. Stud 90 19 500
  46 Mamir-Sul Pshukov I Akhaev S 88 76 400
  47 Dragon Fly Tersk Bayramkulov M Mordukhovich E 88 16 400
  48 Prometey Tersk Avramenko D Tersk Stud 88 0
  49 Driopa Kulinich V Mozuliaka S 87 97 050
  50 Princessa Maximus Mihayluk V Talaschenko Y 86 64 300
 • 50 Trainer Points Total prize
  1 Vasilenko V 565 1 490 770
  2 Bayramkulov M 468 2 713 000
  3 Yurchenko A 409 2 215 450
  4 Podkuiko A 336 981 600
  5 Kondrashov A 259 225 260
  6 Avramenko D 237 266 138
  7 Kulinich V 233 515 150
  8 Mihayluk V 231 174 230
  9 Bochkalov V 168 306 160
  10 Samohina O 155 363 600
  11 Semenov S 146 244 600
  12 Chuksin V 140 283 500
  13 Grigorov I 116 159 640
  14 Mindzhiya D 109 319 500
  15 Pshizov A 98 434 500
  16 Szelągowska N 92 789 683
  17 Kappushev S 77 704 000
  18 Kulinich V 75 98 100
  19 Derov A 69 163 240
  20 Haturcieva A 67 571 000
  21 Abregov A 61 349 400
  22 Pshukov I 52 85 040
  23 Rudik S 49 54 000
  24 Chernetsov V 49 196 000
  25 Karachiev D 47 32 180
  26 Vorokov A 47 50 320
  27 Suvorov I 46 42 600
  28 Bekanov A 44 33 800
  29 Mihaylenko A 43 80 250
  30 Suntsov P 40 19 500
  31 Belov M 40 45 000
  32 Sergeev V 39 31 000
  33 Rogozenko S 36 10 000
  34 Hrusheva A 34 20 000
  35 Storcheus V 27 30 500
  36 Al Alawi H 23 0
  37 Kobalian G 21 0
  38 Kardanov V 21 7 800
  39 Yurchenko V 21 44 500
  40 Cukanova L 16 0
  41 Perishkov I 14 0
  42 Karachiev D 12 11 900
  43 Kobylinskaia L 10 17 500
  44 Ruhtin R 9 3 000
  45 Kurbanmagometov S 7 0
  46 Fakhrutdinov N 7 7 400
  47 Garbuzov E 6 15 000
  48 Malysheva A 5 0
  49 Kopytko V 5 5 000
  50 Usmanov L 4 5 000
 • 50 Owner Points Total prize
  1 Tersk Stud 908 1 891 298
  2 Bukhtoyarov V 808 3 883 050
  3 Mordukhovich E 455 2 580 240
  4 Mozuliaka S 308 613 250
  5 Kondrashov Y 249 216 560
  6 Talaschenko Y 227 172 230
  7 Markaryan B 163 302 800
  8 Chakshov D 145 240 600
  9 Khasanova S 142 758 900
  10 Samovolov stud 140 283 500
  11 Ashuba A 109 319 500
  12 Hahalev R 89 789 683
  13 Chuev S 88 213 600
  14 Ermolov S 86 696 000
  15 Sagemueller K 69 182 200
  16 Karachiev G 59 44 080
  17 Mokov A 49 54 000
  18 Kumykov K 47 50 320
  19 Suvorov B 46 42 600
  20 Bekanov A 44 33 800
  21 Belov Stud 44 48 500
  22 Andruhaev B 41 98 500
  23 Giniyatullin S.Sh. Stud 40 19 500
  24 39 31 000
  25 Akhaev S 38 76 400
  26 Pachaliya A 37 66 750
  27 Volkova A 35 45 000
  28 Konyaev V 34 20 000
  29 Morozov I 33 140 000
  30 Haturcieva A 30 71 000
  31 Abhazava B 27 5 000
  32 Samokhina O 26 51 500
  33 Ali bin Haidar S 23 0
  34 Samara Stud 21 0
  35 Yurchenko V 21 44 500
  36 Aidarov A 21 7 800
  37 Blimgotov M 17 25 000
  38 Pshukov I 14 8 640
  39 Murashkin V 11 0
  40 privat abroad 11 25 250
  41 Batdalov Farm 9 3 000
  42 Rudenko G 9 5 000
  43 Fakhrutdinov N 7 7 400
  44 Pleskanovskiy A 7 0
  45 Kochomanov N 7 0
  46 Shevtsov A 6 15 000
  47 Alan Stud 6 13 500
  48 Kondratieva E 5 0
  49 Zharina L 5 0
  50 Evloev M 5 0
 • 45 Breeder Points
  1 Tersk Stud 937
  2 Bukhtoyarov V 666
  3 Belov Stud 357
  4 322
  5 Sagemueller K 296
  6 Samovolov Stud 287
  7 Kondrashov Y 282
  8 Markaryan B 192
  9 Talashenko Y 180
  10 Kurasov V 140
  11 Chakshov D 117
  12 Ermolov S 107
  13 Hahalev R 89
  14 Kirilenko A 88
  15 Giniyatullin S.Sh. Stud 86
  16 Mandore Stud 85
  17 Serdukov Farm 65
  18 Afaunov M 54
  19 Mordukhovich E 54
  20 Shevtsov S 45
  21 Bekanov A 44
  22 Alan Stud 43
  23 Sergeev Stud Farm 39
  24 Kulov V 38
  25 Morozov I 38
  26 Petina E 35
  27 Konyaev V 34
  28 Garanina D 30
  29 Veles Stud 23
  30 Zakirov R 22
  31 Shokan A 21
  32 Karachiev M 12
  33 Murashkin V 11
  34 Hasnullin M 9
  35 Ignatieva L 7
  36 Kochomanov N 7
  37 Pleskanovskiy A 7
  38 Shevtsov A 6
  39 Usmanov L 4
  40 Bochkarev I 4
  41 Ledenev A 3
  42 Timchenko Farm 3
  43 Urozjai Farm 3
  44 Filippov M 0
  45 Equiline Stud (ex Lada Konsul)
 • 50 Horse Owner Points
  1 Karmel de Faust Bukhtoyarov V 921
  2 Benedick Bukhtoyarov V 235
  3 Caprior Du Pouy Giniyatullin S.Sh. Stud 217
  4 Dubai Heros Mordukhovich E 209
  5 Magic Power privat abroad 193
  6 Dhobiani al Mels Karaev M 192
  7 Folastello PY privat abroad 182
  8 Sunrise Tersk Kulov V 165
  9 Nash privat abroad 151
  10 Danakor Timchenko Farm 133
  11 Vasilij Tersk Stud 130
  12 Senjermen Kentavr Stud 123
  13 Mudrec Kondrashov Y 117
  14 General 109
  15 Maximus d`Alep Mordukhovich E 95
  16 Dahess private abroad 94
  17 Valentino G privat abroad 92
  18 Pegasus Ermolov S 90
  19 Banzai private in country 86
  20 Nizam 85
  21 Mahabb 77
  22 Zakbar Giniyatullin S.Sh. Stud 74
  23 Madiar Tersk Stud 70
  24 Teddi private in country 69
  25 Munjiz private abroad 65
  26 Dostatok W'rsan Stud 64
  27 Aising Giniyatullin S.Sh. Stud 61
  28 Arbat Tsitadel Derbent company 59
  29 Mongol Sagemueller K 58
  30 Kurier Tersk Stud 57
  31 Pit Charli Tersk Amarsaikhan B 54
  32 Vestnik Abhazava B 49
  33 Nonet Tersk Stud 43
  34 Bobrik Segiev Farm 39
  35 Grand Ecran Chakshov D 38
  36 Garus Inalov R 38
  37 Bagrein Sagemueller K 36
  38 Prapor private in country 35
  39 Armagedon Sagemueller K 35
  40 Diomed Chakshov D 30
  41 Neptun Ermolov S 24
  42 Totti Afaunov M 24
  43 Gandbol Zakirov R 22
  44 Deputat private in country 20
  45 Marcipan Tersk Stud 18
  46 Blagodarniy Kurasov V 17
  47 Gdansk Samovolov stud 14
  48 Bern Giniyatullin S.Sh. Stud 11
  49 Gandagar Murashkin V 11
  50 Podium private in country 9