Rating • 50 Horse Trainer Owner Points Total prize
  1 Prescott Kondrashov A Kondrashov Y 172 203 700
  2 Blok Abregov A Khasanova S 169 485 400
  3 Dinamika Yurchenko A Bukhtoyarov V 167 378 600
  4 Sirius Mindzhiya D Ashuba A 158 264 600
  5 Princessa Maxim Mihayluk V Talaschenko Y 155 167 200
  6 Vronsky Mindzhiya D Ashuba A 154 544 000
  7 Legioner Yurchenko A Bukhtoyarov V 150 1 005 000
  8 Kassandra Kavkaz Bayramkulov M Sagemueller K 147 466 000
  9 Prost Podkuiko A Bukhtoyarov V 143 145 850
  10 Dragon Fly Tersk Bayramkulov M Mordukhovich E 143 289 400
  11 Seiful Muluk Szelągowska N Hahalev R 142 442 360
  12 Shiru Storcheus V Hahalev R 134 240 000
  13 Verba Tersk Avramenko D Tersk Stud 132 97 900
  14 Smerch Bochkalov V Markaryan B 127 373 900
  15 Bakila Garbuzov E Samovolov stud 124 186 700
  16 Dobriak Mamaev M Gappoev K 122 124 400
  17 Stark Mindzhiya D Ashuba A 121 241 000
  18 Fantastika Tersk Vasilenko V Tersk Stud 121 191 000
  19 Akkord Tersk Vasilenko V Tersk Stud 120 158 500
  20 Saahar Bayramkulov M Mordukhovich E 119 1 360 000
  21 Nord Fox Tersk Vasilenko V Tersk Stud 115 251 500
  22 Grab Storcheus V 113 188 200
  23 Poker Podkuiko A Bukhtoyarov V 113 531 600
  24 Vizantia Tersk Grigorov I Tersk Stud 112 64 600
  25 Mamir-Sul Pshukov I Akhaev S 110 104 250
  26 Kapitan Flint Yurchenko A Chuev S 109 96 000
  27 Pochet Suntsov P Gimadutdinov I 108 34 200
  28 Programist Kondrashov A Kondrashov Y 107 54 600
  29 Grand Princ Kavkaz Bayramkulov M Mordukhovich E 106 180 000
  30 Sekunda Tersk Avramenko D Tersk Stud 104 41 150
  31 Admiral Bekanov A Bekanov A 104 107 600
  32 Kupidon Kavkaz Bayramkulov M Mordukhovich E 100 103 500
  33 Volya Dubai Tersk Vasilenko V Tersk Stud 100 110 500
  34 Graf Maximus Mihayluk V Talaschenko Y 98 35 800
  35 Takonit Sergeev V 98 69 500
  36 Burevestnik Tersk Avramenko D Tersk Stud 98 50 750
  37 Djilli Grand Kobalian G Chakshov D 98 179 600
  38 Garkun Storcheus V 95 116 400
  39 Pennsilvania Podkuiko A Bukhtoyarov V 94 29 075
  40 Straj Tersk Grigorov I Tersk Stud 94 129 440
  41 Drifter Hamizov R Emkushev H 93 25 760
  42 Zagadka Tersk Vasilenko V Tersk Stud 93 39 600
  43 Volny Don Yurchenko A Yurchenko V 93 64 600
  44 Milan Tersk Avramenko D Tersk Stud 92 38 960
  45 Apsny Lady Pimonenko R Pimonenko R 92 10 500
  46 Kaddafi Siver Haturcieva A Haturcieva A 91 0
  47 Vanil Maximus Mihayluk V Talaschenko Y 90 35 550
  48 Passia Tersk Avramenko D Tersk Stud 89 95 680
  49 Ameen Bayramkulov M Mordukhovich E 88 155 000
  50 Karamzin Tersk Grigorov I Tersk Stud 88 77 450
 • 50 Trainer Points Total prize
  1 Bayramkulov M 514 2 899 400
  2 Vasilenko V 506 1 103 600
  3 Yurchenko A 392 1 711 200
  4 Avramenko D 361 419 010
  5 Mindzhiya D 284 1 049 600
  6 Grigorov I 257 370 020
  7 Mihayluk V 246 267 775
  8 Kondrashov A 209 278 500
  9 Podkuiko A 208 712 025
  10 Storcheus V 171 397 700
  11 Kulinich U 163 427 700
  12 Semenov S 128 174 200
  13 Abregov A 117 469 800
  14 Bochkalov V 113 384 680
  15 Sergeev V 107 136 500
  16 Garbuzov E 95 102 300
  17 Szelągowska N 92 442 360
  18 Pshizov A 74 144 050
  19 Hrusheva A 71 35 770
  20 Kobalian G 67 179 600
  21 Nasibulin K 67 22 360
  22 Mihaylyuk A 66 43 240
  23 Cukanova L 66 168 500
  24 Haturcieva A 64 0
  25 Pshukov I 63 106 450
  26 Samohina O 63 76 000
  27 Suntsov P 58 34 200
  28 Bekanov A 54 107 600
  29 Mahinenko P 48 54 800
  30 Hamizov R 47 28 000
  31 Pimonenko R 42 10 500
  32 Usmanov L 38 23 800
  33 Garbuzov E 31 60 000
  34 Kalabekov K 29 12 800
  35 Kappushev S 25 131 300
  36 Karachiev D 24 21 360
  37 Suvorov I 23 12 600
  38 Chuksin V 20 27 200
  39 Perishkov I 19 12 000
  40 Shadov A 19 34 000
  41 Mamaev M 11 0
  42 Bedoev K 10 16 200
  43 Rizatdinov R 10 22 500
  44 Kobylinskaia L 10 17 500
  45 Obrazcova O 9 16 000
  46 Ruhtin R 9 2 000
  47 Kulinich V 9 0
  48 Semeyonov R 8 2 280
  49 Kainov A 8 9 100
  50 Belov M 7 0
 • 50 Owner Points Total prize
  1 Tersk Stud 1111 1 876 130
  2 Bukhtoyarov V 526 2 393 925
  3 Mordukhovich E 342 2 161 400
  4 Talaschenko Y 290 280 525
  5 Ashuba A 283 1 049 600
  6 Chakshov D 214 362 900
  7 Kondrashov Y 209 278 500
  8 201 326 200
  9 Hahalev R 197 682 360
  10 Nadir SHPK 155 406 900
  11 Sagemueller K 122 501 500
  12 Khasanova S 117 485 400
  13 Markaryan B 109 384 680
  14 Gappoev K 72 124 400
  15 Osmanov A 63 254 000
  16 Samovolov stud 62 114 200
  17 Belov Stud 60 27 340
  18 Akhaev S 60 104 250
  19 Chuev S 59 96 000
  20 Bekanov A 54 107 600
  21 Mozuliaka S 54 32 720
  22 Haturcieva A 51 0
  23 Konyaev V 49 26 660
  24 Emkushev H 43 25 760
  25 Pimonenko R 42 10 500
  26 Pleskanovskiy A 39 48 500
  27 Usmanov L 38 23 800
  28 Yurchenko V 37 64 600
  29 Samokhina O 36 28 000
  30 Farm Serdiukov V.N. 34 29 920
  31 Gimadutdinov I 31 22 200
  32 Bakakina L 29 12 800
  33 Rostovcev N 28 47 000
  34 Giniyatullin S.Sh. Stud 27 12 000
  35 Kondratieva E 27 120 000
  36 Volkova A 26 34 000
  37 Shevtsov A 26 7 000
  38 Kubashichev A 24 48 000
  39 Karachiev M 24 21 360
  40 Suvorov B 23 12 600
  41 Storchakov P 20 12 000
  42 Protsenko N 19 10 000
  43 Shokan A 18 38 300
  44 Kochomanov N 13 4 050
  45 private in country 12 16 500
  46 Djatdoev N 10 9 680
  47 Nuriev Farm 10 11 800
  48 Kazakov N 10 22 500
  49 Batdalov Farm 9 2 000
  50 Botashev D 8 2 280
 • 50 Breeder Points
  1 Tersk Stud 1186
  2 Bukhtoyarov V 526
  3 Samovolov Stud 498
  4 Sagemueller K 336
  5 Talashenko Y 289
  6 Serdukov Farm (ex Kentavr Stud) 246
  7 Belov Stud 215
  8 Kondrashov Y 210
  9 Chakshov D 204
  10 Hahalev R 180
  11 Markaryan B 179
  12 Mandore Stud 107
  13 Shevtsov S 82
  14 Giniyatullin S.Sh. Stud 81
  15 Kulov V 60
  16 Kirilenko A 59
  17 Bekanov A 54
  18 Dokhoyan R 52
  19 Ermolov S 51
  20 Sergeev Stud Farm 50
  21 Konyaev V 49
  22 Emkuzhev H 43
  23 Alan Stud 42
  24 Usmanov L 38
  25 Zhurba O 35
  26 Kalabekov K 29
  27 Morozov I 27
  28 Shevtsov A 26
  29 Pleskanovskiy A 26
  30 Petina E 26
  31 25
  32 Karachiev M 24
  33 Shokan A 18
  34 Kochomanov N 13
  35 Di Francesco J 13
  36 Dzhatdoev N 10
  37 Kazakov N 10
  38 Hasnullin M 9
  39 van Dalfsen B 8
  40 Urozjai Farm 8
  41 Afaunov M 4
  42 Mordukhovich E 3
  43 Vorokov J 3
  44 Ignatieva L 1
  45 Kurasov V 1
  46 Bochkarev I 0
  47 Timchenko Farm 0
  48 Saint Faust Stud 0
  49 Garanina D 0
  50 Vorokov K -1
 • 50 Horse Owner Points
  1 Karmel de Faust Bukhtoyarov V 954
  2 Benedick Bukhtoyarov V 444
  3 Grand Ecran Chakshov D 318
  4 Senjermen privat abroad 316
  5 Maximus d`Alep Talaschenko Y 302
  6 Dhobiani al Mels Karaev M 222
  7 Arbat Tsitadel Derbent company 206
  8 Folastello PY Terbish B 200
  9 Dubai Heros Mordukhovich E 183
  10 Caprior Du Pouy Giniyatullin S.Sh. Stud 165
  11 Sunrise Tersk Kulov V 152
  12 Nonet Tersk Stud 114
  13 Deputat private in country 97
  14 Zakbar Giniyatullin S.Sh. Stud 89
  15 Vid private in country 89
  16 Magic Power privat abroad 87
  17 Mongol Sagemueller K 84
  18 Banzai private in country 81
  19 Kurier Tersk Stud 70
  20 Nizam 69
  21 Pit Charli Tersk Amarsaikhan B 63
  22 Nash privat abroad 62
  23 Garus Inalov R 60
  24 Mudrec Kondrashov Y 57
  25 Vasilij Tersk Stud 57
  26 Bobrik Segiev Farm 50
  27 Madiar Tersk Stud 46
  28 Daos Siver Ermolov S 41
  29 Sakmagon Tersk Tersk Stud 40
  30 Af Albahar 38
  31 Aising Giniyatullin S.Sh. Stud 36
  32 Gandbol Zakirov R 28
  33 Manas 27
  34 Sibarit Samovolov stud 27
  35 Prapor private in country 26
  36 Dmitry Donskoy Pleskanovskiy A 26
  37 Dahess private abroad 25
  38 Mahabb 25
  39 Teddi private in country 22
  40 Podarok Sudby Shokan A 18
  41 Armagedon Sagemueller K 17
  42 Probel private in country 13
  43 Munjiz private abroad 13
  44 Gangut Samovolov stud 11
  45 Takador Bukhtoyarov V 11
  46 Singapur Tatneft Company 10
  47 Maksimilian Usmanov L 10
  48 Valensio Alan Stud 10
  49 Podium private in country 9
  50 General 8