Rating • 50 Horse Trainer Owner Points Total prize
  1 Baltik Queen Yurchenko V Bukhtoyarov V 186 762 100
  2 Ceylon Podkuiko A Bukhtoyarov V 183 438 619
  3 Prince Faust Yurchenko V Bukhtoyarov V 179 387 900
  4 Avonmouth Derov A Mordukhovich E 174 1 012 500
  5 Gidon Chuksin V Samovolov stud 163 364 991
  6 Tudor Mindzhiya D Abhazava B 161 812 400
  7 Kavaler Kavkaz Samohina O Andruhaev B 158 298 500
  8 Pankration Podkuiko A Bukhtoyarov V 152 221 750
  9 Peremeria Semenov S Tsihankova T 146 158 000
  10 Gobelen Yurchenko A Hahalev R 143 490 500
  11 Harakan Derov A Mordukhovich E 143 320 500
  12 John Power Semeyonov R Mozuliaka S 138 219 100
  13 Sarbon Bochkalov V Bochkalov V 137 104 700
  14 Irbis Semenov S Chakshov D 137 149 400
  15 Prikhot Dubai Tersk Vasilenko V Tersk Stud 132 121 900
  16 Welt Tersk Avramenko D Tersk Stud 132 148 443
  17 Hockey Tersk Avramenko D Tersk Stud 132 386 851
  18 Royal Blade Yurchenko V Bukhtoyarov V 131 146 400
  19 Viliam Garbuzov E Shevtsov A 130 138 000
  20 Zabava Tersk Vasilenko V Tersk Stud 130 149 100
  21 Gai Mindzhiya D Abhazava B 128 132 700
  22 Pancer Faust Kappushev S Bukhtoyarov V 128 1 050 000
  23 Prince Karmel Perishkov I Storchakov P 127 249 300
  24 Konrosso Cukanova L Bochkaryov I 121 87 500
  25 Belaya Princessa Semenov S 120 80 300
  26 Zapros Tersk Vasilenko V Tersk Stud 119 38 550
  27 Djesar Semeyonov R Mozuliaka S 118 26 000
  28 Malinoviy Zvon Belov M Tomchina M 116 162 500
  29 Gromoverjec Tersk Vasilenko V Tersk Stud 116 49 810
  30 Kladenec Tersk Derov A Mordukhovich E 111 205 000
  31 Blektaks Usmanov L Usmanov L 108 125 218
  32 Abu Sakhib Abdulgamidov S Bukhtoyarov V 107 164 000
  33 Piedestal Abdulgamidov S Bukhtoyarov V 106 75 500
  34 Toscanella Yurchenko V Bukhtoyarov V 105 145 400
  35 Gospoja Udacha Tersk Vasilenko V Tersk Stud 105 12 400
  36 Mascate Derov A Mordukhovich E 103 442 000
  37 Akbay Podkuiko A Bukhtoyarov V 102 67 840
  38 Kalashnikov Yurchenko V Bukhtoyarov V 98 226 000
  39 Kamal Kavkaz Kobylinskaia L Mordukhovich E 97 51 000
  40 Lissabon Podkuiko A Bukhtoyarov V 97 54 250
  41 Sarmat Silkin N Samovolov stud 97 116 900
  42 Peneloppa Led Sokolovskiy S Ledenyov A 96 45 060
  43 Batenisa Sergeev V 96 744 316
  44 Daga Bena Popivskiy A Muradian N 94 13 600
  45 Prokrust Podkuiko A Bukhtoyarov V 94 37 630
  46 Aliamir Hapaev A Ashumov R 94 54 400
  47 Vipassana Siver Bedoev K Ermolov S 94 31 600
  48 Vekunia Chuksin V Samovolov stud 94 82 500
  49 Tigrica Tersk Vasilenko V Tersk Stud 94 128 750
  50 Dorbi Kozemaslov V Shaier E 93 46 300
 • 50 Trainer Points Total prize
  1 Vasilenko V 673 667 720
  2 Avramenko D 519 1 526 094
  3 Podkuiko A 447 908 239
  4 Yurchenko V 434 1 430 300
  5 Derov A 423 2 076 000
  6 Semenov S 363 498 300
  7 Mindzhiya D 248 1 173 100
  8 Chuksin V 246 584 300
  9 Giniyatullin F 176 765 108
  10 Silkin N 168 553 191
  11 Kobylinskaia L 164 235 000
  12 Bochkalov V 160 173 606
  13 Neumyvakin E 157 433 200
  14 Garbuzov E 156 261 950
  15 Usmanov L 135 194 018
  16 Cukanova L 134 437 500
  17 Samohina O 126 298 500
  18 Abdulgamidov S 124 226 000
  19 Semeyonov R 119 228 600
  20 Sergeev V 110 792 516
  21 Bidzhiev T 109 196 500
  22 Yurchenko A 98 505 500
  23 Perishkov I 84 251 300
  24 Kondrashov A 80 160 464
  25 Kappushev S 78 1 050 000
  26 Kobalian G 76 99 000
  27 Izosimov S 70 55 900
  28 Mihayluk V 57 50 760
  29 Bedoev K 56 44 652
  30 Grigorov I 53 38 070
  31 Belov M 51 62 500
  32 Kulinich U 48 151 500
  33 Sokolovskiy S 46 45 060
  34 Hapaev A 44 54 400
  35 Popivskiy A 44 13 600
  36 Strel'tsova D 43 22 600
  37 Kozemaslov V 43 46 300
  38 Shlinskiy D 40 30 000
  39 Chomaev A 39 15 400
  40 Akhmoldin A 35 70 000
  41 Vaziev R 34 25 200
  42 Alberdiev A 30 0
  43 Phillipov M 29 59 345
  44 Kardanov V 27 158 550
  45 Kappushev R 25 6 000
  46 Pronina I 25 10 000
  47 Tutukova Y 20 15 000
  48 Logvin I 18 100 000
  49 Garbuzov E 18 60 000
  50 Tolasov T 18 868
 • 50 Owner Points Total prize
  1 Tersk Stud 1263 2 246 884
  2 Bukhtoyarov V 1172 3 944 539
  3 Samovolov stud 415 1 137 491
  4 Mordukhovich E 395 2 037 000
  5 Chakshov D 195 256 900
  6 Abhazava B 194 908 100
  7 Giniyatullin S.Sh. Stud 176 774 108
  8 Shevtsov A 175 293 100
  9 Mozuliaka S 156 245 100
  10 Usmanov L 155 212 018
  11 Andruhaev B 126 298 500
  12 Hahalev R 113 544 350
  13 private in country 106 230 000
  14 Tsihankova T 96 158 000
  15 90 96 000
  16 Bochkalov V 87 104 700
  17 Kondrashov Y 80 160 464
  18 Storchakov P 77 249 300
  19 Bochkaryov I 71 87 500
  20 71 772 016
  21 Shokan A 70 164 000
  22 Afaunov M 68 281 846
  23 Samara Stud 68 83 300
  24 Sagemueller K 62 56 000
  25 Ermolov S 57 44 652
  26 Tomchina M 48 62 500
  27 Eclipce Stud 48 151 500
  28 Kentavr Stud 47 47 500
  29 Ledenyov A 46 45 060
  30 Ashumov R 44 54 400
  31 Zilov A 44 71 200
  32 Muradian N 44 13 600
  33 Kamaev R 43 22 600
  34 Shaier E 43 46 300
  35 Urtenov H 40 13 800
  36 Morozov I 40 39 000
  37 Batrukov A 39 140 000
  38 Ahmadov E 39 15 400
  39 Dokhoyan R 39 41 000
  40 Botashev D 36 64 500
  41 36 20 500
  42 Vaziev R 34 25 200
  43 Pleskanovskiy A 30 310 000
  44 Alberdiev A 30 0
  45 Konyaev V 28 24 600
  46 Urchukov A 27 158 550
  47 Pronina I 25 10 000
  48 Belov breeding farm 24 9 984
  49 Duguzhev A 23 9 700
  50 Nazarenko N 18 60 000
 • 50 Breeder Points
  1 Tersk Stud 1331
  2 Bukhtoyarov V 1056
  3 Samovolov Stud 766
  4 Giniyatullin S.Sh. Stud 420
  5 383
  6 Sagemueller K 288
  7 Belov Stud 216
  8 Chakshov D 206
  9 Usmanov L 173
  10 Afaunov M 152
  11 Shevtsov S 112
  12 91
  13 Kazakov Stud 91
  14 Markaryan B 87
  15 Veles Stud 86
  16 Samara Stud 85
  17 Kondrashov Y 83
  18 Bochkarev I 83
  19 Tchernyshev N 80
  20 Storchakov P 77
  21 Kurasov V 69
  22 Kentavr Stud 60
  23 Ermolov S 57
  24 Kamagurov V.P. 48
  25 Ledenev A 46
  26 Citadel Derbent JSC 44
  27 Eroshkin A 43
  28 Morozov I 40
  29 Loiko V 39
  30 Hmara V 37
  31 Mordukhovich E 34
  32 Ignatieva L 34
  33 Konyaev V 28
  34 Urchukov A 27
  35 Zhurba O 22
  36 Kulaev V 18
  37 Hahalev R 15
  38 Eklips Stud Farm 15
  39 Tatarstan SHP 14
  40 Shevtsov A 12
  41 Dumanishev A 11
  42 Zakirov R 11
  43 Kulov V 10
  44 Stavropol PE Stud 9
  45 Uzdenov H 8
  46 Papshev D 7
  47 Abdurakhmanov A 7
  48 Timchenko Farm 7
  49 Urozjai Farm 7
  50 Lisnevich L 6
 • 50 Horse Owner Points
  1 Karmel de Faust Bukhtoyarov V 1195
  2 Benedick Bukhtoyarov V 584
  3 Dilijans W'rsan Stud 463
  4 Dubai Heros Mordukhovich E 452
  5 Moabit Giniyatullin S.Sh. Stud 399
  6 Grand Ecran Chakshov D 397
  7 Zakbar Giniyatullin S.Sh. Stud 300
  8 Magic Power Kurasov V 163
  9 Takador Bukhtoyarov V 163
  10 Vasilij Tersk Stud 162
  11 Pegasus Ermolov S 154
  12 Aising Giniyatullin S.Sh. Stud 141
  13 Bern Giniyatullin S.Sh. Stud 125
  14 Cambrydge private abroad 124
  15 Gusliar Arzimanov A 123
  16 Senjermen Kentavr Stud 104
  17 Munjiz private abroad 83
  18 Valentino G privat abroad 82
  19 Mishel private in country 80
  20 Dahess private abroad 80
  21 Mudrec Kondrashov Y 80
  22 Turin privat abroad 74
  23 Blagodarniy Kurasov V 69
  24 Arc Kossack Belov breeding farm 68
  25 Bramin private in country 60
  26 Meneg Equiline Stud 53
  27 Magmal Giniyatullin S.Sh. Stud 52
  28 Nash privat abroad 49
  29 Marcipan Tersk Stud 47
  30 Arbat Tsitadel Derbent company 44
  31 Madiar Tersk Stud 43
  32 Dormane private abroad 43
  33 Perlis private in country 43
  34 Pobratim Homenko A 42
  35 Deputat private in country 39
  36 Mongrant Belov breeding farm 39
  37 Maklaud private in country 38
  38 Dreib private in country 34
  39 Akcent private in country 33
  40 Armagedon Sagemueller K 31
  41 No Risk Al Maury 27
  42 Edzhon Averin V 27
  43 John private in country 25
  44 Neptun Ermolov S 24
  45 Stendal Ermolov S 24
  46 Bolian 20
  47 Newmarket Bichkanov M 19
  48 Asmur Urozjai Farm 18
  49 Angleter Tersk Stud 18
  50 Gangut Samovolov stud 15