Rating • 50 Horse Trainer Owner Points Total prize
  1 Kalashnikov Yurchenko V Bukhtoyarov V 208 777 000
  2 Tudor Rogozenko S Abhazava B 172 873 000
  3 Toscanella Yurchenko V Bukhtoyarov V 165 599 900
  4 Pancer Faust Yurchenko V Bukhtoyarov V 159 963 000
  5 Irbis Semenov S Chakshov D 157 1 614 000
  6 Seiful Muluk Kopytko V Hahalev R 155 326 700
  7 Pankration Podkuiko A Bukhtoyarov V 150 588 000
  8 Avonmouth Derov A Mordukhovich E 149 1 470 500
  9 Kamal Kavkaz Bayramkulov M Mordukhovich E 133 91 650
  10 Taya Rogozenko S Abhazava B 132 140 000
  11 Peremeria Semenov S Tsihankova T 132 138 700
  12 Memoralia Podkuiko A Bukhtoyarov V 130 128 700
  13 Moabitka Suvorov I Suvorov B 124 57 600
  14 May-Bey Strel'tsova D Kamaev R 122 52 000
  15 Konrosso Cukanova L Bochkaryov I 120 51 000
  16 War Blade Podkuiko A Bukhtoyarov V 120 56 650
  17 Kladenec Tersk Derov A Mordukhovich E 119 90 000
  18 Zabava Tersk Vasilenko V Tersk Stud 118 37 600
  19 Programist Kondrashov A Kondrashov Y 118 66 000
  20 Kavaler Kavkaz Samohina O Andruhaev B 116 183 200
  21 Great Viktor Kappushev S Bukhtoyarov V 115 89 200
  22 Prokrust Podkuiko A Bukhtoyarov V 115 44 450
  23 Harakan Derov A Mordukhovich E 113 679 000
  24 Dubai Sapsan Derov A Morozov I 113 143 500
  25 Gai Rogozenko S Abhazava B 113 44 000
  26 Dairon de Faust Cukanova L Shevtsov A 112 330 000
  27 Vipassana Siver Bedoev K Ermolov S 112 147 320
  28 Proza Kavkaz Alberdiev A Shokan A 111 86 500
  29 Dama Tref Tersk Vasilenko V Tersk Stud 111 56 140
  30 Poker Podkuiko A Bukhtoyarov V 110 80 900
  31 Cranberry Yurchenko V Bukhtoyarov V 110 168 000
  32 Sagdiana Tersk Avramenko D Tersk Stud 107 174 735
  33 Bronx Podkuiko A Bukhtoyarov V 104 56 500
  34 Pro E Contra Podkuiko A Bukhtoyarov V 103 201 800
  35 Entuziast EM Derov A Mordukhovich E 102 52 500
  36 Bereginia Suvorov I Suvorov B.M. 100 36 000
  37 Kudesnica Tersk Vasilenko V Tersk Stud 97 32 600
  38 Legioner Yurchenko V Bukhtoyarov V 96 194 000
  39 Vlast Dubaia Vasilenko V Tersk Stud 95 25 400
  40 Infant Semenov S Chakshov D 95 152 500
  41 Priisk Kondrashov A Kondrashov Y 93 17 092
  42 Prometey Tersk Avramenko D Tersk Stud 92 250 577
  43 No Problem Tutukova Y private in country 90 12 800
  44 Pikard Shaptukaev S Sagemueller K 90 176 800
  45 Prima Bella Podkuiko A Bukhtoyarov V 90 82 150
  46 Povelitel AST Bochkalov V Konyaev V 89 24 500
  47 Lissabon Podkuiko A Bukhtoyarov V 89 259 000
  48 Gaubica Pshizov A private in country 88 36 000
  49 Abu Sakhib Abdulgamidov S Bukhtoyarov V 87 235 800
  50 Nord Fox Tersk Vasilenko V Tersk Stud 86 78 110
 • 50 Trainer Points Total prize
  1 Podkuiko A 588 1 533 250
  2 Yurchenko V 561 2 296 900
  3 Vasilenko V 510 460 818
  4 Derov A 349 2 435 500
  5 Semenov S 301 1 963 400
  6 Avramenko D 256 613 887
  7 Rogozenko S 220 889 000
  8 Cukanova L 145 396 000
  9 Bochkalov V 139 91 670
  10 Kondrashov A 138 127 592
  11 Samohina O 131 254 200
  12 Suvorov I 124 93 600
  13 Abdulgamidov S 122 476 990
  14 Mindzhiya D 106 242 000
  15 Kopytko V 105 326 700
  16 Mihayluk V 94 38 626
  17 Kappushev S 86 714 200
  18 Pshizov A 83 88 000
  19 Bayramkulov M 83 91 650
  20 Chuksin V 76 115 000
  21 Strel'tsova D 72 52 000
  22 Bedoev K 62 147 320
  23 Kobalian G 43 47 000
  24 Alberdiev A 41 51 500
  25 Tutukova Y 40 12 800
  26 Shaptukaev S 40 176 800
  27 Semeyonov R 37 64 240
  28 Grigorov I 29 73 540
  29 Usmanov L 24 7 000
  30 Sergeev V 24 11 000
  31 Kostushin M 22 13 060
  32 Sampilon A 22 9 500
  33 Yurchenko A 21 50 000
  34 Kobylinskaia L 20 35 000
  35 Chomaev A 15 6 000
  36 Neumyvakin E 14 0
  37 Belov M 14 0
  38 Suntsov P 14 15 500
  39 Dubova D 13 13 000
  40 Popivskiy A 13 0
  41 Izosimov S 7 10 000
  42 Mironov B 7 5 000
  43 Bishtov A 6 0
  44 Bekanov A 6 30 000
  45 Sokolovskiy S 5 2 688
  46 Kozemaslov V 5 0
  47 Kardanov V 5 9 000
  48 Mihaylyuk A 4 1 792
  49 Ruhtin R 4 3 000
  50 Arzamastseva A 3 0
 • 50 Owner Points Total prize
  1 Bukhtoyarov V 1357 5 021 340
  2 Tersk Stud 771 1 103 245
  3 Mordukhovich E 369 2 383 650
  4 Abhazava B 326 1 131 000
  5 Chakshov D 187 1 795 700
  6 private in country 157 276 600
  7 Kondrashov Y 138 127 592
  8 Hahalev R 126 376 700
  9 Samovolov stud 101 167 000
  10 Andruhaev B 97 203 200
  11 Tsihankova T 83 140 700
  12 Suvorov B 74 57 600
  13 Kamaev R 72 52 000
  14 Bochkaryov I 70 51 000
  15 Konyaev V 67 24 500
  16 Belov Stud 66 29 736
  17 Morozov I 63 143 500
  18 Shevtsov A 62 330 000
  19 Ermolov S 62 147 320
  20 Shokan A 61 86 500
  21 Talaschenko Y 53 35 890
  22 Suvorov B.M. 50 36 000
  23 Samara Stud 43 47 000
  24 35 34 000
  25 Dubova D 27 28 500
  26 Bochkalov V 27 30 300
  27 27 14 000
  28 Usmanov L 24 7 000
  29 Zhurba O 24 45 000
  30 Markaryan B 23 36 870
  31 Chotchaev A 22 13 060
  32 Batrukov A 20 0
  33 Sergeev V.I. 18 4 500
  34 Dumanishev A 16 0
  35 Ahmadov E 15 6 000
  36 Zilov A 14 0
  37 Muradian N 13 0
  38 Botashev D 13 37 240
  39 Pleskanovskiy A 13 15 000
  40 Tomchina M 10 0
  41 7 5 000
  42 Bekanov A 6 30 000
  43 Khuako A 6 0
  44 Temirkanov R 6 0
  45 Mokov A 5 9 000
  46 Ledenyov A 5 2 688
  47 Shaier E 5 0
  48 Kentavr Stud 4 1 792
  49 Shevtsov S 3 3 000
  50 Tatarstan Company 3 3 000
 • 45 Breeder Points
  1 Bukhtoyarov V 1205
  2 Tersk Stud 760
  3 327
  4 Giniyatullin S.Sh. Stud 313
  5 Samovolov Stud 257
  6 Afaunov M 245
  7 Sagemueller K 241
  8 Chakshov D 190
  9 Kondrashov Y 138
  10 Hahalev R 106
  11 Veles Stud 102
  12 Belov Stud 79
  13 Shevtsov S 78
  14 Kurasov V 77
  15 Markaryan B 75
  16 Bochkarev I 70
  17 Konyaev V 67
  18 Ermolov S 65
  19 Morozov I 63
  20 Talashenko Y 53
  21 Mordukhovich E 52
  22 Sergeev Stud Farm 42
  23 Samara Stud 37
  24 Kirilenko A 34
  25 Dubovaia D 27
  26 Usmanov L 24
  27 Zhurba O 24
  28 Dumanishev A 16
  29 Loiko V 15
  30 Zakirov R 14
  31 Kazakov Stud 10
  32 Equiline Stud (ex Lada Konsul) 9
  33 Kulov V 6
  34 Bekanov A 6
  35 Ledenev A 5
  36 Eroshkin A 5
  37 Kentavr Stud 4
  38 Saint Faust Stud 3
  39 Tatarstan SHP 3
  40 Urozjai Farm 1
  41 Ignatieva L 1
  42 Kamagurov V.P. 0
  43 Sheludko V 0
  44 Shevtsov A 0
  45 Urchukov A 0
 • 50 Horse Owner Points
  1 Karmel de Faust Bukhtoyarov V 1373
  2 Dubai Heros Mordukhovich E 378
  3 Benedick Bukhtoyarov V 370
  4 Grand Ecran Chakshov D 254
  5 Moabit Giniyatullin S.Sh. Stud 198
  6 Aising Giniyatullin S.Sh. Stud 182
  7 Vasilij Tersk Stud 148
  8 Mudrec Kondrashov Y 121
  9 Dilijans W'rsan Stud 110
  10 Bern Giniyatullin S.Sh. Stud 104
  11 Dahess private abroad 103
  12 Cambrydge private abroad 99
  13 Zakbar Giniyatullin S.Sh. Stud 98
  14 Magic Power privat abroad 98
  15 Senjermen Kentavr Stud 97
  16 Munjiz private abroad 93
  17 Nash privat abroad 87
  18 Armagedon Sagemueller K 70
  19 Pegasus Ermolov S 70
  20 Mahabb 65
  21 Asmur Urozjai Farm 54
  22 Nonet Tersk Stud 51
  23 Banzai private in country 50
  24 No Risk Al Maury 47
  25 Folastello PY Mordukhovich E 46
  26 Takador Bukhtoyarov V 43
  27 Madiar Tersk Stud 42
  28 Dostatok W'rsan Stud 41
  29 Dhobiani al Mels Karaev M 37
  30 Valentino G privat abroad 33
  31 Abzats private in country 27
  32 Kurier Tersk Stud 24
  33 Marcipan Tersk Stud 22
  34 Blagodarniy Kurasov V 22
  35 Teddi private in country 22
  36 Mongrant Belov Stud 20
  37 Stendal Ermolov S 19
  38 Bankir Segiev Farm 18
  39 Pobratim Homenko A 17
  40 Totti Afaunov M 17
  41 Deputat private in country 15
  42 Gandbol Zakirov R 14
  43 Danakor Timchenko Farm 12
  44 Bobrik Segiev Farm 7
  45 Dailer Sagemueller K 6
  46 Bramin private in country 6
  47 Turin privat abroad 6
  48 Kanion Belov Stud 6
  49 Vestnik Abhazava B 5
  50 Sunrise Tersk Kulov V 4