Language: RU | EN

Rating

Date from
Date to
Sex
StB registration


 • 50 Horse Trainer Owner Points Total prize
  1 Legioner Yurchenko A Bukhtoyarov V 224 1 288 700
  2 Blok Abregov A Khasanova S 193 712 900
  3 Cranberry Yurchenko A Bukhtoyarov V 180 497 500
  4 Smerch Bochkalov V Markaryan B 172 253 600
  5 Poker Podkuiko A Bukhtoyarov V 172 560 000
  6 Bronx Podkuiko A Bukhtoyarov V 164 169 500
  7 Kamal Kavkaz Kobylinskaia L Sagemueller K 159 547 750
  8 Akkerland Bayramkulov M Mordukhovich E 159 1 449 025
  9 Welt Tersk Vasilenko V Tersk Stud 145 341 994
  10 Kapitan Flint Samohina O Chuev S 141 213 600
  11 Dinamika Yurchenko A Bukhtoyarov V 138 346 250
  12 Programist Kondrashov A Kondrashov Y 136 78 300
  13 Saahar Bayramkulov M Mordukhovich E 135 213 700
  14 Didan Kulinich V Mozuliaka S 132 98 100
  15 Great Viktor Kappushev S Bukhtoyarov V 127 704 000
  16 Vipassana Siver Haturcieva A Ermolov S 125 670 000
  17 Prescott Kondrashov A Kondrashov Y 119 72 820
  18 Memoralia Podkuiko A Bukhtoyarov V 115 211 400
  19 Gelika Kulinich V Mozuliaka S 115 121 300
  20 Seiful Muluk Szelągowska N Hahalev R 114 587 947
  21 Harakan Bayramkulov M Mordukhovich E 114 282 640
  22 Maikan Kondrashov A Kondrashov Y 113 46 940
  23 Molnia Tersk Vasilenko V Tersk Stud 113 76 500
  24 Nord Fox Tersk Vasilenko V Tersk Stud 112 183 800
  25 Titan Kavkaz Samohina O Andruhaev B 111 119 500
  26 Kadril Tersk Vasilenko V Tersk Stud 109 142 100
  27 Djurana Kulinich V Mozuliaka S 108 197 700
  28 Trivia Rudik S Mokov A 107 54 000
  29 Darek Kulinich V Mozuliaka S 106 58 000
  30 Nevada Tersk Vasilenko V Tersk Stud 105 55 000
  31 Savan Mihayluk V Talaschenko Y 105 36 300
  32 Akkord Tersk Vasilenko V Tersk Stud 101 126 500
  33 Molnienosnaia Avramenko D Tersk Stud 100 92 160
  34 Prost Podkuiko A Bukhtoyarov V 100 54 200
  35 Kassandra Kavkaz Bayramkulov M Sagemueller K 99 156 000
  36 Stark Mindzhiya D Ashuba A 98 250 000
  37 Graf Maximus Mihayluk V Talaschenko Y 98 22 040
  38 Glubina Chuksin V Samovolov stud 96 150 000
  39 Vencenosniy Mihayluk V Talaschenko Y 96 29 700
  40 Pokhvalnaya Kondrashov A Kondrashov Y 95 68 500
  41 Vlast Dubaia Vasilenko V Tersk Stud 95 180 120
  42 Njard Tersk Vasilenko V Tersk Stud 94 163 284
  43 Nirion Tersk Karachiev D Karachiev G 94 32 180
  44 Apsny Lady Mihaylenko A Pachaliya A 93 80 250
  45 Damask Kavkaz Vorokov A Kumykov K 92 41 320
  46 Emir EM Bayramkulov M Mordukhovich E 88 54 000
  47 Prometey Tersk Avramenko D Tersk Stud 88 0
  48 Mamir-Sul Pshukov I Akhaev S 88 76 400
  49 Dragon Fly Tersk Bayramkulov M Mordukhovich E 88 16 400
  50 Driopa Kulinich V Mozuliaka S 87 97 050
 • 50 Trainer Points Total prize
  1 Vasilenko V 582 1 527 270
  2 Bayramkulov M 472 2 716 500
  3 Yurchenko A 391 2 150 450
  4 Podkuiko A 365 1 003 500
  5 Kondrashov A 273 275 260
  6 Avramenko D 248 325 482
  7 Kulinich V 233 515 150
  8 Mihayluk V 227 174 230
  9 Bochkalov V 178 298 260
  10 Samohina O 167 372 600
  11 Chuksin V 140 283 500
  12 Grigorov I 116 159 640
  13 Semenov S 110 226 800
  14 Pshizov A 109 448 500
  15 Mindzhiya D 96 299 500
  16 Kappushev S 77 704 000
  17 Kulinich V 75 98 100
  18 Derov A 69 163 240
  19 Haturcieva A 67 571 000
  20 Szelągowska N 64 587 947
  21 Pshukov I 52 85 040
  22 Abregov A 51 289 400
  23 Rudik S 49 54 000
  24 Chernetsov V 49 196 000
  25 Yurchenko V 47 124 500
  26 Bekanov A 44 33 800
  27 Karachiev D 44 32 180
  28 Mihaylenko A 43 80 250
  29 Vorokov A 42 41 320
  30 Belov M 40 45 000
  31 Sergeev V 39 85 008
  32 Rogozenko S 35 10 000
  33 Kardanov V 29 7 800
  34 Hrusheva A 29 13 000
  35 Abdulgamidov S 28 22 500
  36 Suvorov I 23 30 000
  37 Al Alawi H 23 0
  38 Kobalian G 21 0
  39 Perishkov I 19 20 000
  40 Cukanova L 16 0
  41 Storcheus V 15 22 500
  42 Suntsov P 13 7 500
  43 Karachiev D 12 11 900
  44 Kurbanmagometov S 7 0
  45 Semeyonov R 7 0
  46 Garbuzov E 6 15 000
  47 Fakhrutdinov N 6 5 000
  48 Kopytko V 5 5 000
  49 Malysheva A 5 0
  50 Usmanov L 4 5 000
 • 50 Owner Points Total prize
  1 Tersk Stud 947 2 012 392
  2 Bukhtoyarov V 862 3 919 950
  3 Mordukhovich E 459 2 583 740
  4 Mozuliaka S 308 613 250
  5 Kondrashov Y 263 266 560
  6 Talaschenko Y 223 172 230
  7 Markaryan B 166 289 300
  8 Khasanova S 143 712 900
  9 Samovolov stud 140 283 500
  10 Chakshov D 109 222 800
  11 Ashuba A 96 299 500
  12 Chuev S 91 213 600
  13 Ermolov S 86 696 000
  14 Hahalev R 61 587 947
  15 Andruhaev B 61 119 500
  16 Sagemueller K 59 164 700
  17 Mokov A 57 54 000
  18 Karachiev G 56 44 080
  19 Bekanov A 44 33 800
  20 Kumykov K 42 41 320
  21 39 85 008
  22 Akhaev S 38 76 400
  23 Pachaliya A 37 66 750
  24 Konyaev V 36 18 600
  25 Volkova A 35 45 000
  26 Belov Stud 33 40 500
  27 Morozov I 33 140 000
  28 Haturcieva A 30 71 000
  29 Abhazava B 26 5 000
  30 Ali bin Haidar S 23 0
  31 Suvorov B 23 30 000
  32 Samara Stud 21 0
  33 Aidarov A 21 7 800
  34 Yurchenko V 21 44 500
  35 Amarsaikhan B 17 22 500
  36 Blimgotov M 17 25 000
  37 Samokhina O 15 39 500
  38 Pshukov I 14 8 640
  39 Giniyatullin S.Sh. Stud 13 7 500
  40 Murashkin V 11 0
  41 Rudenko G 9 5 000
  42 Urozjai Farm 8 20 000
  43 Pleskanovskiy A 7 0
  44 Kochomanov N 7 0
  45 Fakhrutdinov N 6 5 000
  46 Shevtsov A 6 15 000
  47 Alan Stud 6 13 500
  48 Kondratieva E 5 0
  49 Zharina L 5 0
  50 Protsenko N 5 5 000
 • 45 Breeder Points
  1 Tersk Stud 960
  2 Bukhtoyarov V 737
  3 Belov Stud 346
  4 315
  5 Sagemueller K 301
  6 Kondrashov Y 295
  7 Samovolov Stud 288
  8 Markaryan B 195
  9 Talashenko Y 177
  10 Kurasov V 141
  11 Ermolov S 107
  12 Chakshov D 91
  13 Kirilenko A 91
  14 Mandore Stud 85
  15 Afaunov M 62
  16 Hahalev R 61
  17 Mordukhovich E 54
  18 Serdukov Farm 52
  19 Bekanov A 44
  20 Alan Stud 43
  21 Sergeev Stud Farm 39
  22 Kulov V 38
  23 Morozov I 38
  24 Konyaev V 36
  25 Giniyatullin S.Sh. Stud 36
  26 Petina E 35
  27 Shevtsov S 35
  28 Garanina D 30
  29 Veles Stud 23
  30 Zakirov R 22
  31 Shokan A 21
  32 Karachiev M 12
  33 Murashkin V 11
  34 Urozjai Farm 8
  35 Kochomanov N 7
  36 Pleskanovskiy A 7
  37 Ignatieva L 6
  38 Shevtsov A 6
  39 Usmanov L 4
  40 Bochkarev I 4
  41 Ledenev A 3
  42 Timchenko Farm 3
  43 Hasnullin M 0
  44 Filippov M 0
  45 Equiline Stud (ex Lada Konsul)
 • 50 Horse Owner Points
  1 Karmel de Faust Bukhtoyarov V 944
  2 Benedick Bukhtoyarov V 250
  3 Dubai Heros Mordukhovich E 214
  4 Caprior Du Pouy Giniyatullin S.Sh. Stud 208
  5 Dhobiani al Mels Karaev M 204
  6 Magic Power privat abroad 200
  7 Folastello PY Mordukhovich E 175
  8 Sunrise Tersk Kulov V 165
  9 Nash privat abroad 151
  10 Danakor Timchenko Farm 140
  11 Vasilij Tersk Stud 132
  12 Mudrec Kondrashov Y 131
  13 General 109
  14 Senjermen Kentavr Stud 107
  15 Maximus d`Alep Mordukhovich E 95
  16 Valentino G privat abroad 95
  17 Pegasus Ermolov S 90
  18 Dahess private abroad 87
  19 Nizam 85
  20 Dostatok W'rsan Stud 79
  21 Mahabb 77
  22 Zakbar Giniyatullin S.Sh. Stud 74
  23 Madiar Tersk Stud 70
  24 Teddi private in country 69
  25 Munjiz private abroad 65
  26 Aising Giniyatullin S.Sh. Stud 61
  27 Arbat Tsitadel Derbent company 59
  28 Vestnik Abhazava B 57
  29 Kurier Tersk Stud 57
  30 Pit Charli Tersk Amarsaikhan B 48
  31 Mongol Sagemueller K 47
  32 Nonet Tersk Stud 46
  33 Bobrik Segiev Farm 39
  34 Garus Inalov R 38
  35 Banzai private in country 36
  36 Bagrein Sagemueller K 36
  37 Prapor private in country 35
  38 Diomed Chakshov D 30
  39 Neptun Ermolov S 24
  40 Totti Afaunov M 23
  41 Gandbol Zakirov R 22
  42 Deputat private in country 20
  43 Grand Ecran Chakshov D 19
  44 Armagedon Sagemueller K 18
  45 Marcipan Tersk Stud 18
  46 Blagodarniy Kurasov V 17
  47 Gdansk Samovolov stud 14
  48 Gandagar Murashkin V 11
  49 Takador Bukhtoyarov V 11
  50 Bern Giniyatullin S.Sh. Stud 11