Rating • 50 Horse Trainer Owner Points Total prize
  1 Seiful Muluk Kopytko V Hahalev R 179 1 326 700
  2 Pancer Faust Yurchenko V Bukhtoyarov V 175 500 900
  3 Toscanella Yurchenko V Bukhtoyarov V 174 561 300
  4 Kamal Kavkaz Bayramkulov M Mordukhovich E 171 805 650
  5 Avonmouth Derov A Mordukhovich E 155 1 720 500
  6 Tudor Rogozenko S Abhazava B 153 1 421 000
  7 Pankration Podkuiko A Bukhtoyarov V 152 103 000
  8 Memoralia Podkuiko A Bukhtoyarov V 147 128 700
  9 Kladenec Tersk Derov A Mordukhovich E 142 394 500
  10 Dubai Sapsan Derov A Morozov I 141 601 000
  11 Programist Kondrashov A Kondrashov Y 137 60 600
  12 Pro E Contra Podkuiko A Bukhtoyarov V 135 233 800
  13 Zabava Tersk Vasilenko V Tersk Stud 135 41 000
  14 Vipassana Siver Bedoev K Ermolov S 134 106 520
  15 Kavaler Kavkaz Samohina O Andruhaev B 132 272 700
  16 Bronx Podkuiko A Bukhtoyarov V 130 85 000
  17 Cranberry Yurchenko A Bukhtoyarov V 126 203 000
  18 Great Viktor Kappushev S Bukhtoyarov V 126 93 200
  19 War Blade Podkuiko A Bukhtoyarov V 121 43 900
  20 Dama Tref Tersk Vasilenko V Tersk Stud 121 56 580
  21 Konrosso Cukanova L Bochkaryov I 120 51 000
  22 Taya Rogozenko S Abhazava B 118 124 000
  23 Peremeria Semenov S Tsihankova T 113 142 400
  24 Entuziast EM Derov A Mordukhovich E 112 52 500
  25 Priisk Kondrashov A Kondrashov Y 111 17 092
  26 Bereginia Suvorov I Suvorov B.M. 110 41 000
  27 Poker Podkuiko A Bukhtoyarov V 110 80 900
  28 Prometey Tersk Avramenko D Tersk Stud 106 250 577
  29 Legioner Yurchenko V Bukhtoyarov V 105 194 000
  30 Kvant Tersk Avramenko D Tersk Stud 102 70 586
  31 Infant Semenov S Chakshov D 102 44 500
  32 Proza Kavkaz Alberdiev A Shokan A 101 51 500
  33 Titan Kavkaz Samohina O Andruhaev B 101 41 000
  34 Dairon de Faust Cukanova L Shevtsov A 97 33 000
  35 Topaz Tersk Vasilenko V Tersk Stud 97 4 480
  36 Kudesnica Tersk Vasilenko V Tersk Stud 97 32 600
  37 Vlast Dubaia Vasilenko V Tersk Stud 97 0
  38 May-Bey Strel'tsova D Kamaev R 96 35 000
  39 Harakan Derov A Mordukhovich E 94 304 000
  40 Samarkand Mihayluk V Talaschenko Y 94 89 530
  41 Povelitel AST Bochkalov V Konyaev V 93 21 600
  42 Svetlica Tersk Avramenko D Tersk Stud 93 237 009
  43 Nastoichiviy AST Bochkalov V Konyaev V 93 8 400
  44 Gaubica Chuksin V Samovolov stud 92 53 500
  45 Moabitka Suvorov I Suvorov B 91 31 000
  46 Kapitan Flint Samohina O Chuev S 90 51 000
  47 Irbis Semenov S Chakshov D 90 64 000
  48 Barboxin SER Sergeev V 87 168 500
  49 Nevada Tersk Vasilenko V Tersk Stud 87 38 000
  50 No Problem Tutukova Y Chotchaev A 87 12 800
 • 46 Trainer Points Total prize
  1 Podkuiko A 629 810 750
  2 Vasilenko V 594 701 756
  3 Yurchenko V 527 2 416 200
  4 Derov A 397 3 072 500
  5 Rogozenko S 247 1 639 000
  6 Avramenko D 234 709 762
  7 Semenov S 191 285 100
  8 Kondrashov A 185 172 192
  9 Samohina O 173 364 700
  10 Bochkalov V 138 75 870
  11 Cukanova L 130 99 000
  12 Kopytko V 129 1 326 700
  13 Bayramkulov M 121 805 650
  14 Mihayluk V 115 92 890
  15 Suvorov I 101 72 000
  16 Pshizov A 94 102 000
  17 Abdulgamidov S 93 53 170
  18 Bedoev K 81 106 520
  19 Kappushev S 76 93 200
  20 Sergeev V 54 178 500
  21 Alberdiev A 51 51 500
  22 Strel'tsova D 46 35 000
  23 Kobalian G 38 59 500
  24 Tutukova Y 37 12 800
  25 Sampilon A 36 14 500
  26 Grigorov I 29 73 540
  27 Chuksin V 27 50 500
  28 Semeyonov R 24 29 240
  29 Kardanov V 22 18 000
  30 Usmanov L 19 7 000
  31 Yurchenko A 17 35 000
  32 Suntsov P 16 25 500
  33 Al Alawi H 16 0
  34 Perishkov I 16 57 500
  35 Mironov B 7 8 000
  36 Vorokov A 7 25 000
  37 Bishtov A 6 0
  38 Bekanov A 6 30 000
  39 Shlinskiy D 3 12 500
  40 Arzamastseva A 3 0
  41 Belov M 1 0
  42 Garbuzov E 0 0
  43 0 0
  44 Karachiev D 0 0
  45 Ivanov S -1 0
  46 Salomennik A -5 0
 • 50 Owner Points Total prize
  1 Bukhtoyarov V 1295 3 368 630
  2 Tersk Stud 813 1 410 057
  3 Mordukhovich E 427 3 277 150
  4 Abhazava B 247 1 639 000
  5 Kondrashov Y 185 172 192
  6 Andruhaev B 133 313 700
  7 Hahalev R 130 1 326 700
  8 Chakshov D 122 132 700
  9 Morozov I 91 601 000
  10 Konyaev V 86 30 000
  11 Ermolov S 81 106 520
  12 Bochkaryov I 70 51 000
  13 Talaschenko Y 67 92 890
  14 Belov Stud 67 27 000
  15 Tsihankova T 66 149 400
  16 Suvorov B.M. 60 41 000
  17 57 181 500
  18 Shokan A 51 51 500
  19 Shevtsov A 47 33 000
  20 Kamaev R 46 35 000
  21 Amarsaikhan B 46 39 690
  22 Suvorov B 41 31 000
  23 Chuev S 40 51 000
  24 Samara Stud 38 59 500
  25 Chotchaev A 37 12 800
  26 private in country 37 36 000
  27 Khasanova S 36 66 000
  28 Markaryan B 36 45 870
  29 Sergeev V.I. 32 9 500
  30 Samovolov stud 27 50 500
  31 Zhurba O 24 45 000
  32 Mokov A 22 18 000
  33 privat abroad 20 30 000
  34 Batrukov A 20 0
  35 Usmanov L 19 7 000
  36 Urozjai Farm 17 63 000
  37 Dumanishev A 16 0
  38 Dubova D 16 25 500
  39 Ali bin Haidar S 16 0
  40 Pleskanovskiy A 13 15 000
  41 7 8 000
  42 Kumykov K 7 25 000
  43 Bekanov A 6 30 000
  44 Botashev D 6 2 240
  45 Khuako A 6 0
  46 Shevtsov S 3 3 000
  47 Murashkin V 2 7 000
  48 Kazakov N 1 2 000
  49 Sheludko V 0 0
  50 Karachiev G 0 0
 • 39 Breeder Points
  1 Bukhtoyarov V 1168
  2 Tersk Stud 824
  3 335
  4 Sagemueller K 312
  5 Afaunov M 220
  6 Giniyatullin S.Sh. Stud 210
  7 Kondrashov Y 185
  8 Samovolov Stud 148
  9 Hahalev R 130
  10 Chakshov D 125
  11 Kurasov V 98
  12 Morozov I 91
  13 Konyaev V 86
  14 Sergeev Stud Farm 86
  15 Ermolov S 81
  16 Belov Stud 73
  17 Bochkarev I 70
  18 Talashenko Y 67
  19 Mordukhovich E 62
  20 Markaryan B 58
  21 Veles Stud 53
  22 Shevtsov S 50
  23 Kirilenko A 40
  24 Samara Stud 28
  25 Zhurba O 24
  26 Zakirov R 20
  27 Usmanov L 19
  28 Dubovaia D 16
  29 Dumanishev A 16
  30 Urozjai Farm 15
  31 Equiline Stud (ex Lada Konsul) 9
  32 Bekanov A 6
  33 Saint Faust Stud 3
  34 Murashkin V 2
  35 Ignatieva L 1
  36 Sheludko V 0
  37 Karachiev M 0
  38 Kochomanov N 0
  39 Tatarstan SHP -1
 • 50 Horse Owner Points
  1 Karmel de Faust Bukhtoyarov V 1398
  2 Dubai Heros Mordukhovich E 360
  3 Grand Ecran Chakshov D 256
  4 Benedick Bukhtoyarov V 246
  5 Vasilij Tersk Stud 186
  6 Mudrec Kondrashov Y 168
  7 Magic Power privat abroad 140
  8 Aising Giniyatullin S.Sh. Stud 113
  9 Moabit Giniyatullin S.Sh. Stud 111
  10 Munjiz private abroad 110
  11 Cambrydge private abroad 105
  12 Nash privat abroad 103
  13 Senjermen Kentavr Stud 93
  14 Zakbar Giniyatullin S.Sh. Stud 85
  15 Pegasus Ermolov S 84
  16 Nonet Tersk Stud 83
  17 Dhobiani al Mels Karaev M 77
  18 Mahabb 76
  19 Dostatok W'rsan Stud 76
  20 Bern Giniyatullin S.Sh. Stud 73
  21 Asmur Urozjai Farm 73
  22 Armagedon Sagemueller K 60
  23 Banzai private in country 60
  24 Dahess private abroad 60
  25 Folastello PY Mordukhovich E 58
  26 Madiar Tersk Stud 56
  27 Takador Bukhtoyarov V 38
  28 Bobrik Segiev Farm 37
  29 No Risk Al Maury 37
  30 Dilijans W'rsan Stud 32
  31 Bankir Segiev Farm 32
  32 Valentino G privat abroad 28
  33 Kurier Tersk Stud 24
  34 Vestnik Abhazava B 22
  35 Teddi private in country 22
  36 Mongrant Belov Stud 20
  37 Gandbol Zakirov R 20
  38 Totti Afaunov M 17
  39 Pobratim Homenko A 17
  40 Stendal Ermolov S 16
  41 Abzats private in country 16
  42 Danakor Timchenko Farm 15
  43 Kanion 6
  44 Gusliar Arzimanov A 6
  45 Blagodarniy Kurasov V 6
  46 Sunrise Tersk Kulov V 4
  47 Negus Samovolov stud 3
  48 Njewman private abroad 3
  49 Meneg 3
  50 Gandagar Murashkin V 2