Rating • 50 Horse Trainer Owner Points Total prize
  1 Legioner Yurchenko A Bukhtoyarov V 222 1 324 700
  2 Blok Abregov A Khasanova S 192 758 900
  3 Poker Podkuiko A Bukhtoyarov V 172 560 000
  4 Seiful Muluk Szelągowska N Hahalev R 170 1 042 247
  5 Smerch Bochkalov V Markaryan B 169 267 100
  6 Cranberry Yurchenko A Bukhtoyarov V 169 486 500
  7 Akkerland Bayramkulov M Mordukhovich E 159 1 449 025
  8 Kamal Kavkaz Kobylinskaia L Sagemueller K 158 551 250
  9 Dinamika Yurchenko A Bukhtoyarov V 154 386 250
  10 Bronx Podkuiko A Bukhtoyarov V 149 156 000
  11 Welt Tersk Vasilenko V Tersk Stud 140 337 000
  12 Kapitan Flint Samohina O Chuev S 138 213 600
  13 Programist Kondrashov A Kondrashov Y 136 78 300
  14 Saahar Bayramkulov M Mordukhovich E 135 213 700
  15 Great Victor Kappushev S Bukhtoyarov V 127 704 000
  16 Didan Kulinich V Mozuliaka S 125 98 100
  17 Vipassana Siver Haturcieva A Ermolov S 125 670 000
  18 Harakan Bayramkulov M Sagemueller K 121 293 140
  19 Nord Fox Tersk Vasilenko V Tersk Stud 119 197 300
  20 Prescott Kondrashov A Kondrashov Y 119 72 820
  21 Memoralia Podkuiko A Bukhtoyarov V 115 211 400
  22 Gelika Kulinich V Mozuliaka S 115 121 300
  23 Maikan Kondrashov A Kondrashov Y 113 46 940
  24 Molnia Tersk Vasilenko V Tersk Stud 113 76 500
  25 Kadril Tersk Vasilenko V Tersk Stud 109 142 100
  26 Savan Mihayluk V Talaschenko Y 108 36 300
  27 Djurana Kulinich V Mozuliaka S 108 197 700
  28 Darek Kulinich V Mozuliaka S 106 58 000
  29 Akkord Tersk Vasilenko V Tersk Stud 101 126 500
  30 Nevada Tersk Vasilenko V Tersk Stud 101 55 000
  31 Molnienosnaia Avramenko D Tersk Stud 100 92 160
  32 Prost Podkuiko A Bukhtoyarov V 100 54 200
  33 Trivia Rudik S Mokov A 99 54 000
  34 Kassandra Kavkaz Bayramkulov M Sagemueller K 99 156 000
  35 Stark Mindzhiya D Ashuba A 98 250 000
  36 Graf Maximus Mihayluk V Talaschenko Y 98 22 040
  37 Vencenosniy Mihayluk V Talaschenko Y 97 29 700
  38 Nirion Tersk Karachiev D Karachiev G 97 32 180
  39 Bereginia Suvorov I Suvorov B 96 42 600
  40 Glubina Chuksin V Samovolov stud 96 150 000
  41 Apsny Lady Mihaylenko A Pachaliya A 93 80 250
  42 Vlast Dubaia Vasilenko V Tersk Stud 93 180 120
  43 Damask Kavkaz Vorokov A Kumykov K 92 25 320
  44 Titan Kavkaz Samohina O Andruhaev B 91 98 500
  45 Pochet Suntsov P Giniyatullin S.Sh. Stud 90 19 500
  46 Dragon Fly Tersk Bayramkulov M Mordukhovich E 88 16 400
  47 Mamir-Sul Pshukov I Akhaev S 88 76 400
  48 Driopa Kulinich V Mozuliaka S 87 97 050
  49 Francia Tersk Vasilenko V Tersk Stud 86 100 150
  50 Princessa Maximus Mihayluk V Talaschenko Y 86 64 300
 • 50 Trainer Points Total prize
  1 Vasilenko V 565 1 490 770
  2 Bayramkulov M 468 2 713 000
  3 Yurchenko A 409 2 215 450
  4 Podkuiko A 336 981 600
  5 Kondrashov A 259 225 260
  6 Kulinich V 233 515 150
  7 Mihayluk V 231 174 230
  8 Avramenko D 215 256 150
  9 Bochkalov V 168 306 160
  10 Samohina O 155 363 600
  11 Semenov S 146 244 600
  12 Chuksin V 140 283 500
  13 Szelągowska N 120 1 042 247
  14 Grigorov I 116 159 640
  15 Mindzhiya D 109 319 500
  16 Pshizov A 98 434 500
  17 Kappushev S 77 704 000
  18 Kulinich V 75 98 100
  19 Derov A 69 163 240
  20 Haturcieva A 67 571 000
  21 Abregov A 61 349 400
  22 Pshukov I 52 85 040
  23 Rudik S 49 54 000
  24 Chernetsov V 49 196 000
  25 Karachiev D 47 32 180
  26 Suvorov I 46 42 600
  27 Bekanov A 44 33 800
  28 Mihaylenko A 43 80 250
  29 Vorokov A 42 25 320
  30 Suntsov P 40 19 500
  31 Belov M 40 45 000
  32 Sergeev V 39 31 000
  33 Rogozenko S 36 10 000
  34 Hrusheva A 34 20 000
  35 Storcheus V 27 30 500
  36 Kobalian G 21 0
  37 Kardanov V 21 7 800
  38 Yurchenko V 21 44 500
  39 Cukanova L 16 0
  40 Perishkov I 14 0
  41 Karachiev D 12 11 900
  42 Kobylinskaia L 10 17 500
  43 Ruhtin R 9 3 000
  44 Kurbanmagometov S 7 0
  45 Al Alawi H 7 0
  46 Fakhrutdinov N 7 7 400
  47 Garbuzov E 6 15 000
  48 Malysheva A 5 0
  49 Kopytko V 5 5 000
  50 Usmanov L 4 5 000
 • 50 Owner Points Total prize
  1 Tersk Stud 879 1 864 810
  2 Bukhtoyarov V 808 3 883 050
  3 Mordukhovich E 455 2 580 240
  4 Mozuliaka S 308 613 250
  5 Kondrashov Y 249 216 560
  6 Talaschenko Y 227 172 230
  7 Markaryan B 163 302 800
  8 Chakshov D 145 240 600
  9 Khasanova S 142 758 900
  10 Samovolov stud 140 283 500
  11 Hahalev R 117 1 042 247
  12 Ashuba A 109 319 500
  13 Chuev S 88 213 600
  14 Ermolov S 86 696 000
  15 Sagemueller K 69 182 200
  16 Karachiev G 59 44 080
  17 Mokov A 49 54 000
  18 Suvorov B 46 42 600
  19 Bekanov A 44 33 800
  20 Belov Stud 44 48 500
  21 Kumykov K 42 25 320
  22 Andruhaev B 41 98 500
  23 Giniyatullin S.Sh. Stud 40 19 500
  24 39 31 000
  25 Akhaev S 38 76 400
  26 Pachaliya A 37 66 750
  27 Volkova A 35 45 000
  28 Konyaev V 34 20 000
  29 Morozov I 33 140 000
  30 Haturcieva A 30 71 000
  31 Abhazava B 27 5 000
  32 Samokhina O 26 51 500
  33 Samara Stud 21 0
  34 Shokan A 21 44 500
  35 Aidarov A 21 7 800
  36 Blimgotov M 17 25 000
  37 Pshukov I 14 8 640
  38 Murashkin V 11 0
  39 privat abroad 11 25 250
  40 Batdalov Farm 9 3 000
  41 Rudenko G 9 5 000
  42 Ali bin Haidar S 7 0
  43 Fakhrutdinov N 7 7 400
  44 Pleskanovskiy A 7 0
  45 Kochomanov N 7 0
  46 private in country 6 16 500
  47 Shevtsov A 6 15 000
  48 Alan Stud 6 13 500
  49 Kondratieva E 5 0
  50 Zharina L 5 0
 • 45 Breeder Points
  1 Tersk Stud 915
  2 Bukhtoyarov V 743
  3 Belov Stud 357
  4 Sagemueller K 291
  5 Samovolov Stud 287
  6 Kondrashov Y 282
  7 Markaryan B 192
  8 Talashenko Y 180
  9 180
  10 Mandore Stud 150
  11 Kurasov V 140
  12 Hahalev R 117
  13 Chakshov D 117
  14 Ermolov S 107
  15 Kirilenko A 88
  16 Giniyatullin S.Sh. Stud 86
  17 Serdukov Farm (ex Kentavr Stud) 65
  18 Afaunov M 54
  19 Mordukhovich E 54
  20 Shevtsov S 45
  21 Bekanov A 44
  22 Alan Stud 43
  23 Sergeev Stud Farm 39
  24 Kulov V 38
  25 Morozov I 38
  26 Petina E 35
  27 Konyaev V 34
  28 Garanina D 30
  29 Zakirov R 22
  30 Shokan A 21
  31 Karachiev M 12
  32 Murashkin V 11
  33 Hasnullin M 9
  34 Veles Stud 7
  35 Ignatieva L 7
  36 Kochomanov N 7
  37 Pleskanovskiy A 7
  38 Shevtsov A 6
  39 Usmanov L 4
  40 Bochkarev I 4
  41 Ledenev A 3
  42 Timchenko Farm 3
  43 Urozjai Farm 3
  44 Filippov M 0
  45 Equiline Stud (ex Lada Konsul)
 • 50 Horse Owner Points
  1 Karmel de Faust Bukhtoyarov V 949
  2 Benedick Bukhtoyarov V 235
  3 Caprior Du Pouy Giniyatullin S.Sh. Stud 217
  4 Dubai Heros Mordukhovich E 210
  5 Magic Power privat abroad 193
  6 Dhobiani al Mels Karaev M 187
  7 Folastello PY privat abroad 182
  8 Sunrise Tersk Kulov V 165
  9 Nash privat abroad 151
  10 Danakor Timchenko Farm 133
  11 Vasilij Tersk Stud 130
  12 Senjermen privat abroad 123
  13 Mudrec Kondrashov Y 117
  14 General 109
  15 Maximus d`Alep Mordukhovich E 95
  16 Pegasus Ermolov S 90
  17 Valentino G privat abroad 90
  18 Banzai private in country 86
  19 Nizam 85
  20 Dahess private abroad 78
  21 Mahabb 77
  22 Zakbar Giniyatullin S.Sh. Stud 74
  23 Teddi private in country 69
  24 Munjiz private abroad 65
  25 Dostatok W'rsan Stud 64
  26 Aising Giniyatullin S.Sh. Stud 61
  27 Arbat Tsitadel Derbent company 59
  28 Mongol Sagemueller K 58
  29 Kurier Tersk Stud 57
  30 Madiar Tersk Stud 55
  31 Pit Charli Tersk Amarsaikhan B 54
  32 Vestnik Abhazava B 49
  33 Bobrik Segiev Farm 39
  34 Grand Ecran Chakshov D 38
  35 Garus Inalov R 38
  36 Nonet Tersk Stud 37
  37 Bagrein Sagemueller K 36
  38 Prapor private in country 35
  39 Armagedon Sagemueller K 35
  40 Diomed Chakshov D 30
  41 Neptun Ermolov S 24
  42 Totti Afaunov M 24
  43 Gandbol Zakirov R 22
  44 Deputat private in country 20
  45 Marcipan Tersk Stud 18
  46 Blagodarniy Kurasov V 17
  47 Gdansk Samovolov stud 14
  48 Bern Giniyatullin S.Sh. Stud 11
  49 Gandagar Murashkin V 11
  50 Podium private in country 9