Rating • 50 Horse Trainer Owner Points
  1 Malinoviy Zvon Pshizov A Karakotov M 200
  2 Pavlodar Povoyko V Kentavr Stud 191
  3 Beikona Usmanov L Usmanov L 167
  4 Daiga Kulinich V Eclipce Stud 162
  5 Velza Pshizov A Aibazov M 160
  6 Karmelina Neumyvakin E Samovolov stud 156
  7 Pythagora Giniyatullin F Giniyatullin S.Sh. Farm 151
  8 Faucon du Loup Bayramkulov M Karaev M 151
  9 Avonmouth Derov A Mordukhovich E 148
  10 Gubernator Yurchenko V Samovolov stud 147
  11 Balagur Samohina O Kazakov Stud 142
  12 Ceylon (Tedjei) Kappushev S Bukhtoyarov V 142
  13 Tutti Frutti Tersk Vasilenko V Tersk Stud 140
  14 Nonet Bayramkulov M Tersk Stud 140
  15 Molnienosny Kopytko V Kurasov V 139
  16 Pasha Giniyatullin S Giniyatullin S.Sh. Farm 139
  17 Makfara Giniyatullin S Giniyatullin S.Sh. Farm 136
  18 Mascate Derov A Mordukhovich E 133
  19 Donna Mary Mihayluk V Belov breeding farm 129
  20 Gordenia Kobalian G Zhurba O 128
  21 Tatarin Usmanov L Usmanov L 126
  22 Arabskaia Koroleva Ruhtin R Aibazov M 125
  23 Gradinka Giniyatullin F Giniyatullin S.Sh. Farm 124
  24 Volnyi Faust (Prince Faust) Neumyvakin E Bukhtoyarov V 124
  25 Dobrotnaya Kulinich V Eclipce Stud 122
  26 Plezara Giniyatullin S Giniyatullin S.Sh. Farm 121
  27 Vebster Usmanov L Usmanov L 118
  28 Vampirus Ushakov N Urozjai Farm 117
  29 Palm Giniyatullin F Giniyatullin S.Sh. Farm 116
  30 Primeta Kondrashov A Kondrashov Y 115
  31 Gidon Silkin N Samovolov stud 115
  32 Pressa Kavkaz Bayramkulov M Sagemueller K 114
  33 Zeniatta Kobalian G Zhurba O 111
  34 Askhad Neumyvakin E Bukhtoyarov V 109
  35 Tudor Mindzhiya D Afaunov M 108
  36 Katrusia Ruhtin R HRS Aktay 107
  37 Avard Chomaev A Loiko V 107
  38 Salvador Mihayluk V Kentavr Stud 106
  39 Adash Nieora-Tchkuaseli A Veles Stud 106
  40 Sakmagon Tersk Avramenko D Tersk Stud 106
  41 Sarmat Silkin N Samovolov stud 105
  42 Dmitry Donskoy Cukanova L Lupak O 105
  43 Nevill Garbuzov E Kurasov V 105
  44 Prodigy Siver Sokolovsky Y Sokolovskii S 103
  45 Fast Spring Neumyvakin E Bukhtoyarov V 102
  46 Abu Sakhib Neumyvakin E Bukhtoyarov V 101
  47 Pier Mary Bochkalov A Belov breeding farm 99
  48 Princessa Mari Shlinskiy D Belov breeding farm 99
  49 Berest Gavras A Kamagurov company 98
  50 Batenisa Zhorobaev Z 97
 • 50 Trainer Points
  1 Neumyvakin E 434
  2 Bayramkulov M 390
  3 Vasilenko V 348
  4 Giniyatullin F 322
  5 Usmanov L 310
  6 Pshizov A 260
  7 Giniyatullin S 255
  8 Derov A 228
  9 Mihayluk V 203
  10 Kulinich V 190
  11 Kobalian G 184
  12 Samohina O 171
  13 Avramenko D 143
  14 Povoyko V 141
  15 Ruhtin R 132
  16 Silkin N 120
  17 Zhorobaev Z 118
  18 114
  19 Yurchenko V 106
  20 Chuksin V 106
  21 Grigorov I 104
  22 Kopytko V 99
  23 Kobylinskaia L 98
  24 Kappushev S 92
  25 Kondrashov A 85
  26 Gavras A 78
  27 Semenov S 76
  28 Kurzhev A 76
  29 Sokolovsky Y 71
  30 Shlinskiy D 70
  31 Cukanova L 69
  32 Ushakov N 67
  33 Bochkalov A 59
  34 Nieora-Tchkuaseli A 59
  35 Mindzhiya D 58
  36 Chomaev A 57
  37 Garbuzov E 55
  38 Mihaylyuk A 50
  39 Lyahov A 39
  40 Kozemaslov V 38
  41 Semenov S 35
  42 Litovko V 32
  43 Uzdeniv H 27
  44 Mardanov D 26
  45 Belikov V 26
  46 Bochkalov V 25
  47 Kulinich U 24
  48 Barabashev V 22
  49 Pashkova O 22
  50 Eremin V 18
 • 50 Owner Points
  1 Tersk Stud 697
  2 Giniyatullin S.Sh. Farm 599
  3 Bukhtoyarov V 420
  4 Samovolov stud 407
  5 Kentavr Stud 323
  6 Usmanov L 310
  7 Belov breeding farm 275
  8 Mordukhovich E 228
  9 Aibazov M 185
  10 Zhurba O 184
  11 Eclipce Stud 184
  12 Veles Stud 152
  13 Karakotov M 150
  14 Karaev M 146
  15 Kurasov V 144
  16 Sagemueller K 137
  17 98
  18 Kondrashov Y 96
  19 Chakshov D 93
  20 Kazakov Stud 92
  21 Ermolov S 82
  22 Kamagurov company 78
  23 Afaunov M 68
  24 Kovcheg Stud 68
  25 Urozjai Farm 67
  26 Loiko V 57
  27 HRS Aktay 57
  28 Lupak O 55
  29 Sokolovskii S 53
  30 HRS Dinamo /mr M.S.Petin 39
  31 Eroshkin A 38
  32 Shevtsov A 35
  33 private in country 33
  34 Andruhaev B 32
  35 Filimonov P 30
  36 Matvienko V 29
  37 Tsitadel Derbent company 26
  38 Chernyshev N 26
  39 Rassvet Stud 25
  40 Moskalenko E 24
  41 Filimonov V 18
  42 Bykova N 17
  43 Chotchaev A 17
  44 Pleskanovskiy A 14
  45 Urchukov A 14
  46 14
  47 lisnevich L 14
  48 12
  49 Ledenyov A 12
  50 Djatdoev N 12
 • 50 Breeder Points
  1 Tersk Stud 707
  2 Giniyatullin S.Sh. Farm 623
  3 Samovolov Stud (ex Oros) 499
  4 380
  5 Bukhtoyarov V 328
  6 Kentavr Stud 323
  7 Usmanov L 310
  8 Aibazov M 287
  9 Belov Stud 275
  10 Kazakov Stud 242
  11 Zhurba O 184
  12 Sagemueller K 169
  13 Veles Stud 152
  14 Shevtsov S 147
  15 Kurasov V 144
  16 Ermolov S 135
  17 Saphores J 101
  18 98
  19 Kondrashov Y 96
  20 Chakshov D 93
  21 Kamagurov V.P. 78
  22 Eklips Stud Farm 72
  23 Afaunov M 68
  24 Kovcheg Stud 68
  25 Urozjai Farm 67
  26 Loiko V 57
  27 Filimonov P 43
  28 Eroshkin A 38
  29 Litovko V 32
  30 Citadel Derbent JSC 26
  31 Tchernyshev N 26
  32 Samara Stud 25
  33 Bykova N 17
  34 Chotchaev A 17
  35 Pleskanovskiy A 14
  36 Urchukov A 14
  37 Lisnevich L 14
  38 Ledenev A 12
  39 Markaryan B 12
  40 Papshev D 12
  41 Lagiev A 12
  42 Uzdenov H 10
  43 Hahalev R 9
  44 Murashkin V 8
  45 Khrenovoe Stud 6
  46 Abdurakhmanov A 5
  47 Teberda stud 3
  48 Petina E 3
  49 Naib Idris Stud 2
  50 Zakirov R 1
 • 50 Horse Owner Points
  1 Magic Power Tersk Stud 879
  2 Karmel de Faust Bukhtoyarov V 592
  3 Benedick Bukhtoyarov V 532
  4 Moabit Giniyatullin S.Sh. Farm 443
  5 Dilijans W'rsan Stud 391
  6 Mombland Omet Stud 386
  7 Venzel Kentavr Stud 280
  8 Grand Ecran Mordukhovich E 254
  9 Duglas Khrenovoe Stud 236
  10 Akcent Khrenovoe Stud 234
  11 Takador Bukhtoyarov V 232
  12 Valentino G Tersk Stud 226
  13 Senjermen Tersk Stud 200
  14 Blagodarniy Tersk Stud 195
  15 Maklaud Veles Stud 186
  16 Gusliar Stavropol Stud 183
  17 Neron private abroad 163
  18 Vasilij Tersk Stud 163
  19 Bern Giniyatullin S.Sh. Farm 153
  20 Zakbar Mordukhovich E 150
  21 Turin privat abroad 149
  22 Aising Giniyatullin S.Sh. Farm 139
  23 Asmur Khrenovoe Stud 134
  24 John Veles Stud 112
  25 Dahess private abroad 101
  26 Darweesh privat abroad 101
  27 Dormane private abroad 99
  28 Dadon Khrenovoe Stud 98
  29 Cambrydge private abroad 98
  30 Nitagor W'rsan Stud 90
  31 Mongrant Belov breeding farm 89
  32 Barvinok Usmanov L 87
  33 Munjiz private abroad 83
  34 Millenium-Classik private in country 65
  35 Bramin private in country 63
  36 Mudrec Ledovskoi V 62
  37 Madiar Tersk Stud 57
  38 Deputat private in country 57
  39 Pobratim Homenko A 51
  40 Stendal Tersk Stud 48
  41 Magmal Giniyatullin S.Sh. Farm 47
  42 Gangut Samovolov stud 43
  43 Kay private in country 40
  44 39
  45 Nonius Tersk Stud 36
  46 Gostomel private in country 35
  47 Pablo Kavkaz- International Stud 34
  48 Edzhon privat abroad 28
  49 Vent Oros Stud 27
  50 Arbat Tersk Stud 26