21.07.2018 Krasnodar

 • Weather: sunny t: +29 °C wind: 5 м/с
 • Track type: dirt

4 13:15 Great Cup (Bolshoy) ex Kalinin Stakes GR I C RUS

 • Distance: 1600m.
 • Sex: m. f.
 • Age: 2
 • Prize Money: 272 000 RUB (136000-81600-54400)
Place Horse Time Breeder/Owner Jockey/Trainer Weight
5 1 Kalashnikov

chestnut, c, 2016
( Karmel de Faust – Kemchug River )

1:51:80
b: Bukhtoyarov V.
o: Bukhtoyarov V.
j: Shegushev A.
t: Yurchenko V.
57
2 2 Bobsley

bay, c, 2016
( Benedick – Barogramma )

1:52:10
b: Samovolov Stud
o: Samovolov stud
j: Kulinich Y.
t: Chuksin V.
57
4 3 Toscanella

chestnut, f, 2016
( Karmel de Faust – Tannu-Ola )

1:53:20
b: Bukhtoyarov V.
o: Bukhtoyarov V.
j: Kushubakov K.
t: Yurchenko V.
55
1 4 Karmello Kavkaz

grey, c, 2016
( Karmel de Faust – Dyuna )

1:55:70
b: Sagemueller K.
o: Andruhaev B.
j: Paduchev A.
t: Samohina O.
57
6 5 Gaubica

chestnut, f, 2016
( Benedick – Galensia )

1:56:40
b: Samovolov Stud
o: Samovolov stud
j: Kulkov S.
t: Chuksin V.
55
3 6 Djebella

chestnut, f, 2016
( Blagodarniy – Dzhes )

2:00:00
b: Belov Stud
o: Botashev D.
j: Semenov R.
t: Semeyonov R.
55

6 14:05 Krasnodar DERBY GR I A RUS

 • Distance: 2400m.
 • Sex: m. f.
 • Age: 3
 • Prize Money: 518 000 RUB (259000-129500-77700-51800)
Place Horse Time Breeder/Owner Jockey/Trainer Weight
2 1 Gobelen

chestnut, s, 2015
( Benedick – Garda )

2:54:10
b: Samovolov Stud
o: Hahalev R.
j: Shegushev A.
t: Yurchenko A.
58
8 2 Baltik Queen

chestnut, m, 2015
( Karmel de Faust – Baltia )

2:54:10
NK
b: Bukhtoyarov V.
o: Bukhtoyarov V.
j: Kappushev M.
t: Yurchenko V.
56
7 3 Gai

grey, s, 2015
( Karmel de Faust – Galensia )

2:55:40
b: Samovolov Stud
o: Abhazava B.
j: Hamizov R.
t: Mindzhiya D.
58
3 4 Prince Karmel

bay, s, 2015
( Karmel de Faust – Princessa Budur )

2:55:60
b: Storchakov P.
o: Storchakov P.
j: Boldirev G.
t: Perishkov I.
58
6 5 Vekunia

chestnut, m, 2015
( Karmel de Faust – Valba )

2:57:30
b: Samovolov Stud
o: Samovolov stud
j: Kulinich Y.
t: Chuksin V.
56
4 6 Royal Blade

bay, s, 2015
( Benedick – Volnica )

2:57:90
b: Bukhtoyarov V.
o: Bukhtoyarov V.
j: Kushubakov K.
t: Yurchenko V.
58
1 7 John Power

chestnut, s, 2015
( Magic Power – Dzhes )

2:58:40
b: Belov Stud
o: Mozuliaka S.
j: Ivanskoy A.
t: Semeyonov R.
58
5 RET Magas

chestnut, s, 2015
( Senjermen – Makhinacia )


b: Kentavr Stud
o: Abhazava B.
t: Mindzhiya D. 58

10 15:45 Ministry of Agriculture Stakes GR I B RUS

 • Distance: 3200m.
 • Sex: m. f.
 • Age: 4+
 • Prize Money: 272 000 RUB (136000-81600-54400)
Place Horse Time Breeder/Owner Jockey/Trainer Weight
6 1 Prince Faust

bay, s, 2013
( Karmel de Faust – Volnica )

4:02:90
b: Bukhtoyarov V.
o: Bukhtoyarov V.
j: Shegushev A.
t: Yurchenko V.
59
5 2 Gidon

grey, s, 2014
( Dilijans – Galensia )

4:03:20
b: Samovolov Stud
o: Samovolov stud
j: Kulinich Y.
t: Chuksin V.
59
2 3 Aliamir

chestnut, s, 2014
( Arbat – Malbina )

4:04:90
b: Citadel Derbent JSC
o: Ashumov R.
j: Hapaev A.
t: Hapaev A.
59
4 4 Kavaler Kavkaz

grey, s, 2014
( Grand Ecran – Dyuna )

4:06:50
b: Sagemueller K.
o: Andruhaev B.
j: Paduchev A.
t: Samohina O.
59
3 5 Djesar

bay, s, 2014
( Arc Kossack – Dzhes )

4:10:80
b: Belov Stud
o: Mozuliaka S.
j: Ivanskoy A.
t: Semeyonov R.
59
1 6 Viliam

grey, s, 2010
( Mishel – Vesmira )

4:11:50
b: Tchernyshev N.
o: Shevtsov A.
j: Sizhazhev R.
t: Garbuzov E.
59

Race :: top10 - 2020

10 Horse Points
1 Legioner 120
2 Cranberry 118
3 Blok 103
4 Kapitan Flint 103
5 Dinamika 100
6 Welt Tersk 96
7 Titan Kavkaz 91
8 Seiful Muluk 90
9 Gelika 88
10 Didan 86