24.09.2017 Pyatigorsk

 • Weather: cloudiness t: +11 °C
 • Track type: fiber sand

1 12:00 Race

 • Distance: 1200m.
 • Sex: m. f.
 • Age: 2
 • Prize Money: 8 000 RUB (4000-2400-1600)
 • Track Condition: GD
Place Horse Time Breeder/Owner Jockey/Trainer Weight
3 1 Gromoverjec Tersk

chestnut, c, 2015
( Grand Ecran – Makhorka )

1:33:20
b: Tersk Stud
o: Tersk Stud
j: Nekrasova N.
t: Vasilenko V.
57
1 2 Hockey Tersk

grey, c, 2015
( Dubai Heros – Pospa )

1:33:40
b: Tersk Stud
o: Tersk Stud
j: Bikbaev E.
t: Vasilenko V.
57
4 3 Teona Tersk

bay, f, 2015
( Nash – Ternia )

1:33:60
b: Tersk Stud
o: Tersk Stud
j: Bidzhiev D.
t: Vasilenko V.
55
2 ROV Karolina Tersk

chestnut, f, 2015
( Gusliar – Kastilia )


b: Tersk Stud
o: Tersk Stud
t: Grigorov I.
5 ROV Alyi Parus

chestnut, c, 2015
( Magic Power – Ayova )


b: Belov Stud
o: Belov Stud
t: Podkuiko A.

3 12:50 Autumn prize (Osenniy) GR II C RUS

 • Distance: 1400m.
 • Sex: m. f.
 • Age: 2
 • Prize Money: 25 000 RUB (12500-7500-5000)
 • Track Condition: GD
 • Started: 6
Place Horse Time Breeder/Owner Jockey/Trainer Weight
3 1 Pankration

chestnut, c, 2015
( Karmel de Faust – Pelaga )

1:39:60
b: Bukhtoyarov V.
o: Bukhtoyarov V.
j: Djanmurzaev M.
t: Podkuiko A.
57
2 2 Karfagen Tersk

chestnut, c, 2015
( Grand Ecran – Kupava )

1:43:20
b: Tersk Stud
o: Tersk Stud
j: Bikbaev E.
t: Vasilenko V.
57
6 3 Prince Karmel

bay, c, 2015
( Karmel de Faust – Princessa Budur )

1:43:40
b: Storchakov P.
o: Storchakov P.
j: Pyoruishkov I.
t: Perishkov I.
57
5 4 Zapros Tersk

chestnut, c, 2015
( Zakbar – Pomona )

1:46:60
b: Tersk Stud
o: Tersk Stud
j: Luzgin V.
t: Vasilenko V.
57
1 5 Djanay

bay, c, 2015
( Meneg – Burgundia )

1:46:80
o: Urtenov H. j: Erkenov A.
t: Erkenov A.
57
4 6 Absolwent Tersk

grey, c, 2015
( Dubai Heros – Azarina )

1:47:30
b: Tersk Stud
o: Tersk Stud
j: Nekrasova N.
t: Vasilenko V.
57

6 14:10 Autumn prize (Osenniy) GR III C RUS

 • Distance: 1400m.
 • Sex: f.
 • Age: 2
 • Prize Money: 20 000 RUB (10000-6000-4000)
 • Track Condition: GD
 • Started: 6
Place Horse Time Breeder/Owner Jockey/Trainer Weight
2 1 Gospoja Udacha Tersk

grey, f, 2015
( Gusliar – Gollandia )

1:51:00
b: Tersk Stud
o: Tersk Stud
j: Tarasov E.
t: Avramenko D.
57
4 2 Zvezdochka Tersk

bay, f, 2015
( Zakbar – Varshavianka )

1:51:20
b: Tersk Stud
o: Tersk Stud
j: Bikbaev E.
t: Vasilenko V.
57
1 3 Patrissia

bay, f, 2015
( Neptun – Parfia )

1:51:50
b: Hmara V.
o: Duguzhev A.
j: Bidzhiev D.
t: Bidzhiev T.
57
3 4 Duimovochka Tersk

grey, f, 2015
( Vasilij – Dilogia )

1:51:60
b: Tersk Stud
o: Tersk Stud
j: Nekrasova N.
t: Vasilenko V.
57
5 ROV Zabava Tersk

grey, f, 2015
( Zakbar – Vereika )


b: Tersk Stud
o: Tersk Stud
t: Vasilenko V.
6 ROV Kamargul Tersk

chestnut, f, 2015
( Gusliar – Kamasutra )


b: Tersk Stud
o: Tersk Stud
t: Avramenko D.

Race :: top10 - 2019

10 Horse Points
1 Kalashnikov 110
2 Tudor 105
3 Harakan 94
4 Pancer Faust 93
5 Seiful Muluk 91
6 Avonmouth 90
7 Kavaler Kavkaz 83
8 Great Viktor 82
9 Kamal Kavkaz 78
10 Toscanella 77