22.05.2016 Pyatigorsk

  • Track type: fiber sand

2 12:25 Race

  • Distance: 1000m.
  • Sex: f.
  • Age: 2
  • Prize Money: 8 000 RUB (4000-2400-1600)
Place Horse Time Breeder/Owner Jockey/Trainer Weight
1 1 Vigna

chestnut, m, 2014
( Magic Power – Valyutka )

1:14:90
b: Belov Stud
o: Talaschenko Y.
j: Mardanov I.
t: Mihayluk V.
57
3 2 Pallantida Tersk

bay, m, 2014
( Turin – Polba )

1:17:00
b: Tersk Stud
o: Tersk Stud
j: Guseynov T.
t: Grigorov I.
57
2 3 Manguara Tersk

chestnut, m, 2014
( Nonius – Minoga )

1:17:20
b: Tersk Stud
o: Tersk Stud
j: Tikhonov Y.
t: Avramenko D.
57
5 4 Grafinia Tersk

grey, m, 2014
( Gusliar – Madeyra )

1:17:60
b: Tersk Stud
o: Tersk Stud
j: Tarasov E.
t: Grigorov I.
57
4 ROV Snejana

grey, m, 2014
( Sneg – Nailya )


b: Naib Idris Stud
o: Naib Idris Stud
j: Aituhanov A.
t: Karachiev M.
57

5 13:50 Race

  • Distance: 1600m.
  • Sex: f.
  • Age: 3
  • Prize Money: 8 000 RUB (4000-2400-1600)
Place Horse Time Breeder/Owner Jockey/Trainer Weight
6 1 Vitoslava Tersk

chestnut, m, 2013
( Turin – Vamlana )

2:03:00
b: Tersk Stud
o: Tersk Stud
j: Bikbaev E.
t: Vasilenko V.
58
5 2 Vernost Siver

chestnut, m, 2013
( Neron – Velvichia )

2:05:30
b: Ermolov S.
o: Nartokov T.
t: Sokolovsky Y. 58
2 3 Palermina

chestnut, m, 2013
( Magic Power – Pampeza )

2:05:80
b: Belov Stud
o: Talaschenko Y.
j: Tarasov E.
t: Shlinskiy D.
58
3 4 Princessa Mari

grey, m, 2013
( Magic Power – Pustelga )

2:05:90
b: Belov Stud
o: Talaschenko Y.
j: Aituhanov A.
t: Shlinskiy D.
58
1 5 Patni

bay, m, 2013
( Mudrec – Parada )

2:06:70
b: Kondrashov Y.
o: Kondrashov Y.
j: Mardanov I.
t: Kondrashov A.
58
4 6 Makmadea Tersk

grey, m, 2013
( Maklaud – Madeyra )

2:09:90
b: Tersk Stud
o: Tersk Stud
j: Stepakin P.
t: Vasilenko V.
58

Race :: top10 - 2021

10 Horse Points
1 Prescott 166
2 Vronsky 164
3 Blok 159
4 Dinamika 151
5 Shiru 150
6 Princessa Maxim 145
7 Sirius 145
8 Kassandra Kavkaz 144
9 Legioner 143
10 Prost 143