25.08.2019 Moscow

 • Weather: cloudiness t: +17 °C
 • Track type: sand

2 13:50 Great Moscow Derby (Named)

 • Distance: 1800m.
 • Sex: m. f.
 • Age: 3
 • Prize Money: 2 000 000 RUB (1000000-700000-300000)
 • Track Condition: GD
 • Started: 9
Place Horse Time Breeder/Owner Jockey/Trainer Weight
4 1 Seiful Muluk

chestnut, c, 2016
( Karmel de Faust – Sjamara )

2:04:0
b: Hahalev R.
o: Hahalev R.
j: Kulinich Y.
t: Kopytko V.
58
9 2 Kamal Kavkaz

chestnut, c, 2016
( Karmel de Faust – Daminga )

2:05:6
b: Sagemueller K.
o: Mordukhovich E.
j: Hatkov S.
t: Bayramkulov M.
58
6 3 Kalashnikov

chestnut, c, 2016
( Karmel de Faust – Kemchug River )

2:05:7
b: Bukhtoyarov V.
o: Bukhtoyarov V.
j: Shegushev A.
t: Yurchenko V.
58
7 4 Entuziast EM

grey, c, 2016
( Nash – Ezada )

2:06:3
b: Mordukhovich E.
o: Mordukhovich E.
j: Parfuta V.
t: Derov A.
58
8 5 Memoralia

bay, f, 2016
( Munjiz – Mlaika )

2:06:3
o: Bukhtoyarov V. j: Kappushev M.
t: Podkuiko A.
56
5 6 War Blade

bay, c, 2016
( Benedick – Volnica )

2:06:8
b: Bukhtoyarov V.
o: Bukhtoyarov V.
j: Ulubaev H.
t: Podkuiko A.
58
1 7 Proza Kavkaz

chestnut, f, 2016
( Armagedon – Princessa Kavkaz )

2:07:5
b: Sagemueller K.
o: Shokan A.
j: Alberdiev A.
t: Alberdiev A.
56
2 8 Prokrust

grey, c, 2016
( Karmel de Faust – Providica )

2:10:5
b: Bukhtoyarov V.
o: Bukhtoyarov V.
j: Ivanskoy A.
t: Podkuiko A.
58
3 RET Akkerland

grey, c, 2016
( General – Anastasya )


o: Mordukhovich E. t: Derov A. 58

5 15:20 UAE President Cup

 • Distance: 1800m.
 • Sex: m. f.
 • Age: 4+
 • Prize Money: 3 000 000 RUB (1500000-750000-450000-300000)
 • Started: 8
Place Horse Time Breeder/Owner Jockey/Trainer Weight
1 1 Avonmouth

chestnut, s, 2012
( Cambrydge – Anastasya )

2:04:0
o: Mordukhovich E. j: Parfuta V.
t: Derov A.
59
2 2 Tudor

bay, s, 2014
( Grand Ecran – Tara )

2:04:4
b: Afaunov M.
o: Abhazava B.
j: Ulubaev H.
t: Rogozenko S.
59
8 3 Dubai Sapsan

grey, s, 2015
( Dubai Heros – Samarra )

2:04:8
b: Morozov I.
o: Morozov I.
j: Kardanov A.
t: Derov A.
59
7 4 Kladenec Tersk

grey, s, 2015
( Dubai Heros – Kangera )

2:05:7
b: Tersk Stud
o: Mordukhovich E.
j: Ivanskoy A.
t: Derov A.
59
5 5 Pancer Faust

bay, s, 2014
( Karmel de Faust – Volnica )

2:06:7
b: Bukhtoyarov V.
o: Bukhtoyarov V.
j: Shegushev A.
t: Yurchenko V.
59
3 6 Konrosso

chestnut, s, 2014
( Senjermen – Kiara )

2:07:7
b: Bochkarev I.
o: Bochkaryov I.
j: Kozlov A.
t: Cukanova L.
59
6 7 Pankration

chestnut, s, 2015
( Karmel de Faust – Pelaga )

2:07:7
b: Bukhtoyarov V.
o: Bukhtoyarov V.
j: Kappushev M.
t: Podkuiko A.
59
4 8 Dairon de Faust

grey, s, 2015
( Karmel de Faust – Daira )

2:08:9
b: Shevtsov S.
o: Shevtsov A.
j: Sukhanov D.
t: Cukanova L.
59

Race :: top10 - 2020

10 Horse Points
1 Legioner 215
2 Blok 182
3 Poker 172
4 Smerch 169
5 Cranberry 164
6 Akkerland 159
7 Kamal Kavkaz 158
8 Bronx 149
9 Welt Tersk 140
10 Dinamika 138