11.08.2018 Krasnodar

 • Weather: sunny t: 21 °C wind: с-в 8м/с
 • Track type: dirt

1 12:00 Mammona Stakes GR III C RUS

 • Distance: 1400m.
 • Sex: f.
 • Age: 2
 • Prize Money: 80 000 RUB (40000-20000-12000-8000)
 • Track Condition: GD
Place Horse Time Breeder/Owner Jockey/Trainer Weight
3 1 Toscanella

chestnut, m, 2016
( Karmel de Faust – Tannu-Ola )

1:39:30
b: Bukhtoyarov V.
o: Bukhtoyarov V.
j: Kushubakov K.
t: Yurchenko V.
57
5 2 Gorka

chestnut, m, 2016
( Karmel de Faust – Gargonia )

1:39:90
b: Samovolov Stud
o: Samovolov stud
j: Suleimanov M.
t: Chuksin V.
57
2 3 Glubina

grey, m, 2016
( Benedick – Gilberta )

1:40:40
b: Samovolov Stud
o: Samovolov stud
j: Kulinich Y.
t: Chuksin V.
57
4 4 Turiya

bay, m, 2016
( Benedick – Tuia )

1:40:70
b: Afaunov M.
o: Abhazava B.
j: Parfuta V.
t: Mindzhiya D.
57
7 5 Djebella

chestnut, m, 2016
( Blagodarniy – Dzhes )

1:41:00
b: Belov Stud
o: Botashev D.
j: Nikolkin S.
t: Semeyonov R.
57
9 6 Pamela

bay, m, 2016
( Magic Power – Paiga )

1:44:40
b: Urozjai Farm
o: Urozjai Farm
j: Boldirev G.
t: Perishkov I.
57
6 7 Taya

chestnut, m, 2016
( Karmel de Faust – Tara )

1:44:70
b: Afaunov M.
o: Abhazava B.
j: Hamizov K.
t: Mindzhiya D.
57
1 8 Magia Pobedy

bay, m, 2016
( Magic Power – Pobedonosnaia )

1:45:90
b: Shevtsov A.
o: Shevtsov A.
j: Karpenko P.
t: Garbuzov E.
57
8 RET Palerma

chestnut, m, 2016
( Magic Power – Pavlina )


b: Kamagurov V.P.
o: Shevtsov A.
t: Garbuzov E. 57

3 12:50 Pyatigorsk City Stakes (Pyatigorska) GR III A RUS

 • Distance: 1200m.
 • Sex: m. f.
 • Age: 3+
 • Prize Money: 100 000 RUB (50000-30000-20000)
 • Track Condition: GD
Place Horse Time Breeder/Owner Jockey/Trainer Weight
1 1 Diamond Storm (Al Batal)

bay, s, 2013
( Takador – Baltia )

1:23:90
b: Bukhtoyarov V.
o: Bukhtoyarov V.
j: Shegushev A.
t: Yurchenko V.
60
6 2 Viliam

grey, s, 2010
( Mishel – Vesmira )

1:25:80
b: Tchernyshev N.
o: Shevtsov A.
j: Karpenko P.
t: Garbuzov E.
60
5 3 Viatskaya Poliana

chestnut, m, 2015
( Perlis – Velbona )

1:27:60
b: Samara Stud
o: Samara Stud
j: Saitgaleev I.
t: Kobalian G.
56
2 RET Kasta Diva

chestnut, m, 2015
( Karmel de Faust – Lizeta )


b: Bukhtoyarov V.
o: Bukhtoyarov V.
j: Kushubakov K.
t: Yurchenko V.
56
3 RET Djesar

bay, s, 2014
( Arc Kossack – Dzhes )


b: Belov Stud
o: Mozuliaka S.
t: Semeyonov R. 60
4 RET Vestnik

chestnut, s, 2014
( Karmel de Faust – Vainona )


b: Afaunov M.
o: Abhazava B.
j: Mugalimov I.
t: Mindzhiya D.
60
7 RET Gidon

grey, s, 2014
( Dilijans – Galensia )


b: Samovolov Stud
o: Samovolov stud
t: Chuksin V. 60

8 14:55 Budyonny Stakes - St. Leger GR I B RUS

 • Distance: 2800m.
 • Sex: m. f.
 • Age: 3
 • Prize Money: 325 000 RUB (162500-97500-65000)
 • Track Condition: GD
Place Horse Time Breeder/Owner Jockey/Trainer Weight
3 1 John Power

chestnut, s, 2015
( Magic Power – Dzhes )

3:37:30
b: Belov Stud
o: Mozuliaka S.
j: Nikolkin S.
t: Semeyonov R.
58
4 2 Prince Karmel

bay, s, 2015
( Karmel de Faust – Princessa Budur )

3:37:50
b: Storchakov P.
o: Storchakov P.
j: Boldirev G.
t: Perishkov I.
58
5 3 Baltik Queen

chestnut, m, 2015
( Karmel de Faust – Baltia )

3:38:40
b: Bukhtoyarov V.
o: Bukhtoyarov V.
j: Mamurov M.
t: Yurchenko V.
56
1 4 Gai

grey, s, 2015
( Karmel de Faust – Galensia )

3:44:00
b: Samovolov Stud
o: Abhazava B.
j: Hamizov K.
t: Mindzhiya D.
58
2 RET Magas

chestnut, s, 2015
( Senjermen – Makhinacia )


b: Kentavr Stud
o: Abhazava B.
t: Mindzhiya D. 58

Race :: top10 - 2021

0 Horse Points